Home 2018

Laatste blogs

Governance

Blog: Betrek patiënt bij beleid: waarom en hoe

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Vier argumenten waarom ziekenhuisbestuurders patiënten moeten betrekken bij de beleidsvorming. En Guus Schrijvers heeft daarvoor vijf adviezen aan raden van bestuur.
Financieel management

Blog: Rendementsdenken bij ziekenhuizen geeft kramp

Jan-Pieter Zonnenberg en Jan Kremer geven een alternatief voor de BDO-methode voor de benchmark ziekenhuizen.
Preventie

Blog: Preventieakkoord had zoveel beter gekund

Het Nationaal Preventieakkoord is te beperkt. De overheid moet verder kijken dan de opvoeding van de jeugd, betoogt Jeroen van den Oever. Want de ouderen dragen verreweg het meeste zorgleed. En veel daarvan is te voorkomen.
Preventie

Blog: RIVM kritisch over preventieakkoord: wie volgt?

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Guus Schrijvers is benieuwd naar de standpunten van de KNMG, Patiëntenfederatie en linkse partijen over het Nationaal Preventieakkoord. Hij hoopt dat ze zich assertief opstellen.
Fusie en samenwerking in de zorg

Blog: Reguliere zorg moet burgerinitiatieven omarmen

Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA
Zorgaanbieders moeten samen optrekken met burgers om de herinrichting van het zorglandschap te laten slagen, vindt Suzanne Kruizinga.
Acute zorg

Blog: ROAZ staat voor ‘redt onze acute zorg’

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Voor de Regionale Overleggen Acute Zorgketen ziet Guus Schrijvers een belangrijke rol om de problemen in de acute zorg op te lossen. Dat vraagt wel twee veranderingen in regelgeving.

Blog: Cliënt krijgt geen stem in onderzoekscommissies

Guus van Montfort
Onlangs hebben minister de Jonge van VWS en minister Engelshoven van OC&W ieder een commissie ingesteld met een belangrijke opdracht. Helaas ontbreken in beide commissies de burgers om wie het gaat. Hoezo cliënt centraal?
Acute zorg

Blog: Overheidsbemoeienis met acute zorg verbetert volksgezondheid

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Nadere kwaliteitswetgeving is nodig om te zorgen dat acute zorg op de juiste plaats, op het juiste tijdstip en door de juiste professional wordt verleend.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans: de gevolgen

Steven Sterk, advocaat bij Van Doorne N.V.
Er zijn weer grote wijzigingen aangekondigd in het arbeidsrecht. Wat betekenen die voor de zorgwerkgever? Advocaat Steven Sterk zet ze op een rij.