Home Nieuws

Nieuws

Innovatie

Primeur: uitwisselen medicatievoorschriften tussen Europese landen

eHDSI
Een recept uit het ene land inleveren bij een apotheek uit het andere land: dat is mogelijk dankzij het programma eHDSI. Finland en Estland hadden de primeur.
Patiëntveiligheid

Ook leren van fouten is multidisciplinaire opgave’

Marit de Vos (rechts) ontvangt haar bul.
Leren van ongewenste uitkomsten gebeurt nog te veel binnen één discipline en zou meer multidisciplinair moeten gebeuren. Dat stelt Marit de Vos in haar proefschrift over kwaliteitsverbetering aan de hand van ongewenste medische uitkomsten.
Regeldruk

KPMG: Ziekenhuizen nog niet klaar voor horizontaal toezicht

Controlelast
De meeste Nederlandse ziekenhuizen zijn nog lang niet klaar voor horizontaal toezicht, concludeert KPMG Health. De doelstelling 80 procent in 2020 wordt waarschijnlijk niet gehaald.
Personalia in de zorg

Marcel Levi voorzitter wetenschappelijke adviesraad Hartstichting

Marcel Levi
Bestuursvoorzitter Marcel Levi van University College London Hospitals volgt Jos van der Meer op als voorzitter van de internationale adviesraad ISAC van de Hartstichting.
Toezicht

NZa wil mandaat om zorgcode te betrekken in toezicht

De NZa wil het mandaat krijgen om de zorgbrede governancecode te handhaven.
E-health

Evean krijgt prijs voor meest innovatieve verpleeghuis

Bruins bij opening e-healthweek
Tijdens de opening van de e-healthweek ging minister Bruins uitgebreid in op zijn plannen om de gegevensuitwisseling in de zorg een wettelijke stimulans te geven. Erik Gerritsen van VWS verblijdde Evean met de titel ‘Verpleeghuis van de Toekomst 2018/2019’.
Toezicht

Philadelphia installeert digitale adviesraad

bestuursvoorzitter Greet Prins, Philadelphia
Naar welke VR-films laat je cliënten kijken? Hoe ga je om met sociale robots en slimme luiers? Die vragen kwamen aan de orde bij de installatie van de Adviesraad Ethiek van de Mensgerichte Technologie (EMT) van Philadelphia.
E-health

E-healthregeling moet einde maken aan jaarcontracten

Alliantie kwaliteit in de ggz
Een groot deel van de 90 miljoen die VWS beschikbaar heeft gesteld voor het opschalen van e-health thuis is bedoeld voor het doorvoeren van meerjarencontracten tussen zorgaanbieders, verzekeraars en gemeente. Over ongeveer drie jaar zijn meerjarencontracten de regel in plaats van de uitzondering, waardoor er meer rust en ruimte is voor innovatie.
Transitie

Jos de Blok: ‘Wijkteam heeft te veel disciplines’

Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland
Wijkteams maken de zorg duurder. Dat terwijl ze zijn opgezet met het idee van kostenbesparing. Volgens Jos de Blok van Buurtzorg komt dat door de multidisciplinaire invulling van de wijkteams.
E-health

90 miljoen voor opschaling e-health thuis

Minister De Jonge van VWS stelt 90 miljoen euro beschikbaar om ervoor te zorgen dat e-health op grotere schaal thuis wordt toegepast.