Home 2019

Laatste blogs

Msb

Salarissen bij msb’s zijn schimmig

Transparantie is het toverwoord van de laatste jaren in de zorg. Transparantie in kosten, uitkomsten, winsten, politieke besluitvorming, salaris, medicijnprijzen en ga zo maar door.
E-health
Bertelsmann

E-health in Europa: Nederland loopt achter

De Duitse Bertelsmann Stiftung bracht een rapport uit over de digitalisering in de zorg in 14 Europese landen. Nederland is zeker geen Europese koploper, zo blijkt. Hoe komt dat en wat is eraan te doen?
Fusie en samenwerking in de zorg
bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg

ACM moet samenwerking in de zorg kritisch blijven beoordelen

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de afgelopen zomer een concept-beleidsregel gepubliceerd over het verplaatsen van zorg in het kader van de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Met deze beleidsregel betreedt de ACM nieuw terrein en dus is een kritische blik gerechtvaardigd. Marco Varkevisser, Wouter van der Schors en Erik Schut vatten hun belangrijkste opmerkingen en vragen in tien punten samen.
Bekostiging
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Bruins en FNV laten ziekenhuizen vallen, wat nu?

Eind augustus verzocht Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), aan minister Bruins om 200 miljoen euro extra per jaar. Het geld was bedoeld voor hogere onregelmatigheidstoeslagen, betere beloning van overwerk, betere reiskostenregelingen en betere betaling van nachtwerk. Binnen 24 uur kreeg hij de kous op de kop. Guus Schrijvers gaat inhoudelijk in op de claim van Melkert
Toezicht
AVG

AVG: kostenpost of juist een kans?

Veel zorginstellingen zien de AVG voornamelijk als kostenpost. Beren op de weg zijn er echter niet of nauwelijks. Implementatie van de AVG kan niet alleen kosten besparen maar ook het vertrouwen bevorderen. Dat betoogt informatie-architect John van Rooij.
Toezicht
zorgcowboys

Blog: Preventieve maatregelen moeten ‘zorgcowboys’ tegenhouden

Recent is de maatschappelijke discussie over oneigenlijke governance- en bedrijfsstructuren in de zorg weer opgelaaid. De oplossing voor de onrust en excessen binnen de zorgsector wordt door het ministerie gezocht in incidentgedreven regelzucht. Dat schrijven Hans Linders, Wouter Amersfoort en Martje Weusten, Legal en Healthcare experts van PwC.
Klaas Meersma

Blog Klaas Meersma: zelfgemaakt bommetje onder het winstuitkeringsverbod

Aan het begin van de zomer informeerden de bewindspersonen van VWS de Tweede Kamer over hun voornemens met betrekking tot winstuitkering. Het kabinet maakt pas op de plaats en creëert voorlopig niet meer ruimte om winst uit te keren in de zorg. De bewindspersonen voelen daarmee de Zeitgeist goed aan, maar de vraag is of het winstverbod juridisch houdbaar is. Het antwoord lijkt op basis van de brief van het kabinet ontkennend.
Reuder

Blog: Regels ACM bieden geen extra ruimte voor zorgsamenwerking

De voorgestelde beleidsregels van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaan zonder goede onderbouwing uit van concurrentie tussen samenwerkende zorgaanbieders en stellen onduidelijke voorwaarden voor samenwerking. Dat stelt Berend Reuder van Stek Advocaten.
Regeldruk
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Meer ziekenhuisopnamen bij overbelaste huisartsen

Bij huisartsen met een hoge werkdruk en een geringe arbeidssatisfactie komen ziekenhuisopnamen van spoedpatiënten en chronisch zieken vaker voor. Dat is de conclusie van een op 12 augustus gepubliceerd onderzoek onder Deense huisartsen.
Personeel
Marcel Canoy

Column Marcel Canoy: Think BIG

Hoera! We hebben er weer een nieuw beroep bij. De regieverpleegkundige. Je moet er maar opkomen.