Home
 | Programma | Sprekers | Voor wie? |  Locatie | Inschrijven | 


 

Dr. Sjoerd de Blok MD PhD

Sjoerd de Blok is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als Managing Director Healthcare Programs. Daarnaast is hij (ad interim) CEO bij CASA Klinieken (Clinics). Sjoerd heeft ruime ervaring in de zorgsector en is van huis uit medisch specialist, gynaecoloog.

Drs. Jan Nekkers

Jan Nekkers is oprichter van Futureconsult. Zijn uitgangspunt is dat de toekomst onvoorspelbaar is, maar dat je wel degelijk zinvol over de toekomst kunt spreken. Jan studeerde politicologie aan de Universiteit van Nijmegen en Amsterdam. Hij was onder meer werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit van Leiden, als stafmedewerker bij de Wiardi Beckman Stichting, als beleidsadviseur bij de PvdA en als organisatieadviseur. Van zijn hand zijn tal van publicaties verschenen over uiteenlopende onderwerpen. In april 2007 verscheen Jans praktische handboek over scenariotechniek "Wijzer In De Toekomst".

Prof Dr. Bob de Wit

Bob de Wit is verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit als Professor of Strategic Management, en is directeur van De Wit & Meyer Strategy Works te Rotterdam. Gespecialiseerd in strategieontwikkeling, onderzoek en consulting. Voorheen heeft hij twaalf jaar strategisch management gedoceerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij ook is gepromoveerd. Hij heeft talloze publicaties op zijn naam staan, de internationaal bekendste samen met Ron Meyer

Prof dr. Theo Poiesz

Theo Poiesz is als hoogleraar Economische Psychologie en hoogleraar Healthcare Management (focus Marketing) verbonden aan TIAS en aan de universiteiten van Tilburg en Eindhoven. De zorg-leerstoel wordt gefinancierd door ActiZ. Eerder was hij hoogleraar Psychologie van de Reclame en hoogleraar Marketing, de beide laatste parttime. Hij is onderzoeker en (gast)docent geweest aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Poiesz schreef een achttal boeken, tientallen boekbijdragen en ruim honderd wetenschappelijke en professionele artikelen. Regelmatig treedt hij op als adviseur, coach en spreker. Hij was voorzitter van de Raad van Toezicht van GGZ Breburg van 2003 tot 2012.

Prof. dr. Dennis Vink

Prof. dr. Dennis Vink is als hoogleraar financiering en investeringen verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Hij is directeur van het Nyenrode Center for Finance en als visiting professor of finance verbonden aan universiteiten in Moskou en Kopenhagen.In 2009 was hij gekozen tot professor of the year in de executive MBA dat georganiseerd werd door Nyenrode en Kellogg School of Management. Dennis Vink is gespecialiseerd in (gestructureerde) financiering en heeft onderzoek verricht in samenwerking met faculteit van Yale International Center for Finance, EDHEC-Risk Institute en Vlerick Leuven Gent Management School. Hij is internationaal een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het terrein van financieel management.

Prof. dr. Ronald Jeurissen

Ronald Jeurissen is hoogleraar Bedrijfsethiek aan Nyenrode Business Universiteit en directeur van het European Institute of Business Ethics (EIBE). De bedrijfsethiek leerstoel aan Nyenrode is de oudste dergelijke stoel in Europa, opgericht in 1985. Ronald is lid van de Nyenrode Corporate Governance Institute en is hij een van de belangrijkste professoren in Nyenrodes Modulair Executive MBA-programma's.

Dr. ing. Rene Weijers

Dr. ing. René Weijers is zelfstandig bestuursadviseur. Hij is gefascineerd door de kernopgaven en uitdagingen in bestuur en topmanagement en verbindt visieontwikkeling, strategievorming, leiderschap, besturing en verandering. Centraal staat daarin het ontdekken van onbenutte ruimte, nieuwe perspectieven en een inspirerende koers. Hij adviseert bestuurders, directies en managementteams in bedrijfsleven, openbaar bestuur en non-profit sector.

