Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties14

De sluitende businesscase e-health is te maken

Renske Visscher
E-health kan ook wel e-hoop worden genoemd: onze hoop om betere en betaalbaardere zorg te realiseren door inzet van technologie. In de afgelopen tien jaar waarin ik mij met e-health heb beziggehouden, heb ik geleerd dat geld besparen met e-health niet makkelijk is. De verwachte besparingen moeten worden gerealiseerd door de administratieve processen slimmer te organiseren, de vierkante meters slimmer in te zetten (door anders werken en outreachend werken) én minder contacttijd tussen patiënt en de behandelaar.
De sluitende businesscase e-health is te maken

Zijn er al zorginstellingen die financieel beter zijn geworden van e-health? Ze zijn mij – in de ggz – niet bekend. Ik ken wel instellingen die een redelijke omzet hebben gedraaid met e-health, zeker zij die online behandeling bieden voor problemen met verslaving of seksualiteit. Dat wil echter nog niet zeggen dat ze hun financiële investering hebben terugverdiend. Het feit dat Interapy, grondlegger van e-health in de ggz eind jaren negentig, dit jaar voor het eerst rendabel is, zegt genoeg.

Blended

De meeste instellingen bieden blended e-health: een combinatie van face-to-face- en online contact. In de ggz wordt inmiddels de directe tijd die een behandelaar aan een patiënt besteedt, vergoed, ook als dit via e-health gaat. Bij blended e-health is het echter de bedoeling dat de patiënt een deel van de behandeling zelf doet via internet. En juist dat zelfmanagementdeel wordt niet vergoed. Dat klinkt logisch, maar het zelfmanagementdeel kost de zorginstelling wel geld: licentiekosten, service en beheer, beveiliging, doorinnovatie et cetera. Het is dan ook niet zo gek dat succesvolle e-healthbusinessverhalen nog schaars zijn. Eén cruciaal onderdeel mist namelijk: e-health is nog niet lonend genoeg voor de belangrijkste gebruikers: de patiënt en de behandelaar.

Kloppende businesscase

Zorgverzekeraars en andere financiers: maak online zelfmanagement financieel lonend voor zowel de patiënt áls de behandelaar (instelling) áls de samenleving (kortere trajecten). Kloppende businesscases zijn dan realiseerbaar en voor we het weten is e-health business as usual.

Renske Visscher
Manager Project E-health Altrecht

14 REACTIES

 1. Beste Renske, er is in jouw geen speld tussen te krijgen, mits je de Buca alleen vanuit de zorginstelling wil opstellen. Dit vraagt dus om een andere benadering en zoals eerder genoemd: ketenbenadering waarbij de client centraal staat.
  Ik sluit mij helemaal aan bij de opmerking van Frank Verhoef en pleit ervoor om de kwaliteitsverbetering mee te nemen in de Buca. Dit zouden we kunnen doen door gebruik te maken van de uitkomsten van de ROM metingen die verplicht aangeleverd moeten worden aan de zorgverzekeraars.
  Luc Kruip

 2. Lees alle reacties
 3. Beste Renske,
  De businesscase op ‘micro’-niveau is inderdaad financieel lastig. Zelfs als je kosten weet te besparen loop je als instelling het risico dat je opbrengsten nog sneller dalen (wanneer je door tijdsbesparing in lager DBC tarief terecht komt).
  Ik denk echter dat je op een ander niveau naar de business case moet kijken. Men zou in de zorg veel meer moeten sturen op ‘effect per euro’. Met die euro’s bedoel ik dan niet de kosten voor de instelling, maar de opbrengsten van de instelling (want dat zijn de kosten voor de maatschappij). En er zijn zeker voorbeelden waarbij met ehealth het beoogde effect (een patiënt die herstelt) te realiseren is met minder euro’s. Of dat een instelling met dezelfde opbrengsten meer patiënten kan helpen. De businesscase voor de instelling is dan een sterkere positie bij contractering, waar verzekeraars steeds meer kijken naar kosten per patiënt.
  Goede inspiratie voor sturen op ‘effect per euro’ vind ik in de boeken en artikelen van Porter, zie bijvoorbeeld deze maand in Harvard Business Review ‘The strategy that will fix healthcare’.
  En voor Jack: denk dat die ideeën ook thuishoren in de businesscase discussie bij het Nictiz!
  Frank Verhoef
  Partner Financial Health Architects
  en Directeur NewHealth Collective

