Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Preventie

‘Minister Bruins wachtte te lang met start PrEP-regeling’

Na jaren lobbyen is Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) per 1 augustus 2019 in beperkte mate beschikbaar gesteld via de GGD’en. In Amsterdam verwacht men echter niet aan de grote vraag te kunnen voldoen. Minister Bruins zou te lang gewacht hebben met het verstrekken van de hiv-preventiepillen en, nu de regeling er is, lijken er te weinig plekken te zijn bij GGD'en om iedereen te kunnen helpen.
Patiëntveiligheid

Zo gaat de nieuwe NEN-norm zorgen voor betere patiëntveiligheid

De Nederlandse Norm (NEN) heeft onlangs de nieuwe norm voor pseudonimisatiedienstverlening gepubliceerd, de ‘NEN 7524’. Deze zorgnorm moet onder andere leiden tot betere patiëntveiligheid en betere samenwerking tussen aanbieders en afnemers van pseudonimisatiediensten, bijvoorbeeld in de ggz.
Preventie
Minister Bruins

Internationale gezondheidscrisis Ebola: wat betekent dat voor Nederland?

Internationalegezondheidscrisis Ebola: wat betekent dat voor Nederland? Het International Health Regulations Emergency Committee, onderdeel van de WHO, luidde op 17 juli de noodklok wegens de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo. De uitbraak duurt al ruim een jaar, en met inmiddels ruim 1700 overleden patiënten is de virusziekte nog lang niet onder controle. Tevens worden ebolapatiënten gedetecteerd in nieuwe gebieden in deze regio. Dit leidde ertoe dat de commissie een internationale gezondheidscrisis heeft uitgeroepen.
Innovatie
samen beslissen, shared decisionmaking,patiënten

‘Samen Beslissen ook mogelijk binnen de ggz’

Samen Beslissen werkt, óók in de ggz. Voorwaarde is dat je kijkt naar welke rol bij de patiënt past en wat hij hierbij nodig heeft, stelt Margot Metz. In december 2018 promoveerde zij aan het Amsterdam UMC op een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Samen Beslissen voor patiënten en behandelaars in de specialistische ggz.
Patiëntveiligheid

‘Vrouwelijke chirurgen zijn niet aardiger of minder dominant’

Hoe meer mannen in een OK-team , hoe groter de kans op machtsstrijd of frictie. Dat ontdekte primatoloog Frans de Waal in zijn onderzoek naar hiërarchie en gedrag in de operatiekamers in het ziekenhuis van Atlanta. ‘Maar vrouwelijke chirurgen zijn wel net zo dominant als mannelijke’, zegt De Waal in een interview.
Regeldruk
administratieve standaard

Nieuwe protocollen moeten administratieve rompslomp beperken

Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft onlangs de nieuwe standaard administratieprotocollen in het leven geroepen. Deze landelijke voorschriften moeten voor meer duidelijkheid over de administratieve afhandeling van zorg in natura voor Wmo en Jeugd zorgen. Het uiteindelijke doel is om de administratieve lasten te verminderen.
Patiëntveiligheid
Controle op dossiervoering

Collegiale controle op dossiervoering in UMC Utrecht

Collegiale controles en accreditatie van de Joint Commission International moeten zorgen voor betere dossiervoering in het UMC Utrecht. De raad van bestuur heeft naar aanleiding van een onderzoek naar de gemiste diagnose bij Adrienne Cullen besloten beleid te maken op betere dossiervoering. 
Patiëntveiligheid
Berend de Vries

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: het mag niet

De minister laat een onafhankelijk adviesorgaan onderzoeken of patiëntendossiers in de cloud opslaan is toegestaan. Berend de Vries geeft hem nu al het advies: dat mag niet.
Patiëntveiligheid
IGJ-inspecteur-generaal Ronnie van Diemen krijgt het Signalement 'Veilige zorg, goede zorg?' overhandigd van Maartje Schermer van het CEG.

Ronnie van Diemen: ‘Goede zorg vraagt om een open mind’

Goede zorg vraagt om een cultuur waarin zorgverleners zich psychologisch veilig voelen om te reflecteren over het eigen handelen. Dat zegt inspecteur-generaal Gezondheidszorg en Jeugd Ronnie van Diemen in een reactie op het Signalement ‘Veilige zorg, goede zorg’ van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).
Patiëntveiligheid
‘I changed my mind’

Don Berwick: ‘Put measurement on a diet’

Het draait in de zorg om meer dan om meten en cijfers. Voor betere medische uitkomsten is in de curatieve zorg meer ruimte nodig voor compassie en mentaal welzijn. Die boodschap geven Don Berwick en Maureen Bisognano.