Whitepaper: IZA

Kan het Integraal Zorg Akkoord slagen?
“De zorg dreigt vast te lopen.” Volgens het Integraal Zorg Akkoord (IZA) stevenen we af op een onhoudbare situatie. Door de toenemende vraag naar zorg door onder meer vergrijzing rijzen de zorguitgaven de pan uit. Deze stijgen veel sneller dan andere maatschappelijke uitgaven. Bovendien zijn er te weinig beschikbare zorgprofessionals.

“Als we doorgaan zoals nu, zou in het jaar 2040 1 op de 4 werknemers in de zorg moeten werken. Dat is niet haalbaar”, stellen de opstellers van het akkoord. Ze maken zich grote zorgen over de toegang tot zorg in de toekomst. Die laat voor kansarme doelgroepen nu al te wensen over en komt nog verder onder druk te staan.

Deze whitepaper beschrijft wat het IZA inhoudt, waar het naartoe wil en wat de deadlines zijn. En, kan het Integraal Zorg Akkoord eigenlijk wel slagen?

Vul onderstaande formulier in en we sturen de whitepaper direct naar uw e-mailadres.