Home Tags Marktwerking

marktwerking

Financiën
VGZ, Zuyderland, zorgverzekeraars, zorginkoop, ziekenhuizen, ziekenhuiszorg

‘Marktwerking leidt tot 16 miljard euro onderschrijding’

Zorgverzekeraars kopen de zorg zo scherp in dat er sinds 2012 bijna 16 miljard euro aan onderschrijdingen is op de begroting van VWS. De onderschrijdingen realiseren ze in de thuiszorg, ggz, huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers.
Ziekenhuiszorg

‘Meer overheid en minder markt’ is voor de bühne

Het liberale motorblok VVD/D66 wil door met de gereguleerde marktwerking in de zorg. De slogan ‘meer overheid en minder markt’ uit het visiedocument is cosmetisch, schatten anonieme bronnen in.
Tech

ACM: Vendor lock-in epd-markt bedreigt kwaliteit van zorg

De zogeheten vendor lock-in op de markt voor elektronische patiëntendossiers en zorginformatiesystemen (ZIS/EPD-systemen) vormt een bedreiging voor de kwaliteit van zorg. En er kleven meer risico's aan, aldus de ACM in een update van haar sectoronderzoek.
Ziekenhuiszorg
hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg

Marco Varkevisser: ‘Pas artikel 13 Zvw aan om zorgcowboys aan te pakken’

Aanpassen van artikel 13 Zvw is de enige manier om de zorgcowboys een halt toe te roepen, vindt Marco Varkevisser, hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg. ‘Ook als zorgaanbieders er echt een potje van maken, moeten zorgverzekeraars betalen. De vrije artsenkeuze blijft ook na aanpassing van artikel 13 gegarandeerd.’
Ziekenhuiszorg

Commerciële zorgpartijen geven nog weinig zicht op kwaliteit en financiën

Er komen steeds meer commerciële partijen in de Nederlandse gezondheidszorg. Of ze iets bijdragen aan de kwaliteit en kostenbeheersing in de zorg is moeilijk te zeggen. De meeste partijen zijn nog weinig transparant over beide aspecten. ‘Ze stappen uit de schaduw, maar sommige instellingen proberen toch in de schaduw te blijven opereren’, zegt Florien Kruse, die onlangs op het onderwerp promoveerde.
Leiderschap

Blog: Marktwerking en samenwerking kunnen samengaan

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen spraken politici zich massaal uit tegen ‘marktwerking’ in de zorg. Bestuurswetenschapper Duco Bannink en organisatiewetenschapper Sierk Ybema van het Talma Instituut van de VU vinden echter dat overheidssturing een even kritisch oog verdient.
Ziekenhuiszorg
Karina Raaijmakers, directeur toezicht en handhaving NZa

NZa: ‘Belang van patiënten gaat voor concurrentie’

Het belang van patiënten voor het door laten gaan van de reguliere zorg weegt tijdens deze pandemie zwaarder dan concurrentie. Zorgorganisaties die samenwerken in het belang van toegankelijke zorg, moeten daarvoor beloond worden. ‘Zet reguliere zorg zoveel mogelijk door, doe wat nodig is’, zegt Karina Raaijmakers, NZa-directeur toezicht.
Ziekenhuiszorg

OLVG laat planbare operaties in zbc’s doen

Het OLVG spreidt de planbare reguliere zorg in een zorgnetwerk met zbc’s als onderaannemers van het OLVG. De NZa en zorgverzekeraars geven groen licht om de normale marktmechanismen in de crisis op te schorten.
Ziekenhuiszorg
hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg

‘Bombardeer marktwerking niet tot zondebok’

De knelpunten rond samenwerking zijn prima op te lossen binnen het huidige stelsel. ‘Bombardeer marktwerking niet tot zondebok’, vindt Marco Varkevisser.
Financiën

CPB-directeur Hasekamp: ‘Zorg schiet weinig op met stelselwijziging’

‘Wees voorzichtig met grote stelselwijzigingen in de zorg’, zegt directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB): ‘Ik heb mijn bedenkingen over de meerwaarde daarvan. Vrijwel alle zorgbestuurders die ik spreek zeggen: ‘Doe het ons nu niet aan!’