Home Tags Patiëntperspectief

Patiëntperspectief

Kwaliteit
Tineke Abma. Foto gemaakt door Michel ter Wolbeek/ONS Magazine

‘Kunst is de katalysator voor zorgvernieuwing’

Hoogleraar Tineke Abma pleit met ruim tweehonderd onderzoekers, bestuurders, beleidsmakers, kunstenaars en zorgverleners in de whitepaper Arts in Health voor integratie van kunst in de zorg ter bevordering van welzijn en gezondheid. “Wanneer zorgbestuurders voor arts in health gaan, leidt dat altijd tot een katalysator voor verandering.”
Passende zorg

Verdieping in culturele achtergrond noodzakelijk voor passende zorg

Een kwart van de Nederlandse samenleving bestaat uit mensen met een migratieachtergrond en dat aandeel blijft groeien. Tegelijkertijd kent ook de autochtone bevolking een grote verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen. Cultuursensitief werken moet daarbij ruimte geven voor een echte ontmoeting tussen zorgprofessional en de leefwereld van de patiënt.
Passende zorg

Meer regie voor zwangeren met nieuwe Zwangerenapp

Wanneer zwangere vrouwen onvoldoende geïnformeerd zijn over hun zwangerschap, kunnen zij zelf minder goed regie nemen. Dat kan zorgen voor angst en verlies van controle. Daarom lanceert Annature geboortezorg vandaag de Zwangerenapp.
Passende zorg

‘Laat de mensen om wie het gaat meedenken’

Inmiddels is de medische wereld er wel van doordrongen dat participatie van de doelgroep van belang is om tot de beste zorg te komen. Maar hoe pak je zo’n participatietraject aan? Christine Dedding is er als associate professor al jaren mee bezig.
Passende zorg

‘Patiënt herkent en ervaart niet-passende zorg’

Patiënten hebben baat bij de goede zorg die zij ontvangen. Klinkt logisch, maar toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Patiënten ervaren en herkennen regelmatig zorg zonder toegevoegde waarde. Ook weten veel patiënten de nadelen hiervan goed te benoemen, voor zichzelf en de maatschappij.
Passende zorg

Jan Hazelzet: ‘We gaan er te veel vanuit dat de patiënt tevreden is’

Jan Hazelzet, hoogleraar emeritus Kwaliteit en Uitkomsten van de Zorg aan het Erasmus MC is co-oprichter van het Genootschap Gepersonaliseerde Zorg dat nu twee jaar bestaat. Het genootschap promoot waardegedreven en persoonsgerichte zorg. Hoever staat het daarmee?
Passende zorg

Onderzoek: Ongeneeslijk zieke patiënt krijgt vaak niet-passende zorg

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn krijgen vaak niet de zorg die hadden willen krijgen. Dat komt doordat de mogelijkheden van palliatieve zorg in de praktijk nog te weinig bekend zijn. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van art palliatieve geneeskunde Manon Boddaert.
Passende zorg

‘Hoe vaker je het doet, hoe handiger je wordt in samen beslissen’

Bij paramedici zitten factoren zoals tijd en het idee dat de patiënt niet wil of het niet kan vaak in de weg om samen beslissen toe te passen. Fysiotherapeut Erwin Jansen zegt in het Webinar samen beslissen voor paramedici: “Durf te investeren; uiteindelijk levert samen beslissen tijd op.” Praktijkverpleegkundige Marieke Nolens: "Mensen waarvan lijkt dat ze niet samen willen beslissen, hebben dat juist vaak het meeste nodig." 
Passende zorg

Markus Oei: ‘De juiste informatie op het juiste moment heeft impact’

Markus Oei is KNO-arts in het Flevoziekenhuis en speelt een voortrekkersrol in zorginnovaties. Onder andere is hij initiator van een nieuw transmuraal systeem in Almere waarbij de ‘nulde’, eerste en tweede lijn integraal samenwerken. Doel is de juiste informatie bij de juiste persoon voor passende zorg op de juiste plek.
Passende zorg

Samen Beslissen kost extra tijd? Nee hoor, wijst onderzoek uit

Een consult met Samen Beslissen vergt niet meer tijd dan een regulier consult. Dat constateert Haske van Veenendaal in een onderzoek dat deel uitmaakt van zijn promotie. Een belangrijke bevinding, want de gevreesde tijdsinvestering wordt vaak gezien als een knelpunt om eraan te beginnen.
Nieuwsbrief Abonneren