Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Zorgorganisaties klaar voor de toekomst?

In de zorgmarkt vinden vele ontwikkelingen plaats op het gebied van Domotica. Domotica, ook wel zorg op afstand genoemd, zal steeds meer worden ingezet om het zorgproces efficiënter en effectiever in te richten, te ondersteunen en het leven van cliënten te veraangenamen. Maar hoe wordt Domotica geïntegreerd binnen het werkproces van de verzorgende bij uw organisatie?
Zorgorganisaties klaar voor de toekomst?

Door de ontmanteling van de grotere complexen en de verplaatsing van cliënten naar woonwijken en woonzorgzones zal de behoefte en daadwerkelijke toepassing van Domotica toenemen. Cliënten moeten en willen vaak ook langer 'zelfstandig' thuis blijven wonen. Door verschillende hulpmiddelen en intelligente toepassingen te integreren in het 'normale' leven, maakt dit het ook daadwerkelijk mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan nachtpadverlichting, teleconference met de huisarts of automatische deurvergrendeling, zodat het inroepen van hulp en verzorging vergemakkelijkt.

Echter, draagt Domotica er onder andere ook aan bij dat de zorg meer op afstand zal komen te staan, uitgezonderd van de situaties waarbij directe zorgverlening of ondersteuning noodzakelijk is. Desondanks verandert door de invoering van Domotica ook de rol van de zorgprofessional. Domotica neemt een aantal taken van de zorgverlener en/of de cliënt over. De zorgverlener kan zich daardoor richten op andere taken en meer focussen op de zorg.

Aansluiting vinden

Het is een mooie ontwikkeling dat mensen zich langer zelfstandig kunnen redden, maar extramurale zorg zal natuurlijk niet zomaar verdwijnen. Het verlenen van zorg op locatie, bij mensen thuis kan namelijk een prima aanvulling zijn op de toepassingen die Domotica realiseert. De wereld om ons heen wordt digitaler, innovatiever en intelligenter. Daarin moeten organisaties aansluiting vinden. Digitaal informatiemanagement is daar een voorbeeld van.

Vooruitstrevend

Toegang tot informatie via mobiele devices. aantekeningen maken en direct synchroniseren met het centrale archief. Geen onveilige, rondslingerende papieren dossiers en onleesbare handschriften meer, geen incomplete en zoekgeraakte informatie meer. Dat is vooruitstrevend. Maar zeker ook noodzakelijk. De technologie haalt ons in en je kunt zeker niet overal in meegaan. Hetgeen vandaag hip en innovatief is, is morgen alweer achterhaald.

Stappen zetten

Toch is stilstaan de grootste fout die je kunt maken. Stilstaan betekent achteruitgang. Om de eigen organisatie zeker te stellen voor de toekomst en toekomstige technologieën moeten er stappen gezet worden. Efficiënt en effectief werken moet daarbij centraal staan. Maar het allerbelangrijkste is de zorg voor de cliënt, die mag absoluut niet lijden onder efficiënt werken. Het belang van de cliënt moet doel en prioriteit nummer één zijn.

Rian Schmitz, Teamleader marketing & Communication

 

Deze rubriek is geschreven door een partner van Zorgvisie en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Gerelateerde tags

Eén reactie

  • Jan Vorstenbosch

    Domotica in de wijk vergt wel een vorm van systeembeheer en gebruiksondersteuning. Wil domotica in de wijk tot een breed succes komen ligt hier mogelijk een taak voor de welzijnsorganisaties of zo nodig een particulier ondernemer. 

Of registreer u om te kunnen reageren.