Drie uitdagingen gemeentelijk zorgbeleid

Zorg is in toenemende mate op het bordje van de lokale overheid komen te liggen. De kwaliteit en kosten van de zorg hangen daardoor vaker dan voorheen af van wie in het college of de gemeenteraad komt. Daarom informeren we u over de drie grootste uitdagingen in het gemeentelijk zorgbeleid.

  • De kwaliteit van jeugdzorg
  • Voldoende ouderenwoningen
  • Gemeente als verbindende schakel in preventie

Vul onderstaande formulier in en u krijgt het artikel toegestuurd via e-mail