Roelof Jonkers

Roelof Jonkers

Voorzitter Raad van Bestuur Kwadrantgroep

Roelof Jonkers De heer Jonkers (60) is een ‘Fries om útens’ en heeft in zijn loopbaan verschillende bestuurlijke functies bekleed bij zorgorganisaties, zoals het Leids Universitair Medisch Centrum en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Sinds april 2008 heeft Jonkers Zorgbalans, een zorgaanbieder in de sector Verpleging, Verzorging & Thuiszorg in de regio Zuid-Kennemerland, geleid als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Vanaf juni 2011 is de heer Jonkers voorzitter van de Raad van Bestuur van Kwadrantgroep. Dit is een zorgconcern dat in totaal 12 bedrijven omvat die actief zijn op het gebied van de AWBZ (VVT, ambulante GGZ), WMO (huishoudelijke hulp en begeleiding), zorgverzekering (kraamzorg, hulpmiddelen en revalidatietechniek) en de particuliere markt (o.a. maaltijden en verpleegartikelen) en een jaaromzet realiseert van ongeveer € 230 miljoen.

Verder bekleedt de heer Jonkers diverse nevenfuncties bij zorgorganisaties.

Bekijk alle artikelen