Home 2019

Laatste blogs

Juridische zaken in de zorg

Blog: Maak geen taboe van winst in de zorg

bijzonder hoogleraar marktordening in de gezondheidszorg
Het belang van de patiënt is niet gediend met een algeheel verbod op winstuitkering door ziekenhuizen, betoogt Marco Varkevisser.
Regeldruk

Blog: Help ons van die paarse krokodillen af

Petra van Holst, algemeen directeur ZN
Hoe komen we van de paarse krokodillen af? Met die vraag opende ZN-directeur Petra van Holst vandaag haar bijdrage aan het Zorgvisie-congres ‘Grip op regeldruk’. Want ook zij wil – als ZN-directeur én moeder – minder bureaucratie, legt ze hier uit.
Bekostiging

Blog: Veel verschuiving ziekenhuiszorg in 2017

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Guus Schrijvers biedt wat 'food for thoughts' afkomstig uit het rapport 'Kostenontwikkeling ziekenhuiszorg 2017' van de stichting DHD.
Gehandicaptenzorg

Blog: Regelgeving hindert optimale personeelsinzet in 24-uurszorg

gehandicapten gehandicaptenzorg VWS
Dankzij technologie is de nachtzorg, vast onderdeel van de gehandicaptenzorg, een stuk rustiger geworden. Om daarvan optimaal te profiteren overdag, moet ruimte worden gemaakt in de regelgeving.

Blog: Samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio wordt hét thema van 2019

SAZ-voorzitter Bert Kleinlugtenbeld onderschrijft de ontwikkeling om hoogcomplexe zorg verder te concentreren, maar de tachtig procent algemene ziekenhuiszorg moet in regionale ziekenhuizen blijven.
Innovatie

Blog: Regiomaatschappen: ja graag

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Op het Jaarcongres van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging sprak Guus Schrijvers de hoop uit dat in Nederland een regiomaatschap van orthopeden zou opstaan die de Finse Coxa kliniek zou evenaren. Hier licht hij zijn pleidooi toe.
Juridische zaken in de zorg

Blog: NZa te ambitieus in toezicht op goed bestuur

Maartje de Jong, AKD advocaten
Een mandaat voor de NZa om de Governancecode Zorg te betrekken in het toezicht? De ambitie van de NZa om toezicht te houden op goed bestuur reikt te ver, betoogt advocate Maartje de Jong.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Ziekenhuis moet slapend dienstverband opzeggen

Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg heeft geoordeeld dat een werkgever verplicht is de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer op te zeggen. Het is volgens het Scheidsgerecht in strijd met goed werkgeverschap om het dienstverband slapende te houden om zodoende de betaling van de transitievergoeding te ontlopen.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Bewijsmateriaal op orde

Berend de Vries
Houdt uw instelling zich aan de privacywetgeving, de AVG? En zo ja, hoe weet u dat eigenlijk?