Home Nieuws

Nieuws

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Nivel-onderzoeker: geef cliënten in de Wlz een centrale rol bij kwaliteitsverbetering

De kwaliteit van zorgrelaties in de langdurige zorg is van grote invloed op de kwaliteit van zorg voor cliënten. Dat concludeert Nivel-onderzoeker Aukelien Scheffelaar op basis van haar proefschrift waarmee zij onlangs promoveerde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Verpleeghuiszorg
Karin Leferink (l) en Inge Borghuis (r): ‘Nuland staat voor samen voor waardevolle zorg.’

Nuland-beweging wil verpleeghuiszorg veranderen vanuit inspiratie

Buiten het formele overlegcircuit van de brancheorganisaties speelt de Nuland-beweging een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een nieuwe bekostiging voor verpleeghuizen. Zorgvisie spreekt met twee betrokken zorgbestuurders: Inge Borghuis en Karin Leferink. ‘Nuland staat voor samen voor waardevolle zorg.’
Hugo de Jonge

Zo gaat minister de Jonge jeugdzorgstelsel verbeteren

Om de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen, gaat minister de Jonge op drie punten het jeugdstelsel aanpassen. Dat laat hij weten in een debat met de Tweede Kamer.
Vastgoed

Taskforce gaat gat tussen thuis en verpleeghuis dichten

Het gat tussen thuis en verpleeghuis is te groot, zoveel is de afgelopen tijd wel duidelijk geworden. De Taskforce Wonen en Zorg moet gemeenten, corporaties en zorgaanbieders helpen dat gat te dichten. 21 januari presenteerde de Taskforce zijn werkplan.
Duurzaamheid
Duurzaam Amphia

Hoe ziekenhuizen van het gas af gaan

Het kabinet maakt haast met het afkoppelen van aardgas. Nieuwbouw biedt daartoe de ideale gelegenheid. Dit geldt ook voor ziekenhuizen. Het onlangs geopende Amphia in Breda is grotendeels van het gas af. Wie dit voorbeeld wil volgen of zelfs gasloos wil worden, doet er verstandig aan om lokaal samen te werken.
Ggz

Branchevereniging mist preventie en samenwerking in manifest betere ggz

GGZ Nederland mist in het manifest van de initiatiefgroep ‘Lijm de Zorg’ aandacht voor preventie en samenwerking met het sociaal domein. Wel onderschrijft de branchevereniging de noodzaak om de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg te verbeteren.
Fusie en samenwerking in de zorg

Wouter Bos: ‘Zorgbestuurder moet boven eigenbelang uitstijgen’

Zorgbestuurders en toezichthouders moeten het hogere belang van samenwerking prioriteit geven boven de belangen van de eigen zorgorganisatie. ‘Je kunt geen samenwerking in een regio optuigen als verzekeraars daar een ander beeld van hebben’, zegt Wouter Bos in een interview over de aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen.
Tech
data-analyse

Zorgmanagers maken opvallend weinig gebruik van data-analyse

Meer dan ooit hebben managers en bestuurders in de zorg toegang tot slimme systemen voor medische en financiële data-analyse. Maar hiervan wordt slechts in zeer beperkte mate gebruik gemaakt. De schade loopt in de miljarden. Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse adviesbureau Black Book.
Zorgvisie magazine nr. 1 2020

Zorgvisie magazine, nr. 1 2020

In het eerste nummer van 2020 dat vandaag verschijnt, onder meer een reportage over Humanitas Deventer waar ze niets merken van personeelstekorten in de zorg. Ook een artikel over de nieuwe cao-afspraken waarmee de sector meer personeel wil aantrekken. En in het interview vertelt Peter de Visser, Zorgmanager van het Jaar 2019, hoe het zorgbedrijf Incluzio van Facilicom verder bouwt aan zijn succes.
Bekostiging

‘Voortbestaan ambulante forensische zorg in gevaar’

De grootste aanbieder van ambulante forensische zorg de Waag heeft door nieuwe tariefstellingen komend jaar 10 procent minder budget te besteden. Dit zal volgens Larissa Hoogsteder, hoofd behandelzaken van de Waag Nederland, leiden tot meer personeelsuitval, meer recidive, meer slachtoffers en uiteindelijk mogelijk tot faillissement.