Naast zijn adviespraktijk is hij als kerndocent verbonden aan het Executive Development Center van Nyenrode en gastdocent bij TiasNimbas en AOG in Masterprogramma’s op het gebied van Goed Bestuur, Leiderschap en Verandering. In 2011 promoveerde hij aan Tilburg University op zijn onderzoek naar ‘bekwaamheid’ en 'deugdzaamheid' van topbestuurders.

Drs. Ger Zwartendijk

De Koninklijke Militaire Academie vormde het startpunt van zijn carrière. Na de studie Mens en Organisatie, werd hij bevorderd tot tweede luitenant en bij het Korps Commandotroepen geplaatst. Zes jaar later werd de brug geslagen naar het bedrijfsleven op de Nyenrode Business Universiteit waar hij een studie Bedrijfskunde afrondde. Nu is Ger Zwartendijk specialist in het doorlichten van bedrijven, strategisch adviseren en bedrijfseconomische onderzoek doen. Daarnaast is hij vooral sparringpartner voor directies en richt hij zich op het verbeteren van de bedrijfsvoering door van een meningendiscussie te komen tot een feitendiscussie. 

Bas van der Mierden

Bas van der Mierden is directeur eigenaar van Prometheus Healthcare bv, een adviesbureau in de zorg. Prometheus Healthcare bv richt zich op de bekostiging en governance in de zorg vanuit zorgondernemerschap. Intern of extern zorgondernemen biedt mensen en organisaties de mogelijkheid om veranderingen te realiseren. Bas is auteur van het boek 'Ziekenhuisondernemen een illusie' wat in september 2014 is uitgebracht en is al toe aan de tweede druk. In het boek wordt de complexiteit van de zorg en de ziekenhuizen beschreven. Tevens worden negen handvaten beschreven die innoveren en ondernemen helpen te ontwikkelen. Bas is verbonden aan Nyenrode Business Universiteit als lecturer en programma Director Business Healthcare wat zich richt op het aanbieden van executive opleidingen voor zorgbestuurders en professionals.

Bas Blekkingh

Blekkingh heeft zijn opleidinggenoten aan de Koninklijke MilitaireAcademie en mocht binnen deLandmacht leidinggevenden opleiden.In 1993 heeft hij een overstapgemaakt naar het bedrijfsleven enis in 1996 begonnen met zijn eigen bedrijf. De missie vanAuthentiek leiderschap BV: het ontsluiten en verbinden vanverborgen authentieke kracht, waardoor leiders en hun organisaties gelukkiger en succesvoller worden. Bas Blekkingh is veelgevraagd en zeer gewaardeerd spreker op dit gebied.

Lidwine Holtzer en Dana Wildeman

Lidwine Holtzer en Dana Wildeman zijn beiden partner van Authentiek Leiderschap B.V. Binnen deze organisatie zijn zij werkzaam als coach en organisatieadviseur. Lidwine en Dana helpen de verborgen authentieke kracht van mensen, teams en organisaties te ontsluiten en verbinden, waardoor klanten gelukkiger en succesvoller worden.

 

 

 

Marjolein de Jong

Marjolein de Jong studeerde klinische psychologie en geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 2001-2006 kreeg ze haar opleiding heelkunde in VUmc. Van 2007 tot 2009 was ze lid van de maatschap oncologische chirurgie in het Mesos/Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en van 2010-2012 was ze chirurg in VUmc. In 2012 richtte ze samen met advocaat Mieke van Schuppen de bv Breast Care Nederland op. Daarnaast was ze nog waarnemend mammachirurg in diverse ziekenhuizen en van 2013 tot de overname van het Alexander Monro door Breast Care Nederland was ze chirurg in het UMCU.

Prof. dr. Bert Kersten

Prof. dr. Bert Kersten is hoogleraar Bedrijfsprocessen en ICT. Kersten doceert in diverse Executive MBA-opleidingen voor bedrijfsprocessen en IT op Nyenrode Business universiteit. Sinds 2008 is hij eigenaar van adviesbureau Kersten Perspectief Advies Inc. Daarnaast is hij directeur en partner bij de Fraud Detection Expertisecentrum, gepositioneerd op LIACS, Universiteit Leiden.