Zijn zorgorganisaties in staat de transitie succesvol te realiseren?

Het Nederlandse sociale zorgstelsel legt een grote druk op de overheidsfinanciën. De overheid probeert dit met onder andere persoonsvolgende bekostiging en extramuralisering te verlichten. Maatregelen die grote gevolgen hebben voor zorgorganisaties en het zorgvastgoed.

Steeds meer lijkt het erop dat de leegstand, korting, onzekere tarieven en noodzakelijke investeringen zorgen voor een verandering in de financiële vastgoedresultaten en de gebouwkwaliteit van zorgvastgoed. Wij zetten vraagtekens bij de haalbaarheid van de noodzakelijke vastgoedtransitie en starten samen met de TU Delft een onderzoek. Een onderzoek dat Actiz onderschrijft. De centrale vraag die wij onszelf hierbij stellen: In welke mate zijn bestaande zorgorganisaties in staat de fysieke transitie (financieel) te realiseren, dusdanig dat – met vernieuwende concepten – voldaan kan worden aan de toekomstige vraag naar zorgvastgoed?

De uitkomsten geven maatschappelijk inzicht in de financiële en kwalitatieve resultaten van het zorgvastgoed in de ouderenzorg. Die uitkomsten geven we terug aan de sector. Het onderzoek geeft immers op macro- en microniveau inzicht in hoe het vastgoed in de ouderenzorg daadwerkelijk presteert en waar de risico’s en knelpunten liggen.

Meer weten? Download de whitepaper!

Wat weten we op dit moment over het resultaat op zorgvastgoed? In 2016 deed AAG hier al onderzoek naar. Ruim 75 ouderenzorgorganisaties deelden cijfers, verwachtingen en zorgen. Wij delen de belangrijkste bevindingen met u in onze whitepaper. Ook nemen wij u mee in het nut en de noodzaak van dit wetenschappelijk onderzoek. Wilt u meewerken aan het vastgoedonderzoek? Dan nodigen wij u van harte uit om u daarvoor aan te melden. Hoe dat precies werkt, leest u ook in de whitepaper.