 4. Beste Renske, een waar artikel. Er wordt veel gepraat over eHealth. Eigenlijk te veel, en nog wat te weinig realisatie. Zeker niet in de laatste plaats vanwege de financiële afwegingen.
  In dat kader verwijs ik graag naar het project Succesvol Ondernemen met eHealth (somehealth), van de Hogeschool Windesheim. Op 28 november vindt het slotsymposium plaats. Tijdens dat symposium wordt onder meer het resultaat van het project, een methode om eHealth ontwikkelingen te screenen op haalbaarheid, bekend gemaakt. Dat is tot stand gekomen met MKB, zorgverzekeraars, NPCF, CVZ, NVEH en andere stakeholders. Meer informatie is te vinden op http://www.somehealth.nl
  René Luigies
  2InnovateHealth b.v.

 5. Ik begrijp dat zorginstellingen naar de eigen financiën kijken bij het opstellen van een BC voor een eHealth toepassing.
  Echter, eHealth gaat verder dan de muren van een zorginstelling. Jij geeft dit ook aan.
  Bij Herrie.nu zijn we actief betrokken zijn bij enkele projecten om de maatschappelijk business case op te stellen, die kijkt naar de kosten/baten in de keten!
  Je schrijft dat je binnen de GGZ geen instellingen kent waar eHealth rendabel is. Een eHealth toepassing rendeert pas als deze daadwerkelijk gebruikt wordt door zorgverleners en cliënten.
  Blended behandelen rendeert binnen de GGZ niet, omdat hooguit 8% a 10% van de behandelingen online verloopt, terwijl er GGZ instellingen zijn die ingestoken hebben op 50% – 60%. Als deze cijfers ten grondslag liggen aan de BC dan moet er meer geïnvesteerd worden in het vergroten van het draagvlak en het bevorderen van de gebruikersadoptie van eHealth.
  Uit mijn onderzoek blijkt er bij de implementatie onvoldoende rekening wordt gehouden met de behoefte van de zorgprofessional tijdens de implementatie. Een voorbeeld: als de professional zich niet positief laat beïnvloeden door de houding van zijn/haar collega’s, vertrouw dan alsjeblieft niet op het zogenaamde olievlekeffect!
  Door de professional te vragen hoe hij/zij gefaciliteerd wil worden tijdens de verandering, zal het gebruik van eHealth toenemen en zal de investering zich sneller terugverdienen.
  Leon Chevalking
  Mitopics/Stichting Herrie.nu

 6. Beste Jack
  Goed om te horen dat Nictiz een bc heeft gemaakt voor de ggz die veel rendement kan opleveren. Het is helder dat e-health op dit moment lonend is als je de organisatie stevig verandert, zorgaanstellingen moeten ook zelf aan de slag. Waar het me echter omgaat is een business waarin ook de patiënt een rol speelt en ook het maatschappelijk belang meer mee wordt genomen. Als dat wordt gerealiseerd kunnen bestaande ggz instellingen in ieder geval makkelijker moderniseren. Het lijkt me niet handig om te wachten tot er allerlei nieuwe spelers opstaan die het geheel anders aanpakken. Juist in de complexe zorg (2e, 3e lijn) is het niet makkelijk om als nieuwe speler te starten. En wat meedenken betreft, wie A zegt moet ook B zeggen, dus ja ik denk graag mee.

 7. Renske binnen het Nictiz zijn we al een hele tijd bezig om referentie materiaal te verzamelen voor business cases bij de implementatie van e-Health in de gezondheidszorg. Ik ben zelf zeer actief op dit terrein en ben nauw betrokken bij verschillende implementaties van business cases in de GGZ. Er is een business case te maken die zeer grote rendementen met zich mee brengt. Voorwaarde daarbij is wel dat je een implementatie plan volgt met een strakke regie. Doelstelling is daarbij niet hoe kan ik minuten sprokkelen en reistijd winnen door e-Health in te zetten. Door inzet van e-Health dienen de werkprocessen volledig anders ingericht te worden. Echte innovatie leidt wel degelijk tot een positieve business case. In de praktijk zijn de professionals en instellingen echter nog zeer voorzichtig. Ik denk dat de komende bezuinigingen daar verandering in zullen brengen. Nieuwe of vernieuwende organisaties die hele andere diensten aanbieden zullen dat kunnen doen tegen hele andere kosten. De zorgverlening door professionals zal dalen en de zelfredzaamheid van clienten zal stijgen. Wil je er een keer over praten? Wil je helpen binnen de werkgroep van het Nictiz? Laat maar horen.

