Home Tags Ouderenzorg

ouderenzorg

Verpleging en verzorging
Carolien Koning

Experts ouderen en gedragsproblemen werken samen in Kennemerland

Voor meer expertise en betere ouderenzorg stapten organisaties in de regio Kennemerland over hun eigen schaduw heen: ze formuleerden samen een regiovisie en vormden een Kennis en Expertise Centrum (KEC) met 24 experts in gedragsproblemen bij ouderen. 
Financiën
Financiering integrale ouderenzorg Purmerend FACT VVT

Hoe crisisteam Purmerend worstelt met de financiering

Het FACT team VVT van woonzorgorganisatie Zorgcirkel rukt uit als thuiswonende cliënten in een crisis dreigen te raken. Het project is succesvol en er wordt 2 miljoen aan zorgkosten bespaard. Maar de financiële hobbels zijn nog niet gladgestreken. Psycholoog en projectcoördinator FACT VVT, Danielle Brunsting: ‘Er wordt heel veel productie afgekeurd.’
Verpleging en verzorging
Purmerend Zorgcirkel FACT VVT

Purmerends crisisteam voor ouderen blijkt groot succes

Woon/zorgorganisatie De Zorgcirkel heeft besloten het FACT-team VVT, een pilot met crisiszorg aan huis, voort te zetten. Het aantal crisisopnamen is sterk verminderd en huisartsen en familie zijn bijzonder tevreden. Zorgcirkel stelt dat de investering van 300.000 euro een maatschappelijke besparing heeft opgeleverd van 2 miljoen euro.
Preventie
vaccinatieplicht niet gevaccineerde zorgmedewerkers

Dit zegt VWS over niet-gevaccineerde zorgmedewerkers

In het uiterste geval kan een werkgever in de zorg een personeelslid ontslaan dat niet is gevaccineerd. Twee advocaten van Capra Advocaten betogen dat.
Verpleging en verzorging

‘Ouderenzorg moet nieuwkomers beter begeleiden en gebroken diensten beperken’

Nieuwkomers in de vvt-sector haken veelvuldig af wegens gebrek een begeleiding en coaching. Dit moet echt beter want de tekorten op de arbeidsmarkt lopen hard op. Als medewerkers langere, ongebroken diensten kunnen draaien, neemt bovendien de werkdruk af.
Verpleging en verzorging

Vernieuwers ouderenzorg verdwalen in financiële zorgjungle

Voor de financiering lopen vernieuwers in de ouderenzorg regelmatig vast in de financiële zorgjungle van de bekostiging van Zvw, Wlz en Wmo.
Verpleging en verzorging

Meer aandacht voor ouderen met een verstandelijke beperking

Ouderen met een verstandelijke beperking moeten beter geholpen worden bij belangrijke keuzes. D66-Kamerlid Vera Bergkamp constateert verheugd dat minister Van Ark veel punten uit haar initiatiefnota overneemt.
Vastgoed
Woonzorgvormen_voor_ouderen

Gestippeld wonen of toch liever een kangoeroewoning?

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis, al dan niet gedwongen. Het is dus zaak om de woning aan te passen aan de zorgbehoefte van de bewoner of om te verhuizen naar een beter geschikte woonvorm. Terwijl het aantal ouderen stijgt, neemt de voorraad passende woonruimte af. Daar moet verbetering in komen.
Verpleging en verzorging

Tineke Abma: ‘Beleid Langer thuis wonen was halfbakken’

Een betaalbare en goede ouderenzorg vereist een consistent langetermijnbeleid. Dat leert een vergelijking van de Nederlandse ouderenzorg met Duitsland, Engeland, Denemarken en Japan.
Verpleging en verzorging

‘Geriatrische mondzorg heeft een Hugo Borst nodig’

Met de gratis mondzorg voor kinderen is Nederland een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. Maar als het over ouderen gaat, laten we een flinke steek vallen: kwetsbare ouderen komen in het verpleeghuis met rottende tanden en erger. Dat moet anders, zeggen Wim van der Torre en Rudolf Hogendoorn van Vitadent.