Home Achtergrond Pagina 260

Achtergrond

‘Toezichthouders controleren elkaar’

MAARSSEN - Hoogervorst wil dat raden van toezicht in zorginstellingen elkaar gaan controleren. Morris Tabaksblat, van de code, vindt het echter een slecht idee. Minister Hoogervorst wil dat de rade...

Commissie Scheidsgerecht beoordeelt schending code

MAARSSEN - Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg roept een nieuwe governancecommissie in het leven. Organisaties van patiënten, cliënten en andere belanghebbenden kunnen binnenkort terecht bij dit ona...

Eerste stap naar openbare sterftecijfers

MAARSSEN - Volgend jaar al kunnen de sterftecijfers per ziekenhuis openbaar worden, verwacht bestuurder Laurens Touwen van de Reinier de Graaf Groep. Het Delftse ziekenhuis begint binnenkort als ee...

Geneeskundig adviseurs niet aansprakelijk

DEN HAAG - Volgens minister Hoogervorst vallen artsen die geen direct patiëntgebonden activiteiten verrichten buiten het tuchtrecht. Hij acht het niet nodig voor dit soort artsen de wet Beroepen in...

Werkstraf oud-directeur wegens fraude

MAARSSEN - Voormalig directeur Ybert van der Kraats van de (toenmalige) Stichting Ouderenvoorzieningen 's-Graveland (zorgcentra Oudergaard en Huize Brugchelen) is veroordeeld tot een taakstraf van...

Kamer wil topsalaris maximeren

De topsalarissen in de zorg moeten worden gemaximeerd. Dat staat in een motie die door een meerderheid van de Tweede Kamer onlangs is aangenomen. Het CDA en de VVD steunden de motie niet. In het de...

NVTZ houdt verantwoording tegen het licht

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ) gaat de kwaliteit van de verantwoording door raden van toezicht in kaart brengen. Voorzitter Jacques Gerards ziet de uitkomsten, die...

Strengere naleving governancecode

Naleving van de code voor behoorlijk bestuur is sinds vorig jaar verplicht voor leden van de brancheorganisaties in de zorg. Ondanks dit verplichte karakter is gekozen voor een lichte vorm van hand...

Tien overbodige regels

De regelgeving in de zorg moet voor 2008 flink beperkt worden. Of dat gaat lukken, is volgens deskundige Jos de Beer zeer de vraag. Drie bestuurders dragen alvast tien regels voor afschaffing voor....

Omstreden boekhoudbijbel

Staatssecretaris Ross wil dat alle zorginstellingen in de AWBZ dezelfde standaardmethode van boekhouden gaan gebruiken. Brancheorganisaties, accountantskantoren, de Vereniging HEAD en hoogleraar Ro...