Home 2020

Laatste blogs

De onzichtbare slachtoffers van het coronavirus

De hele samenleving en gezondheidszorg is ondergedompeld in de coronacrisis. Er gebeurt heel veel goeds, maar er is ook een onzichtbare groep coronaslachtoffers.
Personeel

Blog: Houd uw zorgprofessionals op de been

In de zorg werken is nu meer dan ooit topsport. Zorgprofessionals zijn in de hoogste versnelling aan het werk. 'Overheid en vooral werkgevers zullen als een soort ‘NOC*NSF’ meer moeten investeren in de gezondheid van deze topsporters', schrijven Simon Heesbeen en Eva de Groot van Berenschot. 
Verpleging en verzorging

Blog: Coronamaatregel voor verpleeghuizen vraagt zorgvuldiger toelichting

De coronamaatregelen hebben grote gevolgen voor de samenleving. Zeker bij de ingrijpende maatregel voor verpleeghuizen blijft de overheid in gebreke in de communicatie daarover, betogen advocaten van der Grinten en Wijmans.
Toezicht

Blog: De flexibele ACM: ‘Dit is geen normale tijd’

Vanwege de corona-crisis staat de ACM sommige afspraken toe die anders in strijd met de mededingingsregels zouden zijn. Een concrete toelichting of voorbeelden van extra mogelijkheden voor de zorgsector ontbreken echter in de berichtgeving.
Ziekenhuiszorg
Bart Kiers

Martin van Rijn: de juiste man op de juiste plek

Martin van Rijn is een geschenk voor premier Rutte. Als voormalig topambtenaar en staatssecretaris kent hij VWS als zijn broekzak en weet hij hoe de hazen lopen in Den Haag. De juiste man, op de juiste plek, op het juiste moment.
Ggz

Blog: Waarom psychiaters zich terugtrekken uit ggz-instellingen

In de media zijn meerdere redenen genoemd waarom professionele hulpverleners zich terugtrekken uit ggz-instellingen. Tom Kuipers bespreekt een dieperliggend motief. ‘Daarvoor moeten we terug in de tijd, naar de periode 1980-2000. Het gaat over geld, maar meer nog over imago.’

Blog: Wie gaat er voor bij schaarste op de IC?

Ava Keijzer en Maartje de Jong, advocaten Zorg bij AKD, schrijven over de juridische aspecten van de schaarste van IC-capaciteit. Hoe behoren een individuele hulpverlener en de zorgaanbieder daar vanuit juridisch perspectief mee om te gaan?
Ziekenhuiszorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Wat de historie ons leert over de Corona-epidemie

In zijn blog laat Guus Schrijvers zich inspireren door twee wetenschappers, David Jones en Charles Rosenberg die zich eerder verdiepten in de kenmerken van een epidemie.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Column: Vijfjarenplan voor de regio

Regionale samenwerking is een belangrijk thema geworden in de zorg.
Berend de Vries

Berichtenverkeer, al weer…

Hoe is het toch mogelijk dat ik wel met ongeveer iedereen tekstberichten kan uitwisselen via mijn smartphone maar niet met mijn zorgverleners? Berend de Vries heeft een oplossing.