Home Blog Pagina 2

Blog

Kwaliteit
Op de foto: Nick Zonneveld, Senior Onderzoeker bij Vilans

‘Zorgnetwerk-FOMO problematisch voor netwerk én de zorg’

Samenwerken in netwerken is niet per se een slechte ontwikkeling: om ingewikkelde maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden, is het vaak nodig. Maar dan moet het wel nodig zijn en soepel verlopen. Dáár gooit zorgnetwerk-FOMO roet in het eten! Volgens Senior Onderzoeker bij Vilans, Nick Zonneveld, staat het effectieve samenwerking juist in de weg.
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans, zorgstelselkenner en schrijver van Het zorgstelsel ontrafeld

Waarnaartoe met het zorgstelsel?

Iedereen wil doorgaan met het IZA, maar is er niet meer nodig? Martien Bouwmans, zorgstelselkenner en schrijver van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, legt negen stellingen voor om het zorgstelsel beter te laten werken. Voer voor de verkiezingsprogramma's?
Personeel
Elise Merlijn FNV

Zzp als strohalm voor de zorgsector

Waarom zetten de werkgevers niet vol in om werknemers in vaste dienst te behouden? Want goede zorg voor je patiënten, cliënten én medewerkers verleen je niet met de inhuur van zzp’ers, schrijft Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "Zij zijn de laatste strohalm."
Kwaliteit

Tien ZorgPunten voor het nieuwe kabinet

De nieuwe politieke helden hebben één ding gemeen: geen verstand van de zorg. Onhandig, want komende vijf jaar stijgen de kosten drie keer zo hard als onze inkomsten. Het zorgsysteem zit muurvast, zorgverleners zijn het meer dan zat en het is schokkend te zien hoe de kwaliteit achteruit holt. Jaap van den Heuvel adviseert.
E-health

‘Pgo’s vergroten zonder aanpassing de gezondheidsverschillen’

Minister Ernst Kuipers stelt dat in 2025 de pgo’s van alle Nederlanders goed gevuld moeten zijn. Hoe mooi die ontwikkeling ook is: er schuilt zeker ook een gevaar. Zeker 20 procent van de Nederlanders is niet-digitaal vaardig. Als we nu niets doen, vergroten pgo’s de gezondheidsverschillen, betoogt Anke van Dam, strategisch adviseur bij Pharos.
Kwaliteit
Jan Smelik NLZVE

Regioplannen: laat de burger echt meedoen

Op veel plekken melden burgers zich aan om deel te nemen aan de IZA-regioplanvorming. Ze worden bepaald niet met open armen ontvangen. Wanneer wordt nu eindelijk eens écht erkenning gegeven aan de samenredzaamheid van burgers?
Eerstelijnszorg
Andre Louwen en Aline Pikaar, raad van bestuur Eerstelijnszorg Zoetermeer

Commerciële huisartsenketens zijn symptoom van falend zorgstelsel

In de discussie over de verloren rechtszaak van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tegen de commerciële huisartsenketen Co-Med buitelen de partijen over elkaar heen. Elke partij heeft zijn eigen invalshoek, zijn eigen gelijk. Wij menen dat de problemen van commerciële huisartsenketens een symptoom zijn van een falend zorgstelsel dat concurrentie boven samenwerking stelt.
Kwaliteit

IZA kan in dit stelsel niet slagen

De huidige systeemwereld is gemaakt voor het oude denken en het oude doen, stelt Medisch Spectrum Twente-bestuursvoorzitter Jan den Boon. Willen we de regionalisatie van zorg een succes maken, dan is er behoefte aan een coördinerende zorgverzekeraar als partner van de burger en de zorgpartijen om het landschap in te richten. Dan zullen aanbieders van zorg moeten samenwerken in netwerken of samengaan.
Ggz
Gerard van den Berg

Innovatie op de werkvloer van de ggz

Door moderne communicatiemiddelen, e-health, blended care, en een instructievideo wist psychiater Gerard van den Berg zijn productiviteit te verhogen evenals zijn doelmatigheid. Hij denkt dat deze vormen van zorginnovatie de kwaliteit verhogen.
Verpleging en verzorging
Henri Plagge en Yvette van Horn, raad van bestuur Adelante

Institutioneel hokjesdenken is niet de oplossing

Het standpunt van het Zorginstituut over de medisch-specialistische revalidatie is institutioneel hokjes denken, menen Henri Plagge en Yvette van Horn. Het zou volgens hen goed zijn deze nota zo snel mogelijk te vervangen door een integrale visie op en aanpak van de revalidatiezorg.