Home Tags Strategie

strategie

Personeel
Jorien van den Heuvel Vlirdens

De personeelsplanning: wie is verantwoordelijk?

Als een planning domeinoverstijgend is, wie is er dan verantwoordelijk? Waar gewerkt wordt met integrale capaciteitsmanagers, hebben ze de oplossing al. Volgens Jorien van den Heuvel zou iedere organisatie een eigen afdeling moeten hebben voor planning.