Home 2018

Laatste blogs

Preventie

Blog: RIVM kritisch over preventieakkoord: wie volgt?

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Guus Schrijvers is benieuwd naar de standpunten van de KNMG, Patiëntenfederatie en linkse partijen over het Nationaal Preventieakkoord. Hij hoopt dat ze zich assertief opstellen.
Fusie en samenwerking in de zorg

Blog: Reguliere zorg moet burgerinitiatieven omarmen

zorgvisie, zorg, blog, Suzanne Kruizinga, raad van bestuur WZA
Zorgaanbieders moeten samen optrekken met burgers om de herinrichting van het zorglandschap te laten slagen, vindt Suzanne Kruizinga.
Acute zorg

Blog: ROAZ staat voor ‘redt onze acute zorg’

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Voor de Regionale Overleggen Acute Zorgketen ziet Guus Schrijvers een belangrijke rol om de problemen in de acute zorg op te lossen. Dat vraagt wel twee veranderingen in regelgeving.

Blog: Cliënt krijgt geen stem in onderzoekscommissies

Guus van Montfort
Onlangs hebben minister de Jonge van VWS en minister Engelshoven van OC&W ieder een commissie ingesteld met een belangrijke opdracht. Helaas ontbreken in beide commissies de burgers om wie het gaat. Hoezo cliënt centraal?
Acute zorg

Blog: Overheidsbemoeienis met acute zorg verbetert volksgezondheid

emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg
Nadere kwaliteitswetgeving is nodig om te zorgen dat acute zorg op de juiste plaats, op het juiste tijdstip en door de juiste professional wordt verleend.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans: de gevolgen

Steven Sterk, advocaat bij Van Doorne N.V.
Er zijn weer grote wijzigingen aangekondigd in het arbeidsrecht. Wat betekenen die voor de zorgwerkgever? Advocaat Steven Sterk zet ze op een rij.
Zorginkoop

Blog: Minister luistert naar ondeugdelijke argumenten zorgverzekeraars

Koen Mous, advocaat
De lobby van de zorgverzekeraars heeft succes: minister de Jonge dreigt met een lagere vergoeding voor ongecontracteerde zorgverleners. Maar de argumenten van zorgverzekeraars en daarmee van de minister deugen niet.
Juridische zaken in de zorg

Blog: Leiding is aan zet bij hoge werkdruk

Een verzorgende (IG) bedacht zelf een oplossing voor de te hoge werkdruk, die mede werd veroorzaakt door onderbezetting. Dit kostte haar bijna haar baan.