Home Auteurs Posts van Wilbert Zuil

Laatste artikelen van deze auteur

‘Ggz-instellingen weten niet weg naar IZA-gelden te vinden’

'In de praktijk wordt aangegeven dat het aanvraagproces voor de transformatiemiddelen complex en tijdrovend is', aldus analisten van Deloitte

Wethouder Amsterdam waarschuwt voor boemerangbeleid jeugdzorg

Wethouder Marjolein Moorman presenteert haar ideeën over hoe de jeugdzorg in de regio moet worden georganiseerd. Zij werkt onder meer aan een lumpsumbekostiging voor aanbieders van aanvullende jeugdhulp.

Zorg en Zekerheid: meerjarencontracten geven comfort

Ook de eerstelijn en langdurige zorg verdienen meerjarencontracten, vindt Zorg en Zekerheid-bestuurder Ton van Houten. Ze geven comfort en rust aan zorginstellingen.

Zorgboer zijn is een vak, ‘niet iedereen kan dat’

Anno 2023 zijn er naar schatting zo'n 1.300 zorgboerderijen waar soms ook gespecialiseerde zorg wordt geleverd. De meeste van deze 'zorgboeren' zijn aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ). Oud-minister Tamara van Ark heeft daar sinds kort de taak om de sector verder onder de aandacht te brengen.

Uitsluitend passende zorgcontracten voor St Jansdal

St Jansdal heeft met vrijwel alle verzekeraars nieuwe contracten afgesproken die passende zorg maximaal moeten stimuleren en ervoor moeten zorgen dat het ziekenhuis efficiënter wordt. De afspraken zijn opgedeeld in een viertal type zorgonderdelen. "Dit geeft ruimte om verandertrajecten in te zetten die een deel van de verwachte groei in de regio kunnen opvangen”, vertelt bestuurder Arend Jan Poelarends.

Populaire artikelen

Nieuwsbrief Abonneren