Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Preventie

Blog: Overheidshandelen en preventie in coronatijd

Tijdens de coronacrisis accepteren we meer overheidsbemoeienis dan normaal. Daarnaast ervaren we dat leefstijl invloed heeft op het verloop van coronabesmetting. Duidelijk wordt dat zowel samenleving als overheid meer moet investeren in een gezonde leefstijl.
Preventie

Saltro over testbeleid: oppassen voor administratief circus

Saltro krijgt veel testverzoeken van werkgevers uit andere sectoren dan de zorg. Hen moet het diagnostische centrum waarschijnlijk nog een maand nee verkopen, zegt bestuurder Esther Talboom. Ze is positief over het testbeleid, maar kritisch op onduidelijkheid over de bekostiging van coronadiagnostiek.
Preventie

AVG staat preventief testen in de weg

Werkgevers mogen hun medewerkers niet preventief testen op corona. Dat is (nog) in strijd met de privacywetgeving.
Personeel
Roy Pelzer recyclebare mondkapjes maastricht umc+

Hoe Roy Pelzer het hergebruik van mondkapjes uitvond

Sterilisatie-deskundige Roy Pelzer toonde aan dat FFP2 mondkapjes vrij zijn van micro-organismen door middel van plasmasterilisatie op 60 graden. Zo is hergebruik mogelijk.
Ziekenhuiszorg
David Jongen, bestuursvoorzitter Zuyderland, mondkapjes op

Mondkapjes donderdag op: waar blijft de hulp voor Zuid-Nederland?

In de ROAZ-regio zuid zijn de mondkapjes bijna op. Hulp uit andere delen van het land, komt ‘niet erg’ op gang. David Jongen, bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis, baalt enorm.
Gastenhuizen enorm geraakt door Inspectierapport

Gastenhuizen ‘enorm geraakt’ door Inspectierapport

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft twee van de twaalf locaties van ‘Het Gastenhuis’ vereerd met een onverwacht bezoek. Tot verdriet van de bestuurders oordeelt de IGJ dat de zorgverleners op één locatie onvoldoende ingaan op de wensen van hun cliënten en niet genoeg geborgenheid bieden.

Dijsselbloem: ‘Regel bij faillissement eerst de zorg, dan de stenen’

Zilveren Kruis, de NZa en het ministerie van VWS hebben een te beperkte opvatting gehad over hun rol bij de ziekenhuisfaillissementen. Zorgverzekeraars moeten voortaan samen financieel garant staan bij de afwikkeling van een ziekenhuisfaillissement. Dat zegt Jeroen Dijsselbloem, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Aantal fatale valpartijen stijgt

Het aantal dodelijke valpartijen neemt toe in Nederland. De verklaring daarvoor ligt niet (alleen) bij de vergrijzing, weet Dick ter Steege van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Eigen regie voeren als patiënt, is het wel mogelijk?

Eigen regie voor de patiënt klinkt mooi, maar in de praktijk blijkt het knap lastig. 'Je moet dus een topmanager zijn om je eigen ziekte goed te managen,' zegt John Verhoef, lector Eigen Regie bij de Hogeschool Leiden. Toch gaat de IGJ mee in de ontwikkeling. 'Het is een ontwikkeling die niet te stoppen is', aldus inspecteur-generaal Ronnie van Diemen.
Bertine Lahuis, lid raad van bestuur Radboudumc: ‘Misschien is kwaliteit wel helemaal niet zo strak meetbaar.’

‘Meten en verbeteren is een doodlopende weg’

De zorg wordt nauwelijks meer beter van het meten van uitkomsten. Voor veilige zorg is het belangrijker om te zorgen dat zorgverleners goed in hun vel zitten. Dat was de hoofdboodschap van sprekers op het Zorgvisie-congres over patiëntveiligheid met onder meer Ronnie van Diemen (IGJ), chirurg Jaap Hamming (LUMC), Bertine Lahuis (Radboudumc) en anesthesioloog Frank Wille (AMC).