Home 2023

Laatste artikelen

Leiderschap
Zorgvisie magazine

Zorgvisie magazine nr. 3 is verschenen

In het meinummer van Zorgvisie magazine onder meer een voorbeeld van regionale samenwerking. De ziekenhuizen in de Achterhoek verdelen de acute zorg in de regio. En Marian Kaljouw blikt in haar afscheidsinterview terug op acht jaar voorzitterschap van de NZa.
Financiën
Ton van Houten

Regionale zorginkoop is geen illusie

Zorginkoop is geen illusie, meent Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid. Het biedt kansen voor regionale samenwerking en versterkt ons zorgstelsel. Van Houten reageert hiermee op uitspraken van Wouter Bos, bestuursvoorzitter van Menzis, vorige week in de Volkskrant.
Kwaliteit
Marian Kaljouw NZa

Marian Kaljouw: ‘Twee miljoen mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben’

De Nederlandse Zorgautoriteit verkeerde in zeer zwaar weer toen Marian Kaljouw in juni 2015 aan het roer kwam. Op 1 april nam ze met pijn in haar hart afscheid. “De NZa staat weer als gezaghebbende autoriteit midden in de samenleving en de zorg.”
Verpleging en verzorging
Hoe Dan?

‘Hoe Dan?’-campagne jaagt gesprek aan over toekomst zorg

Een groeiende zorgvraag en een tekort aan professionals. Twee feiten van het toekomstbeeld van de zorg. Een veel besproken onderwerp, dat vraagt om creatieve oplossingen. De nieuwe landelijke campagne ‘Hoe Dan?’ nodigt zorgmedewerkers uit de dialoog hierover op te starten. 
Governance

Terecht: Integrale Medezeggenschap

Medewerkers, cliënten, familieleden en professionals die invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluiten van het bestuur. Een vloek of een zegen? Menig bestuurder zal de vloek eerder noemen dan de zegen. Toch wordt medezeggenschap als belangrijk onderdeel van goed bestuur en toezicht gezien.

‘Ouderen kunnen vaak langer thuis wonen’

Zelfredzaamheid bevorderen, tijdige ondersteuning bieden en escalaties voorkomen. De wijkgerichte samenwerking tussen huisartsen, vvt-aanbieders en het welzijnsdomein werpt in Rotterdam haar vruchten af. 'Tijd om de aanpak naar elke Rotterdamse wijk te brengen', zegt Jacco Lamper, directeur bij MOB.
Verpleging en verzorging

Film en theater brengen gesprek op gang

Werknemers spelen een cruciale rol in de zorgtransitie. Een documentaire en een grote theatervoorstelling steken zorgpersoneel een hart onder de riem en roepen op tot een gesprek over morgen. 'We willen op een positieve manier de zorg mobiliseren', vertelt Amber Boot, een van de initiatiefnemers van de documentaire.
Ggz

Worstelen met wetten

Meer ruimte voor de zorgprofessionals en minder rigide regels waar zij aan moeten voldoen. Dit is zeer beknopt samengevat de richting die minister Conny Helder op wil met de Wzd en Wvggz. Wetten waarvan in een evaluatie nog gehakt werd gemaakt, moeten op deze manier transformeren tot heldere, begrijpelijke regels.
Vastgoed

(G)een plek in het verpleeghuis

Er komt toch iets meer ruimte om verpleeghuizen te bouwen. Dat heeft Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, besloten vanwege de tegenvallende bouwplannen van zorgaanbieders zelf. Tienduizenden mensen wachten intussen op een plek in het verpleeghuis.
Verpleging en verzorging

Aansluiting zoeken bij het leven van ouderen

In het nieuwe 'kwaliteitskompas' voor de ouderenzorg is de personeelsnorm niet terug te vinden. Dat geldt ook voor een aantal andere cijfermatige manieren om kwaliteit te meten. De kritiek die grote partijen hebben op het kompas zijn gedeeld met Zorginstituut Nederland.