Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Ziekenhuiszorg

‘Inzet mantelzorgers in ziekenhuis kost ook veel tijd’

Mantelzorgers inzetten in de ziekenhuiszorg is een van de drie oplossingen waarmee het St. Antonius Ziekenhuis de groeiende zorgvraag en het personeelstekort hoopt te beteugelen. Mission (im)possible heet het project. Er kwam veel kritiek op het mantelzorgidee. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van mantelzorgers ook heel veel tijd kost.
Kwaliteit
Annemieke Schoemaker-Beugeling, de nieuwe programmaleider bij ‘Tijd voor verbinding’.

‘Hou patiëntveiligheid op de strategische agenda van ziekenhuizen’

Tijd voor verbinding wil vooruitgang boeken op de Nivel-thema’s antistolling, kwetsbare ouderen en multidisciplinair leren en verbeteren. “Als je het bottom-up opbouwt, is het risico dat het bij het middenrif blijft hangen”, zegt Annemieke Schoemaker-Beugeling, de nieuwe programmaleider bij Tijd voor verbinding.
Ggz

‘Met een gedragscode op papier voorkom je geen seksueel grensoverschrijdend gedrag’

Selini Roozen, senior inspecteur en coördinator seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties: "Er is toenemend bewustzijn dat seksueel grensoverschrijdend gedrag een probleem is en de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. Mensen pakken het thema steeds vaker op."
Verpleging en verzorging
Vermoeid

Stoppen met dubbele medicatiecheck kan

De Twentse zorgorganisatie Carintreggeland heeft de dubbele controle bij risicovolle medicatie afgeschaft, tot ieders tevredenheid. Het aantal incidentmeldingen met medicatie is niet veranderd. Het blijkt echter veel tijd en mankracht te kosten om de administratieve last af te schudden. 
Kwaliteit
Redactie Zorgvisie, Bart Kiers

Patiëntveiligheid als strategie

Willen ziekenhuizen vooruitgang boeken, dan moet patiëntveiligheid terug als topprioriteit op de strategische agenda van zorgbestuurders.
Kwaliteit

Don Berwick: ‘Patiëntveiligheid hobbelt achteruit’

Patiëntveiligheid moet terug als topprioriteit van zorgbestuurders, vindt de Amerikaanse kwaliteitsexpert Berwick.
Ziekenhuiszorg

Samenwerken in de spoedzorg

Samenwerken draait om gemeenschappelijk belang, waar individuele belangen voor opzijgezet worden. Doelen, kaders, afspraken en rollen zijn van cruciaal belang voor een succesvolle samenwerking. In samenwerkingsbegeleiding van vakgroepen en maatschappen is hier regelmatig winst te behalen. Ditzelfde fenomeen doet zich nu, uitvergroot, voor in het vakgebied van SEH-arts Anne-Marie de Vries Dijen: Spoedeisende Geneeskunde. "Wat bepaalt de toekomstige kwaliteit van spoedzorg en de ontwikkeling van het vakgebied?"
Preventie

Doelen wettelijk verankeren

Brede zorgakkoorden zoals IZA, GALA en WOZO zijn een stap in de goede richting. Maar om de kwaliteit van de Nederlandse zorg ook in de toekomst te behouden, moet er meer gebeuren. Er gaan steeds meer stemmen op om gezondheidsdoelen in de wet vast te leggen.
Sociaal domein
laaggeletterd

‘Je zorgorganisatie toegankelijk maken is niet zo moeilijk’

Zorgaanbieders beseffen vaak niet welke drempels ze opwerpen, bijvoorbeeld voor mensen die laaggeletterd zijn. Wat kunnen organisaties per direct doen om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beter te helpen?
Ziekenhuiszorg
Martine de Vries CEG

Code rood: denk nu na over verdeling zorg bij langdurige schaarste

Standaardprocedures of richtlijnen voor de verdeling van planbare zorg tijdens langdurige schaarste ontbreken. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) vraagt aandacht voor dit dilemma met het vandaag verschenen signalement code rood. ‘We moeten samen gaan nadenken over hoe de zorg verdeeld wordt in een periode van langdurige schaarste’, zegt voorzitter Martine de Vries.