Home Nieuws

Nieuws

Gehandicaptenzorg

In gehandicaptenzorg is veel maatwerk mogelijk’

Er zijn genoeg mogelijkheden voor maatwerk in gehandicaptenzorg. De meerzorgaanvraag kan en moet echter wel minder bureaucratisch en administratief luwer. Dat stelde minister Hugo de Jonge donderdagmiddag tijdens het algemeen overleg gehandicaptenbeleid. 'Ik denk dat er ongelooflijk veel zorg op maat mogelijk is.'
Bekostiging

Minister: ‘Keuzevrijheid in jeugdhulp is niet zaligmakend’

Minister De Jonge wil af van de open house constructie en lokaal de inkoop van jeugdzorg anders gaan organiseren. Hij wil omzetgaranties gaan geven aan jeugdzorgaanbieders om zo in plaats van concurrentie, juist de samenwerking tussen aanbieders te bevorderen.
E-health
Future Health Index

Patiënten die hun data delen zijn tevredener over de zorg

Patiënten die zelf hun elektronische dossiers kunnen inzien, zijn meer bereid om hun medische gegevens met zorgverleners te delen. Vervolgens geven ze de ontvangen zorg een hogere waardering. Dit blijkt uit de Future Health Index 2019.
Thuiszorg

Tzorg: Wmo-tarieven zijn onvoldoende in helft gemeenten

In de helft van de gemeenten waar de grootste aanbieder van huishoudelijke hulp Tzorg werkt, zijn de Wmo-tarieven nog steeds niet voldoende om de kosten te dekken. Vooral de indexatie van prijzen is een probleem. Tzorg-directeur Marianne de Winter: ‘Gemeenten hebben het moeilijk vanwege de tekorten op de jeugdzorg, maar daar mogen wij niet de dupe van worden.’
Ggz
Hugo de Jonge van VWS

IGJ moet lerend toezicht houden in eerste jaar Wzd’

In het overgangsjaar dat minister de Jonge voorstelt voor de Wet Zorg en Dwang (Wzd), vraagt hij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) om een lerende rol aan te nemen als toezichthouder.
Personeel

4 inspirerende initiatieven tegen zomertekorten in zorg

Veel zorgorganisaties zitten in de zomerperiode met grote personeelstekorten. Deze zorgorganisaties bedachten originele initiatieven tegen de zomertekorten.
Zorginkoop
Geschillencommissie Sociaal Domein

Dreigende werking geschillencommissie helpt zorgaanbieders

De nieuwe Geschillencommissie Sociaal Domein blijkt een dreigende of preventieve werking te hebben bij conflicten tussen gemeenten en zorgaanbieders die werken vanuit de Wmo. De commissie heeft al in tientallen zaken bemiddeld.
Ggz
geweld in jeugdzorg

Kinderen in jeugdzorg onvoldoende beschermd tegen geweld’

Ze hadden bescherming nodig, maar kregen in plaats daarvan te maken met fysiek, seksueel of psychisch geweld, zowel van hulpverleners als van andere jongeren. Driekwart van de kinderen die de afgelopen zeventig jaar in de jeugdzorg terechtkwamen, is daar slachtoffer geworden van geweld.
Transitie
Regiegroep Wmo

Regiegroep Wmo sterft stille dood

Het is nog steeds wachten op het eindrapport van de Regiegroep reële prijzen Wmo. De Geschillencommissie Sociaal Domein behandelt nu ook conflicten in de Wmo.
Ggz

Uitstel Wet Zorg en Dwang niet uitgesloten

Als het aan minister De Jonge ligt, komt er geen uitstel van de Wet Zorg en Dwang (Wzd), maar hij houdt er wel rekening mee. Dat blijkt uit zijn reactie op een brief van diverse partijen in het veld, waarin zorgen worden uitgesproken over de invoering van de wet. De minister bepleit, of de wet nu wel of niet van kracht gaat per 1 januari 2020, een ‘ontwikkeljaar’ voor de Wzd.