Home Tags Patiëntveiligheid

patiëntveiligheid

Kwaliteit
Grossman660

Verslag van SLIM2030 conferentie doet geen recht aan wat is bereikt

Het merendeels feitelijke en goede – maar ook kritische – verslag van de SLIM2030 conferentie op zorgvisie.nl, kan een verkeerde indruk wekken, meent deze docente veiligheid in de gezondheidszorg en chirurgische oncoloog.
Governance
Recht Zv

Dit doet de inspectie met een melding van disfunctioneren

Wanneer een zorgverlener ontslagen wordt wegens disfunctioneren moet de voormalig werkgever dit melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wat gebeurt er met die melding? En hoe kunnen zorgbestuurders hiervan gebruikmaken tijdens sollicitatieprocedures?
Kwaliteit
Ronnie Van Diemen Congres Zv Door Rob Jastrzebski

Ziekenhuizen mijden discussie over vermijdbare sterfte

Elke dag gaan er drie patiënten mogelijk onnodig dood in ziekenhuizen. Voor ziekenhuizen, medisch specialisten en de IGJ blijft de potentieel vermijdbare sterfte een black box. ‘Het is complex en de zorg is verbeter-moe.’
Verpleging en verzorging
Caring Fizkes Stock Adobe Com

Hoe onbegrepen gedrag verdwijnt als sneeuw voor de zon

Een aantal teams van zeven organisaties deed mee aan het traject ‘Onbegrepen gedrag in het verpleeghuis’. De resultaten zijn opvallend; in de teams is het onbegrepen gedrag verdwenen.
Kwaliteit
Cordula Wagner Zv

Cordula Wagner: ‘Vol inzetten op verlagen van potentieel vermijdbare sterfte’

De daling van de potentieel vermijdbare schade in ziekenhuizen stagneert sinds 2012. Ziekenhuizen kunnen jaarlijks mogelijk 1.000 doden voorkomen.
Kwaliteit
NVT-voorzitter Jerry Braun: ‘Artsen zijn uiteindelijk waarschijnlijk wel bereid om mee te verhuizen, maar of dat ook geldt voor IC-verpleegkundigen is nog onvoldoende onderzocht. We hebben echt behoefte aan een betere uitleg van de minister, zodat iedereen de keuze snapt.’

NVT: ‘Sterftecijfers zijn maar één parameter van kwaliteit kinderhartchirurgie’

Het Erasmus MC en het LUMC hebben over een periode van tien jaar de laagste mortaliteit en minste fluctuatie bij kinderhartchirurgie. Jerry Braun, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT), legt uit wat sterftecijfers wel en niet zeggen over kwaliteit.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Column Huijsman: Goede en veilige zorg zonder de juiste informatie is moeilijk

Een familielid doet ongewild regelmatig ervaring op met de zorg. Die zorgtrajecten variëren sterk in patiëntgerichtheid van de zorgverlener en uitkomsten. Vrijwel altijd is de gegevensuitwisseling slecht.
Ziekenhuiszorg
De urgentielijst is voor ons een bruikbaar stuk gereedschap, maar we zullen de kast toch echt zelf in elkaar moeten zetten.

Rob Dillmann: ‘Conflict met cardiologen draait om veilig werkklimaat’

Het conflict tussen het Isala-bestuur en de vakgroep cardiologie draait om een veilig werkklimaat, betere aansturing van de vakgroep en herstel van de verstoorde werkverhouding tussen thoraxchirurgen en cardiologen. ‘Een rechtszaak was wat ons betreft overbodig’, zegt Isala-bestuursvoorzitter Rob Dillmann.
Ziekenhuiszorg
Hans Brollman, calamiteiten zorg, incidenten zorg,

Openheid na incidenten: ‘De disclosure gap is hardnekkig’

Openheid na incidenten staat al vele jaren in de spotlights bij politici, beleidsmakers, verzekeraars en zorgverleners. Hans Brölmann, hoogleraar en medeoprichter van Stichting Openheid Na Incidenten, constateert dat het gebrek aan openheid desondanks hardnekkig is. Hij schreef daarom een handboek over omgaan met incidenten.
Leiderschap
Takkenberg

‘Creëer een organisatiecultuur waarin iedereen zich gewaardeerd voelt’

Hanneke Takkenberg maakt zich hard voor gelijkheid in de zorg. Een diverse, veilige en inclusieve werkomgeving vraagt volgens haar om een verandering in de organisatie en een bewustwording van structurele misstanden zoals de 'pay gap'.