Home Tags Medezeggenschap

medezeggenschap

Verpleging en verzorging
Een burger die voortaan zelf haar ogen druppelt door de regionale werkwije van ouderenzorgorganisaties

Brabantse vvt leert burgers simpele zorgtaken zelf uit te voeren

Door de opgerekte interpretatie van zorg komen steeds meer taken op het bordje van de zorgprofessional terecht. Met een regionale aanpak willen Brabantse vvt-organisaties inwoners zelfstandiger maken en tijd vrijspelen voor essentiële zorg. Met verpleegkundigen in de lead werd er in één week een nieuwe klantenreis voor zelfstandig oogdruppelen uit de grond gestampt. “Wanneer zorgprofessionals vrijheid krijgen en niet iedereen er een plasje over hoeft te doen, kan er tempo gemaakt worden”, vertellen aanjagers Sanne van Beek en Linda van Puijenbroek.
Verpleging en verzorging
Margret Kortooms

Blog: ‘Zeggenschap? Via de communicatieafdeling’

Sinds zeggenschap in de zorg vorig jaar juli in de wet is vastgelegd, zou je verwachten dat er sprake is van meer zeggenschap. Werkt het nu ook zo, vraagt verpleegkundige Margret Kortooms-Visser zich af. “Verpleegkundigen laten zich nog te vaak overrompelen.”
Verpleging en verzorging

‘Verpleegkunde moet weer een positieve schwung krijgen’

Als IC-verpleegkundige, docent en podcastmaker wil Nathan Worms (28) de dogma’s in de verpleegkunde doorbreken en zorgprocessen verbeteren. “Ik wil dat verpleegkundigen de lead krijgen over hun eigen werk en dat andere disciplines niet overal meer een plasje over hoeven te doen”, vertelt hij in deze aflevering van Jong Talent.
Passende zorg

De zorginstelling als onderdeel van een zorgzame wijk

De zorg dreigt steeds meer vast te lopen. Om dat probleem het hoofd te bieden, is er een transformatie nodig. Een serie over hoe toekomstbestendige zorg eruitziet. Aflevering 4: volgens Marius Buiting moeten zorginstellingen en de buurt de zorgtaken onderling verdelen.
Personeel

Houd de cliëntenraad van de cliënt

Als belangenbehartiger van cliëntenraden ziet Marika Biacsics dat cliëntenraden zich steeds minder bezighouden met de belangen van de individuele cliënt. Bestuurders hebben er een rol in om dat tij te keren. Met steeds meer regionale samenwerkingen wordt het organiseren van inspraak door cliënten steeds belangrijker.
Kwaliteit

PPP-Zorg verbetert zorg door ‘tevoorschijn te luisteren’

De zorg dreigt steeds meer vast te lopen. Om dat probleem het hoofd te bieden, is er een transformatie nodig. Een serie over hoe toekomstbestendige zorg eruit ziet. Aflevering 1: hoe PPP-Zorg ervoor zorgt dat iedereen gehoord wordt en aangehaakt blijft.
Personeel
Zeggenschap verpleegkundigen

Medezeggenschap: het is geen truc

Bij Amarant besloten ze een andere weg in te slaan als het gaat om medezeggenschap van de teams, met streven naar gelijkwaardigheid tussen betrokken partijen. En het Groene Hart Ziekenhuis verbetert met het programma Nurses Know Better de samenwerking tussen arts en verpleegkundigen.
Passende zorg
Jan Smelik

Blog: Van medezeggenschap naar eigenaarschap

De wetgeving rond medezeggenschap zal aangepast moeten worden op de beweging dat de formele zorg samenwerkt en samenvloeit met informele en semi-formele zorg.
Personeel
Kim Verhaegh

‘Verpleegkundigen willen als expert gezien worden, niet als poppetje aan het bed’

Een hoge werkdruk, hiërarchische cultuur en weinig autonomie zijn dé ingrediënten voor een hoge uitstroom onder verpleegkundigen. Daarom onderzoekt lector Kim Verhaegh hoe verpleegkundig leiderschap tot een gelukkige beroepsgroep en robuust zorgsysteem leidt. “Zolang verpleegkunde als fabrieksmatige zorg wordt bezien, komt het vak niet tot bloei.”
Personeel
Op de afbeelding: verschillende kleurrijke illustraties van 'zogenaamde' medewerkers in de zorg

Uitslag poll: Merendeel vindt nieuwe barrières voor zzp’ers in de zorg niet terecht

Als het aan de brancheorganisaties ligt, komen er begin volgend jaar nieuwe kwaliteitseisen voor zzp'ers. Doel daarbij is de inzet van zzp'ers in de zorg beperken. De poll deze week was daarom: ‘Nieuwe barrières voor zzp’ers in de zorg zijn terecht’. Met elf reacties meer waren de meeste respondenten het niet eens met deze stelling.
Nieuwsbrief Abonneren