Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Sociaal domein
laaggeletterd

‘Je zorgorganisatie toegankelijk maken is niet zo moeilijk’

Zorgaanbieders beseffen vaak niet welke drempels ze opwerpen, bijvoorbeeld voor mensen die laaggeletterd zijn. Wat kunnen organisaties per direct doen om mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden beter te helpen?
Ziekenhuiszorg
Martine de Vries CEG

Code rood: denk nu na over verdeling zorg bij langdurige schaarste

Standaardprocedures of richtlijnen voor de verdeling van planbare zorg tijdens langdurige schaarste ontbreken. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) vraagt aandacht voor dit dilemma met het vandaag verschenen signalement code rood. ‘We moeten samen gaan nadenken over hoe de zorg verdeeld wordt in een periode van langdurige schaarste’, zegt voorzitter Martine de Vries.
Eerstelijnszorg

Eindelijk: alle mogelijke steun voor kankerpatiënten gratis in Maggie’s Center

Groningen krijgt volgend jaar het eerste Maggie’s Center in Nederland. Het is een laagdrempelig centrum voor psycho-sociale steun aan (ex-)kankerpatiënten en hun familie.
Tech
Stroke Viewer

Catharina Ziekenhuis boekt flinke tijdswinst bij beroertezorg dankzij AI-app

Elke seconde telt bij mensen met een beroerte. Daarom is het Catharina Ziekenhuis met een AI-applicatie gestart. De tool detecteert afsluitingen in de grote hersenvaten en stuurt specialisten een pushmelding met de CT-beelden. ‘Gemiddeld levert dat tot 10 minuten tijdswinst per patiënt op’, vertellen neuroloog Rob Gons en interventieradioloog Joris Hendriks.
Kwaliteit
Emoties

‘Organisaties hebben er baat bij transparant te zijn over klachten en incidenten’

Quasir ondersteunt zorgaanbieders in het leren van klachten. 'Het helpt als klachten en calamiteiten aanleiding geven tot gesprek binnen diverse afdelingen en locaties. Er ontstaat dan openheid en lerend vermogen.'
Tech
Zo verwerkt de NZa persoonlijke gegevens in de ggz

Zo verwerkt de NZa de gegevens van ggz-patiënten

Met een nieuw bekostigingsmodel in de ggz wil de NZa de wachtlijsten aanpakken, met name voor mensen met complexe problematiek. Daarvoor is wel nodig dat behandelaars hun patiëntengegevens naar de NZa sturen.
Kwaliteit
Grossman660

Verslag van SLIM2030 conferentie doet geen recht aan wat is bereikt

Het merendeels feitelijke en goede – maar ook kritische – verslag van de SLIM2030 conferentie op zorgvisie.nl, kan een verkeerde indruk wekken, meent deze docente veiligheid in de gezondheidszorg en chirurgische oncoloog.
Recht Zv

Dit doet de inspectie met een melding van disfunctioneren

Wanneer een zorgverlener ontslagen wordt wegens disfunctioneren moet de voormalig werkgever dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wat gebeurt er met die melding? En hoe kunnen zorgbestuurders hiervan gebruikmaken tijdens sollicitatieprocedures?
Kwaliteit
Ronnie Van Diemen Congres Zv Door Rob Jastrzebski

Ziekenhuizen mijden discussie over vermijdbare sterfte

Elke dag gaan er drie patiënten mogelijk onnodig dood in ziekenhuizen. Voor ziekenhuizen, medisch specialisten en de IGJ blijft de potentieel vermijdbare sterfte een black box. ‘Het is complex en de zorg is verbeter-moe.’
Verpleging en verzorging
Caring Fizkes Stock Adobe Com

Hoe onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon

Een aantal teams van zeven organisaties deed mee aan het traject ‘Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis’. De resultaten zijn opvallend; in de teams is het onbegrepen gedrag verdwenen.