Home Nieuws

Nieuws

E-health

Flinke investeringen in ict van huisarts

Het kabinet heeft in de Miljoenennota vastgelegd dat extra investeringen nodig zijn in de ict van huisartsen.
Kwaliteitsbeleid

Verpleegkundigen willen wetenschappelijke inhaalslag maken

Sonja-Kersten-VenVN_Foto-Erik-Buis
Beroepsvereniging V&VN heeft op 24 september het Wetenschappelijk College Verpleegkunde V&VN opgericht. Daarin werken de dertien hoogleraren verpleegkunde in Nederland samen voor meer wetenschappelijke onderbouwing voor verpleegkundig handelen.
Kwaliteitsbeleid

Seniorenkeurmerk brengt kwaliteitseisen terug

Het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft de meetmethoden aangepast om de administratieve lasten van ziekenhuizen terug te dringen. Daarbij moeten ziekenhuizen dit jaar voor het eerst zelf betalen als ze voor het keurmerk in aanmerking willn komen.
Thuiszorg

Tzorg wil ‘in uiterste geval’ via rechter hoger Wmo-tarief afdwingen

Nog maar 40 procent van de ‘AMvB-plichtige’ gemeenten hanteert een reëel tarief in de huishoudelijke hulp. Tzorg-directeur Marianne de Winter zal niet terugdeinzen om hogere tarieven via de rechter af te dwingen. ‘De minister moet dit probleem niet bagatelliseren.’
Ouderenzorg

Ontwerpwedstrijd brengt nieuwe woonzorgvormen op gang

Om tegemoet te komen aan de vraag naar nieuwe vormen van zorg en wonen helpt een ondersteuningsteam zorgaanbieders bij de realisatie van plannen. Een ontwerpwedstrijd biedt inspiratie. Een innovatieregeling van het ministerie van VWS brengt financiële ondersteuning.
Patiëntveiligheid

VZVZ: ‘Landelijk Schakelpunt al goed genoeg voor gegevensuitwisseling’

Zorgvisie ict magazine, nr. 3, 2018
VZVZ reageert op recente publicaties waarin zorgverleners aangeven dat de uitwisseling van actuele medische gegevens in Nederland nog altijd onvoldoende is geregeld. 'Het Landelijk Schakelpunt (LSP) voorziet duidelijk in een basisbehoefte', stelt de VZVZ. Ondertussen is VZVZ op zoek naar nieuwe oplossingen.
Personeel

Eindbod NFU voor cao valt buiten budget umc’s

Cao-acties_LUMC_CAO_FNV_Ilse_van_de_Reep
Het eindbod van de NFU van 8,25 procent loonsverhoging voor umc-medewerkers valt buiten de beschikbare budgetten van de umc's. Daarom moeten er nieuwe gesprekken met zorgverzekeraars worden gepland. Als de vakbonden hiermee akkoord gaan, moeten er ook kostenbesparende maatregelen genomen worden.
Personeel

Zij-instromers: ‘Het is werk dat je gelukkig maakt’

Noorderbreedte, Patyna, zorg, zij-instromers, omscholing zorg
Om het personeelstekort in Friesland aan te pakken, zijn Patyna en Noorderbreedte een opleidingstraject ouderenzorg gestart voor zij-instromers. Zorgvisie sprak twee van hen.
Personalia

Renée Wilke versterkt raad van bestuur Sensire

Renée Wilke is per 1 oktober aangesteld als nieuwe bestuurder van zorgorganisatie Sensire. Samen met Maarten van Rixtel zal zij de raad van bestuur gaan vormen.
Value based healthcare

Ontwikkel geen Nederlandse variant van ICHOM-indicatoren’

Jan Hazelzet
Nederland moet gewoon aan de slag met de uitkomstindicatoren van ICHOM en niet eigenwijs een Nederlandse variant ontwikkelen, zegt hoogleraar Jan Hazelzet op Qruxx.