Home 2020

Laatste blogs

Kwaliteit
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Gezondheidszorgbeleid: niet meer polderen

Beleid in de gezondheidszorg kwam vaak via polderen tot stand. Het kan ook anders, getuige de commissie-Bos en de kleurboeken van de Belgische Ri de Ridder. Of dit de juiste voorbereidingen zijn? Guus Schrijvers biedt het voordeel van de twijfel aan de alternatieven voor het poldermodel.
Personeel
Frank van der Linden, bestuursvoorzitter Humanitas DMH

‘Verpleegkundige in raad van bestuur onnodig’

Frank van der Linden vindt dat de discussie over de positie van verpleegkundigen in raden van bestuur zich te veel beperkt tot de structuur. Een raad van bestuur zou zich moeten richten op waarden enerzijds en resultaten anderzijds. Daarvoor is geen verpleegkundige in de raad van bestuur nodig.
Tech

AI leidt tot nuttige inzichten maar blijft een belofte

Informatie-architect John van Rooij begrijpt de hypes rond Artificiële Intelligentie (AI) en big data. Maar de ontwikkeling en toepassing ervan vereisen volgens hem de nodige natuurlijke intelligentie, tijd en inspanning.

Zorgaanbieders, hoed u voor de nieuwe plichten Wtza

De Tweede Kamer heeft op 11 februari de wetsvoorstellen voor de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders (Awtza) aangenomen. Beide voorstellen zijn meermaals geamendeerd, ook tijdens de stemming in de Tweede Kamer nog. Bas Megens maakt de stand op. 

Discussie over fictieve dienstbetrekking msb’s laait weer op

Net nu de discussie over een fictief dienstverband van medisch specialisten eindelijk leek te zijn verstomd, laat de staatssecretaris van Financiën weten de arbeidsrelaties in de zorg eens extra onder de loep te willen nemen. Begint het allemaal opnieuw?
Duurzaamheid
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Veertig procent meer wijkverpleegkundigen nodig in 2030

In 2018 telde Nederland 3,2 miljoen 65-plussers. Dat zullen er 4,3 miljoen zijn in 2030. Dat is een flinke toename: de naoorlogse geboortegolf stroomt in de komende tien jaar de ouderenzorg in. Dit alles betekent dat in 2030 40 procent meer wijkverpleegkundigen nodig zijn dan in 2018.
Toezicht
Berend Reuder, advocaat Stek

ACM-onderzoek concurrentie verpleeghuiszorg: bezint eer ge begint

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat onderzoek doen naar de relatie tussen concurrentie en kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de verpleeghuiszorg. De aankondiging roept vragen op bij advocaat Berend Reuder.
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog Achterhoekse ziekenhuizen: zo kunnen ze voortbestaan

De medisch specialisten van het Slingeland  (SZ) te Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) te Winterwijk zijn ernstig verdeeld over de toekomst van hun zorg. Hoe moet het nu verder met beide ziekenhuizen? Guus Schrijvers geeft tips.
Toezicht

Een code voor de bühne

De gedragscode van de farmaceutische industrie 'bijt' niet. En een code die niet bijt, is een code voor de bühne.
Tech

‘De toekomst van ouderenzorg ligt in het versnellen van innovatie’

Saskia van Opijnen reageert op het advies van de commissie Bos, waarin de noodzaak tot bouwen van nieuwe woonvormen voor ouderen naar voren komt. Van Opijnen ziet juist kansen in innovatie en digitalisering. ‘Veel bouwen lijkt in deze tijd noch, haalbaar noch realistisch.’