Home Nieuws

Nieuws

Zorgmanager van het Jaar

Pim Steerneman genomineerd voor titel Zorgmanager van het Jaar

Genomineerd voor titel Zorgmanager van het jaar 2019
Pim Steerneman, bestuursvoorzitter van Sevagram, is genomineerd voor de titel Zorgmanager van het jaar 2019.
Ggz

Behoefte aan plek bestuurstafel groeit onder psychiaters

Meer psychiaters willen direct meepraten over het beleid van ggz-instellingen. Een medische staf komt nu maar af en toe voor.. Daar heerst onvrede over onder psychiaters.
Epd

Ronald Petru: ‘Een epd vraagt om volkomen nieuwe processen’

Petru
Amerikaans onderzoek bracht flinke belemmeringen bij het gebruik van ziekenhuis-epd's aan het licht. Zorgverleners kunnen er vaak niet mee overweg en gaan over op handgeschreven aantekeningen. Volgens CMIO Ronald Petru van het Radboudumc is dit vooral het gevolg van een gebrekkige organisatie. 
Wijkverpleging

Huidige financiering wijkverpleging zet deur naar misbruik open’

ZN-directeur Wout Adema wijst op de dunne plekken in de financieringssystematiek van de wijkverpleging. ‘Als we niet oppassen lopen de kosten uit de hand en blazen we het systeem op.’
Personeel

Taakherschikking stagneert door personeelstekorten

Door het tekort op de arbeidsmarkt stagneert taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen.
Zorginkoop

Meerjarencontracten vormen tussenstap naar inkoopvolwassenheid’

meerjarencontracten
Meerjarencontracten vormen een goed vertrekpunt voor meer samenwerking en transparantie. Maar de motieven voor het maken van meerjarenafspraken zijn soms nog opportunistisch en de contractuele invulling is niet zelden mager.
E-health

Ouderen en e-health nog geen goede match

promovenda ouderen en e-health
De aansluiting tussen e-health en 50-plussers kan beter. Verschillende barrières zorgen ervoor dat e-health nog niet succesvol is onder ouderen. Dat stelt Gaby Anne Wildenbos in haar proefschrift ‘Design Speaks: Improving patient-centeredness for older people in a digitalizing healthcare context’, waarmee zij op 22 maart 2019 zal promoveren aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. 
Ouderenzorg

Schotten belemmeren juiste zorg op juiste plek

De schotten tussen de ZVW, Wlz en Wmo maken de juiste zorg op de juiste plek tot een moeizame exercitie. Hospital@Home moest 52 obstakels uit de weg ruimen. Ook de wijkkliniek en huisbezoeken van specialisten ouderengeneeskunde botsen op de schotten, zo bleek op het Zorgvisie-congres Ouderenzorg op de juiste plek.
Fusie en samenwerking in de zorg

Bruins: ‘Gezondheidsraad was zorgvuldig over advies protonentherapie’

protonencentrum Delft
De Gezondheidsraad is zorgvuldig te werk gegaan bij het advies over protonentherapie voor kinderen met kanker, vindt minister Bruins voor Medische Zorg.
Preventie

Verdienmodel voor preventie ontbreekt

De financiering van effectieve leefstijlinterventies die onderdeel zijn van de behandeling van ziekten komt niet goed van de grond.
De financiering van effectieve leefstijlinterventies die onderdeel zijn van de behandeling van ziekten komt niet goed van de grond. Dat komt doordat deze vorm van preventie niet in het basispakket zit.