Home 2019

Laatste blogs

Verpleeghuiszorg

Blog: Verantwoorden, dat bepalen we zelf wel?

Ewout Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Foto: Jiri Büller
De RVS wil met haar vorige week gepresenteerde advies over 'Anders verantwoorden in de zorg' bewerkstelligen dat verantwoorden in het teken komt te staan van betere zorg. De Rekenkamer betoogt in een reactie dat meer nodig is dan het advies suggereert.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Blog: Nieuwe manier van verantwoorden moet niet vrijblijvend zijn

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een belangrijk advies uitgebracht op 14 mei: 'Blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg'. Wim Schellekens is blij met het rapport, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. Vandaag het tweede en laatste deel van zijn blog hierover.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Blog: Nieuwe manier van verantwoorden: het moet lukken!

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een belangrijk advies uitgebracht op 14 mei: 'Blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg'. Wim Schellekens is blij met het rapport, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. Vandaag deel 1 van 2 delen.
Msb

Blog: Houvast bij de fiscale toetsing van een msb

Bij de beoordeling van medisch-specialistische bedrijven staat voor de Belastingdienst de vraag centraal of het msb een onderneming in fiscale zin drijft. Hiervoor gelden drie specifieke criteria. Volgens de VvAA is daar wel wat manoeuvreerruimte.
Preventie

Blog: Europa van belang voor gezondheid: viermaal zelfs

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Gezondheidszorg is geen onderwerp in de campagnes voor de Europese verkiezingen. Toch zijn er vier beleidsonderwerpen waarbij het Europese parlement kan bijdragen aan de volksgezondheid in Europa. Guus Schrijvers somt ze op.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Blog: Goede of beschikbare zorg?

RVS, Jan Kremer
Leefbaarheid is een breed begrip. Desalniettemin is het terecht dat er aandacht is voor de kwaliteit van zorg in de regionale context, zegt Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad.
Financieel management

Blog: Ict-investeringen langdurige zorg: wat leveren ze op?

Organisaties in de langdurige zorg investeren steeds meer in ict en plukken hier ook de vruchten van. Er is echter geen zicht op het effect van die investeringen op de productiviteit, administratieve werklast, tevredenheid van zorgmedewerkers en kwaliteit van zorg.
Fusie en samenwerking in de zorg

Blog: Ook umc’s willen regionaal samenwerken

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
De umc’s gaan netwerken opzetten in de regio waarin ze gevestigd zijn, schreef de NFU in een recent uitgebrachte nota. Guus Schrijvers onderschrijft het belang van regionale samenwerking, maar mist de zorginhoudelijke onderbouwing.
Patiëntveiligheid

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: het mag niet

Berend de Vries
De minister laat een onafhankelijk adviesorgaan onderzoeken of patiëntendossiers in de cloud opslaan is toegestaan. Berend de Vries geeft hem nu al het advies: dat mag niet.