Home Tags Revalidatie

revalidatie

Eerstelijnszorg
Geld in de knip houden

Opinie: De macht van de zorgverzekeraar heeft absurde proporties aangenomen

Sinds 2016 zijn de zorgverzekeraars zich steeds meer en meer gaan bemoeien met de indicatiestelling rondom revalidatiezorg, specifiek pijnrevalidatie. Zorgverzekeraars verloren de rechtszaken die hierover zijn gevoerd. Nu ligt er een stuk op tafel waarin staat dat er te allen tijde uitgebreide eerstelijnszorg plaatsgevonden moet hebben als patiënten in aanmerking willen kunnen komen voor medisch-specialistische revalidatiezorg. Dit is volgens revalidatiearts Victor Voerman om meerdere redenen een belachelijke eis.
Ziekenhuiszorg

Neurologiepatiënten uit bed met komst van Breinplein CWZ

Het ‘Breinplein’, dat afgelopen december in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is geopend, brengt neurologiepatiënten in beweging en draagt daarmee bij aan hun herstel. “Met een kleine investering bereiken wij een grote verbetering in de patiëntenzorg", aldus initiatiefnemer ergotherapeut Lieke Engels.
Verpleging en verzorging

Digitale zorg maakt revalidatie bij Vivium Naarderheem een week korter

Met meer eigen regie over de behandeling kunnen kwetsbare ouderen sneller herstellen en eerder naar huis vanuit de revalidatie-afdeling. 
Verpleging en verzorging
Revalideren

Revalidatiecentra in voor- en tegenspoed

Verscheidene revalidatiecentra vieren in 2023 hun jubileum. Journalist Thijs de Lange ging langs bij De Hoogstraat te Utrecht, Heliomare in omgeving Amsterdam en Merem te Hilversum. De bestuurders blikken terug en vooruit op successen en tegenslagen.
Verpleging en verzorging

Van Zuyderland naar Libra: de eerste honderd dagen van Wideke Nijdam

Na een bestuurlijke carrière in het ziekenhuis, is Wideke Nijdam deze zomer overgestapt naar de revalidatiezorg. Haar opdracht: Libra klaarmaken voor de toekomst, toekomstbestendige samenwerkingen aangaan en het anders inrichten van de zorg.
Eerstelijnszorg

Blog: Het is tijd voor een integraal aanbod voor herstel en revalidatie

Schotten en lacunes in het huidige zorgaanbod voor herstel en revalidatie bemoeilijken de doorplaatsing van patiënten. Revalidatiearts Jan-Willem Meijer pleit voor een nieuwe vorm van integrale revalidatie vanuit complexiteit van de revalidatievraag, medische complexiteit en vereiste behandelintensiteit.
Verpleging en verzorging
Fenna Eefting, bestuurslid Vogellanden

Vogellanden zet in op prevalidatie

In mei vierde Vogellanden, centrum voor revalidatie, bijzondere tandheelkunde en gezonde leefstijl, zijn 25-jarig bestaan. Bestuurslid Fenna Eefting ziet een bredere rol weggelegd voor de revalidatie in de maatschappij. Daarbij gaat het niet alleen om de aandoening, maar ook om de oorzaak ervan en de mentale gemoedstoestand.
Kwaliteit
Paul Baks Topcare

Expertisenetwerk brengt wetenschap en praktijk samen

Topcare bestaat tien jaar en is de afgelopen jaren sterk gegroeid. De stichting heeft zich ten doel gesteld een voortrekkersrol te vervullen in de transformatie van de zorg. Zorgvisie ging daarover in gesprek met de nieuwe voorzitter van het bestuur, Paul Baks.
Verpleging en verzorging
Henri Plagge en Yvette van Horn, raad van bestuur Adelante

Institutioneel hokjesdenken is niet de oplossing

Het standpunt van het Zorginstituut over de medisch-specialistische revalidatie is institutioneel hokjes denken, menen Henri Plagge en Yvette van Horn. Het zou volgens hen goed zijn deze nota zo snel mogelijk te vervangen door een integrale visie op en aanpak van de revalidatiezorg.
Verpleging en verzorging
Jan Helmers, bestuurder Heliomare

Heliomare: met slim investeren uit de zorgimpasse

Met meer samenwerking in de regio en inzet van technologie hoopt revalidatiecentrum Heliomare met minder inzet van personeel en lagere kosten de kwaliteit van de zorg ook in de toekomst hoog te houden.
Nieuwsbrief Abonneren