Home Tags Preventie

preventie

Preventie
Leefstijlgeneeskunde

‘Artsen moeten leefstijl promoten in plaats van pillen voorschrijven’

Rob Baan, hightech-teler van microgroenten, wil van Nederland de gezondste delta ter wereld te maken. Daarvoor voert hij onder meer een rechtszaak tegen de overheid en breekt hij een lans voor de rol van preventie in de gezondheidszorg. “Op de ene plaats wordt iemand gedotterd terwijl in de kiosk mensen worden vergiftigd met een frituurhap.” 
Sociaal domein
Koningin Máxima tijdens de dialoogbijeenkomst over formele en informele zorg in het Dorpshuis in Austerlitz op 23 mei. Speciaal gezant passende zorg Jan Kremer (l) en Jan Smelik (r) , coördinator Nederland Zorgt voor Elkaar en oprichter Coöperatie Austerlitz Zorgt.

Is ‘samen-redzaamheid’ het nieuwe antwoord op de vergrijzing?

Partijen in de zorg onderschatten de kracht van het groeiende aantal burgerinitiatieven voor zorg en ondersteuning. Dat bleek uit het werkbezoek van koningin Máxima aan de dialoogbijeenkomst over de brug tussen formele en informele zorg in Dorpshuis Austerlitz op 23 mei. “Hoe meer vergrijzing, hoe meer vitale ouderen die hulpbehoevende ouderen kunnen ondersteunen.”
Tech

De revolutie van goedkope MRI-scans begint bij een vvt-instelling

Bij vvt-organisatie QuaRijn testen onderzoekers van UMC Utrecht, Amsterdam UMC en Erasmus MC of ouderen met een nieuwe gebruiksvriendelijke MRI een hersenscan willen maken om zo dementie op te sporen. In de nabije toekomst is de ‘Scan2go’ zelf te bedienen, stil en bruikbaar zonder personeelsinzet. Een MRI-scan kost dan nog maar 25 euro.
Preventie

Preventie in de zorg: ‘Het besef is er, nu nog de investeringen’

Op het podium staan een aantal stoelen en een grote beamer. Op de projectie is een foto te zien van mensen in een yogahouding. Daaronder staat de tekst: ‘Zorgen over de zorg’ en ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Veel mensen maken zich zorgen over de zorg. Dat is te merken, want de Cloud Nine zaal in Tivoli Vredenburg zit op de maandagavond zo goed als vol.
Preventie
Marco Varkevisser hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg

‘Lastige keuzes maken in overleg is een illusie’

VWS, NZa en Zorginstituut zullen vaker knopen moeten doorhakken bij dossiers waar het zorgveld zelf niet verder in komt, zegt Marco Varkevisser, hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).
Preventie
Bertine Lahuis Foto Paul Tolenaar

Bertine Lahuis: ‘Inzet op preventie is chefsache’

Preventie is voor het Radboudumc een strategische pijler. “We moeten verschuiven van curatie naar preventie”, stelt bestuursvoorzitter en NFU-voorzitter Bertine Lahuis. “We bouwen een huis terwijl we de fundamenten verwaarlozen.”
Preventie
Verschillen ongelijke kansen

De route naar een equity-proof zorgbeleid

De gezondheidsverschillen nemen tijdens de IZA-transformatie alleen maar toe als zorgbeleid niet wordt gedifferentieerd. Daarvoor waarschuwt Pharos. Het expertisecentrum heeft daarom een checklist en stappenplan voor beleidsmakers en bestuurders ontwikkeld.
Preventie

De Trendbreuk: investeren in een gezonde generatie

Zuid-Limburg springt er in Nederland uit als het gaat om hardnekkige gezondheidsachterstanden. Daarom hebben zestien gemeenten, zorgverzekeraars, GGD Zuid Limburg, het sociaal domein en onderwijs- en zorgpartijen de handen ineengeslagen binnen de Trendbreuk.
Preventie
RVS-voorzitter Jet Bussemaker overhandigt het rapport ‘Op onze gezondheid’ aan André Rouvoet, voorzitter van GGD GHOR Nederland, op het Zorgvisie Preventiecongres op 18 april.

Rouvoet: ‘Groei gezondheidsverschillen is onacceptabel’

Het IZA en GALA zijn een stap in de goede richting, maar wat nog mist bij politici is het lef om gezondheidsdoelen wettelijk te verankeren. Dat is de boodschap van onder andere Jet Bussemaker, André Rouvoet en Jochen Mierau op het preventiecongres van Zorgvisie.
Preventie
Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

RVS: ‘Zet gezondheidsdoelen in de wet’

Er is een deltaplan nodig om de volksgezondheid weer de prioriteit te geven die ze verdient. Dat begint met het wettelijk verankeren van gezondheidsdoelen. Een regeringscommissaris voor de volksgezondheid moet het proces om tot deze doelen te komen, gaan leiden. Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het advies ‘Op onze gezondheid: De noodzaak van een sterkere publieke gezondheid’.