Home Auteurs Posts van Berend de Vries

Laatste artikelen van deze auteur

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: wat mag dan wel?

De minister van VWS laat onderzoeken of patiëntendossiers mogen worden opgeslagen in de cloud. Berend de Vries raadt het af, in een vervolg op zijn recente bijdrage over het onderwerp.

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: het mag niet

De minister laat een onafhankelijk adviesorgaan onderzoeken of patiëntendossiers in de cloud opslaan is toegestaan. Berend de Vries geeft hem nu al het advies: dat mag niet.

Blog: Geen wachtwoord, geen zorg

Komt alle technologische vooruitgang de patiënt ten goede? Berend de Vries heeft zijn twijfels.

Blog: Bewijsmateriaal op orde

Houdt uw instelling zich aan de privacywetgeving, de AVG? En zo ja, hoe weet u dat eigenlijk?

Blog: Per 1 januari verplicht: de FG en de NEN 7510

Het 'Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders' zal u wellicht ontgaan zijn, maar er staan een paar dingen in waar u rekening mee moet houden.

Populaire artikelen