 8. En als aanvulling op Paul, er zijn veel zorgverleners die zelf melden dat ze dat veel efficienter te kunnen werken als ze op hun werk de technologische middellen zouden hebben die men thuis allang heeft. Mobiele devices, gedeelde electornische agenda’s met reminders, beeldbellen etc. Tijdsbesparing en foutvermindering is inderdaad waar het om draait, en metingen zijn minder moeilijk dan het lijkt leert de ervaring.
  Guido Peters, iQare Nederland

 9. Renske, financierders zouden inderdaad een groot verschil kunnen maken, zeker daar waar de beloning voor besparingen nu niet terecht komt bij de actoren die die besparing realiseren. Toch zijn er gelukkig wel toepassingen die instant rendabel zijn zoals e-nachtzorg. Daarbij worden nachtelijke arbeidsintensieve check rondes door personeel vervangen door toezicht obv audio of infrarood detectie waarbij een zorgcentrale direct signalen door krijgt als er iets mis gaat, en een passende medewerker op kan trommelen, die realtime over de relevante patientgegevens beschikt op haar mobiele device. De administatieve kant van de zorg kan bij e-health toepassingen vaak veel efficienter afgehandeld worden omdat allerlei contactmomenten automatisch geregistreerd worden en content als zorgprotocollen en patientdossiers, is direct beschikaar. De kans op een gezonde business case wordt trouwens veel groter als een zorgorganisatie een helder beeld creeert van de door haar gewenste e-health roadmap. Welke oplossingen zou men willen inzetten naar de toekomst toe om bepaalde noden in de organisatie te adresseren. En in welke volgorde, en welke type geintegreerde platform oplossing past daar dan het best bij. Zo voorkomt een veelheid aan gefragmenteerde oplossingen, die op zichzelf mogelijk niet rendabel zijn, maar wel indien gebaseerd op een platformoplossing.
  Guido Peters, iQare Nederland

 10. Beste Renske,
  Dit zijn signale die we nu al lange tijd horen. Ik denk dat wanneer we een BC willen opzetten, moeten we meten. Wat zijn de verschillen tussen wat we nu doen en wat we doen met eHealth toepassingen. Tijd (consult tussen behandelaar en pat), tijd (snelheid waarmee probleem vermindert en geen hulp meer nodig is), accuratesse (doorgeven metingen en gebruiken voor input behandeling), Reactie (wat zijn de effecten van medicatie, waardoor veranderingen eerder kunnen worden ingezet en niet hoeven te wachten tot een volgen consult), etc. Alleen met hopen verandert er niet zoveel helaas.

 11. Renske,
  Helemaal mee eens! Wij implementeren momenteel drie e-health toepassingen. Voor beeldbellen kan ik nog (met moeite) een business case maken, als we de uitgespaarde minuten allemaal rendabel kunnen inzetten. Maar voor het leveren van een clientenportaal (met toegang tot dossier, dagboek, berichtenverkeer met behandelaar, etc): dat verdienen we niet direct terug… Geldt ook voor de inzet van e-health modules in de behandelingen.
  We doen zaken met vijf zorgverzekeraars. Alle vijf hebben verschillende financiële prikkels om e-health in te zetten. Een hele uitdaging…!

 12. Renske, een goed verhaal de complimenten.
  Als bureau zijn we al jaren actief in de wereld van product en business development waarbij we de ‘klant’ (in/extern) centraal stellen. Anders gezegd; door deze opstelling kijken we vanuit een andere optiek naar B-cases aan zo ook die van de @health. Volgens mij is het mogelijk om betere renderende integratie van ICT-zorg te krijgen, mits gekeken wordt naar de gehele keten, belang van alle stakeholders, en denken in een TGW voor alle partijen. De initiatieven en resultaten van vandaag hebben de afgelopen jaren die van ‘de techno’ en inmiddels ‘finance’ achter zich gelaten en het resultaat van vandaag is feitelijk ook het resultaat van jouw bevindingen. Ik blijf bij de overtuiging dat @-health pas kan/zal gaan renderen als ‘bestuurders’ en ‘aanbieders’ meer gaan denken vanuit de ‘klant’ en haar omgeving.
  Het resultaat: meer draagvlak, betere B-cases, waarde-creatie en mogelijk meer verantwoorde en renderende financieringsmodellen.
  Ben benieuwd naar elke reactie.
  BGM Product & Business development, Waalre
  Berry Geerts

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.