Home Tags Marktwerking

marktwerking

Leiderschap

Blog: Marktwerking en samenwerking kunnen samengaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spraken politici zich massaal uit tegen ‘marktwerking’ in de zorg. Bestuurswetenschapper Duco Bannink en organisatiewetenschapper Sierk Ybema van het Talma Instituut van de VU vinden echter dat overheidssturing een even kritisch oog verdient.
Ziekenhuiszorg
Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving NZa

NZa: ‘Belang van patiënten gaat voor concurrentie’

Het belang van patiënten voor het door laten gaan van de reguliere zorg weegt tijdens deze pandemie zwaarder dan concurrentie. Zorgorganisaties die samenwerken in het belang van toegankelijke zorg, moeten daarvoor beloond worden. ‘Zet reguliere zorg zoveel mogelijk door, doe wat nodig is’, zegt Karina Raaijmakers, NZa-directeur toezicht.
Ziekenhuiszorg

OLVG laat planbare operaties in zbc’s doen

Het OLVG spreidt de planbare reguliere zorg in een zorgnetwerk met zbc’s als onderaannemers van het OLVG. De NZa en zorgverzekeraars geven groen licht om de normale marktmechanismen in de crisis op te schorten.
Ziekenhuiszorg
hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg

‘Bombardeer marktwerking niet tot zondebok’

De knelpunten rond samenwerking zijn prima op te lossen binnen het huidige stelsel. ‘Bombardeer marktwerking niet tot zondebok’, vindt Marco Varkevisser.
Financiën

CPB-directeur Hasekamp: ‘Zorg schiet weinig op met stelselwijziging’

‘Wees voorzichtig met grote stelselwijzigingen in de zorg’, zegt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB): ‘Ik heb mijn bedenkingen over de meerwaarde daarvan. Vrijwel alle zorgbestuurders die ik spreek zeggen: ‘Doe het ons nu niet aan!’
Canoy

Marcel Canoy: ‘Stelseldiscussie ontaardt in geloofsstrijd’

Zorgeconoom Marcel Canoy vindt dat critici van het zorgstelsel het debat niet eerlijk voeren, waardoor het ontaardt in een geloofsstrijd. ‘De menselijke maat is zoek.’
Kwaliteit

Uitslag Poll: het zorgstelsel faalt

Een nipte meerderheid van de deelnemers aan de Zorgvisie Poll over het zorgstelsel vindt dat het zorgstelsel faalt. Een grote minderheid wil het stelsel behouden, maar wel aanpassen om samenwerking te vergemakkelijken.
Ziekenhuiszorg
Longarts Remco Djamin: ‘Laat medisch specialisten participeren in het ziekenhuis en geef ze zeggenschap over kwaliteit en zorgvolume’

Van zorgheld tot verdachte: de vrijgevestigd medisch specialist

Artsen oogstten in de coronacrisis applaus als zorghelden, maar in de discussie over het zorgstelsel zitten vrijgevestigd specialisten in de beklaagdenbank als grootverdieners. ‘Mijn haren gaan overeind staan van het woord “perverse prikkel”,’ zegt Remco Djamin, voorzitter MSB in het Amphia Ziekenhuis.
Verpleging en verzorging
Wouter Bos

Wouter Bos: ‘Zorgstelsel heeft niet gefaald’

De coronacrisis laat zien dat er qua samenwerking binnen ons zorgstelsel veel meer kan dan ooit voor mogelijk werd gehouden. ‘We moeten het stelsel niet radicaal overhoop halen. Maar we moeten het wel beter laten werken’, vindt oud-zorgbestuurder Wouter Bos.
Kwaliteit

Poll: Moet het huidige zorgstelsel anders worden ingericht?

Tegenstanders van marktwerking vinden dat de coronacrisis aantoont dat concurrentie niet werkt. Steeds luider klinkt hun roep dat het stelsel ten dode is opgeschreven. Ze vinden het tijd voor een nieuw zorgstelsel, dat uitgaat van samenwerking in plaats van competitie. Wat vindt u?