Home Blog Pagina 2

Blog

Kwaliteitsbeleid in de zorg

Blog: Nieuwe manier van verantwoorden: het moet lukken!

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) heeft een belangrijk advies uitgebracht op 14 mei: 'Blijk van vertrouwen: anders verantwoorden voor goede zorg'. Wim Schellekens is blij met het rapport, maar plaatst ook enkele kritische kanttekeningen. Vandaag deel 1 van 2 delen.
Msb

Blog: Houvast bij de fiscale toetsing van een msb

Bij de beoordeling van medisch-specialistische bedrijven staat voor de Belastingdienst de vraag centraal of het msb een onderneming in fiscale zin drijft. Hiervoor gelden drie specifieke criteria. Volgens de VvAA is daar wel wat manoeuvreerruimte.
Preventie
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Europa van belang voor gezondheid: viermaal zelfs

Gezondheidszorg is geen onderwerp in de campagnes voor de Europese verkiezingen. Toch zijn er vier beleidsonderwerpen waarbij het Europese parlement kan bijdragen aan de volksgezondheid in Europa. Guus Schrijvers somt ze op.

Alle stappen zetten voor uitkomstgerichte en waardegedreven zorg

“Waarde herformuleren via patiëntgerichte uitkomsten”. Dat was de titel van de ICHOM conferentie die 2 en 3 mei werd gehouden in Rotterdam. Tijdens de conferentie stond de vraag centraal hoe we kunnen meten wat belangrijk is voor patiënten. En hoe we wereldwijd dienstverlening en vergoedingsmodellen kunnen optimaliseren.

Kwaliteitsbeleid in de zorg
RVS, Jan Kremer

Blog: Goede of beschikbare zorg?

Leefbaarheid is een breed begrip. Desalniettemin is het terecht dat er aandacht is voor de kwaliteit van zorg in de regionale context, zegt Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad.
Financieel management

Blog: Ict-investeringen langdurige zorg: wat leveren ze op?

Organisaties in de langdurige zorg investeren steeds meer in ict en plukken hier ook de vruchten van. Er is echter geen zicht op het effect van die investeringen op de productiviteit, administratieve werklast, tevredenheid van zorgmedewerkers en kwaliteit van zorg.
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Ook umc’s willen regionaal samenwerken

De umc’s gaan netwerken opzetten in de regio waarin ze gevestigd zijn, schreef de NFU in een recent uitgebrachte nota. Guus Schrijvers onderschrijft het belang van regionale samenwerking, maar mist de zorginhoudelijke onderbouwing.
Patiëntveiligheid
Berend de Vries

Blog: Patiëntendossiers in de cloud: het mag niet

De minister laat een onafhankelijk adviesorgaan onderzoeken of patiëntendossiers in de cloud opslaan is toegestaan. Berend de Vries geeft hem nu al het advies: dat mag niet.
Value based healthcare
Zorgvisie redacteur Bart Kiers

Blog: Over ICHOM, kwaliteit, geld en pers

Met de ICHOM-conferentie is Rotterdam even het VBHC-centrum van de wereld. Het is principieel onjuist dat ICHOM geld vraagt van journalisten om hun werk te mogen doen. Zorgvisie en Skipr zijn niet aanwezig.