Home Auteurs Posts van Wilbert Zuil

Laatste artikelen van deze auteur

‘Door het te bespreken met ghz-cliënten wordt seksualiteit ook veiliger’

Ipse de Bruggen werkte mee aan de ontwikkeling van een website om cliënten te leren wat online flirten en sexting is.

‘Aandoeningsgerichte organisatie is randvoorwaarde voor IZA’

De ambities die de zorg heeft op het gebied van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en passende zorg zijn alleen te realiseren als de zorg aandoeningsgericht gaat werken. Paul van der Nat, programmamanager waardegedreven zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, pleit voor het gebruik van zorgketens die gevormd zijn rond een aandoening.

Met acteurs zeggenschap in de zorg stimuleren

Met verfilmde verhalen van cliënten, familie en zorgprofessionals de zeggenschap van diezelfde groepen in de zorg verbeteren. Dat is waar wetenschapper Marjolijn Heerings op inzet met de ‘Als je het ons vraagt’-methode.

Ruis in gegevens verplichte zorg bemoeilijkt analyse en toezicht

Zorgverleners zetten vraagtekens bij alle details die moeten worden aangeleverd bij de IGJ over verplichte en onvrijwillige zorg. Een zorginstelling blijkt bijvoorbeeld zelf andere gegevens te gebruiken over verplichte zorg dan de gegevens die naar de inspectie worden gestuurd.

Ook 2022 verloren jaar voor verbetering financieel beheer VWS

Ondanks versterking van de financiële afdeling en inhuur van speciale medewerkers, is nog steeds niet duidelijk of er genoeg informatie is over het financiële reilen en zeilen van de coronajaren bij het ministerie van VWS. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de controleverklaring van de Auditdienst Rijk voor het jaarverslag over 2022.

Populaire artikelen