Home Blog Pagina 2

Blog

Tech

Blog: De zorg kan data analytics en AI niet langer links laten liggen

Om ervoor te zorgen dat ons zorgstelsel niet onder de immense druk bezwijkt, moeten we een enorme efficiëntieslag maken. Data analytics en AI kunnen het verschil maken bij een efficiënte inrichting van zorgprocessen, het verlagen van de werkdruk en verbeteren van de zorgkwaliteit. Dat schrijft Antonie Berkel, Technical Account Manager Public & Health bij SAS.
Financiën

Blog: Paringsdans

De jaarlijkse paringsdans tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder is weer begonnen. En dit allemaal in een zogenaamde gereguleerde ‘vrije’ markt. De doelen zijn gesteld: patiënt centraal, zorg op de juiste plaats en zinnige zorg. En het moet innovatief zijn tegen een eerlijke prijs. Ook de (peperdure) reclames zijn weer op alle media te zien. En de boodschap is overal hetzelfde: wij zorgen voor u en geven u de beste zorg, uiteraard zinvol en op de juiste plek. In het IZA zijn afspraken gemaakt over minder ingewikkelde contractering tussen verzekeraar en aanbieder. 
Kwaliteit
data-analyse

Best gelezen blogs van 2022

In de opiniestukken die de redactie in 2022 ontving, kwam een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Dat is terug te zien in de lijst van best gelezen blogs: het zorgprestatiemodel, een robot die administratiedruk vermindert, wachtlijsten in de ggz, verpleeghuis als tijdelijk verblijf en het al dan niet in loondienst gaan van medisch specialisten.
Verpleging en verzorging

Bekostig leveringsvormen als mpt en vpt op inhoud

Uit cijfers blijkt dat de inzet van modulair pakket thuis en volledig pakket thuis sterk is gegroeid, waarbij vpt, zorg die vergelijkbaar is met die men in het verpleeghuis krijgt, de sterkste stijging laat zien. Dit staat haaks op het beleid waarbij eerst gekeken wordt naar preventie, zelf- en samenredzaamheid, en digitale ondersteuning.
Tech

Zorgtech in 2022: epd-onvrede kookt over en Wegiz legt basis voor de toekomst

In 2022 kwam de onvrede over de dure en gebrekkige informatiesystemen in de zorg tot het kookpunt. Toch waren er ook veel positieve ontwikkelingen en werd de basis gelegd voor de ommekeer, constateert zorgtech-redacteur Sytse Wilman als hij het jaar overziet en terugkijkt op de meest gelezen artikelen van 2022.
Ziekenhuiszorg

Nachtsluiting van kleinere seh’s is geen oplossing voor personeelstekort

De NZa ziet nachtsluiting van seh’s waar ’s nachts weinig patiënten komen als een oplossing voor de arbeidsmarktproblematiek. Dit wordt echter niet met data onderbouwd. Daarom heeft TNO in opdracht van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) met data inzichtelijk gemaakt hoeveel personeelswinst er is bij een eventuele sluiting van een seh in de nacht. Yvonne Snel, directeur SAZ, beschrijft de bevindingen uit het onderzoek en andere redenen om ook seh’s die in de nacht minder patiënten zien open te laten.
Ggz
Nadenken Vraagteken

Hoe pakt het IZA uit voor de ggz? Acht gedachten

Is het Integraal Zorgakkoord (IZA) het heldere, haalbare toekomstplan dat de ggz zal helpen om de uitdagingen het hoofd te bieden? Stichting FWG geeft in acht punten haar visie op de IZA-plannen.
Sociaal domein

Nee, geen plan B voor de jeugdzorg

Iedereen wil dat het echt beter gaat in de jeugdzorg, maar veel voorstellen die daarvoor gedaan worden staan haaks op wat werkt, stelt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Er zijn geen quick fixes. In het jeugddomein gaat het om een collectieve en morele veranderopgave, waar iedereen een bijdrage aan te leveren heeft.'
Verpleging en verzorging
Jannie Nijlunsing De Hoven

Verpleeghuis als tijdelijk verblijf

Het kabinet kondigt drastische veranderingen aan in de ouderenzorg. Wat Jannie Nijlunsing, bestuurder De Hoven, daarbij mist, is het echte verhaal. 'Dat moet verteld worden, zodat we vroegtijdig met elkaar gaan nadenken over nieuwe vormen van zorg voor ouderen in de laatste fase van hun leven', schrijft ze. 
Financiën
David Con

Zorgverzekeraars vernederen mensen die psychische hulp en thuiszorg nodig hebben

Zorgverzekeraars gaan specifiek mensen die ggz, verpleging en verzorging nodig hebben, laten bijbetalen voor deze zorg als ze kiezen voor een zorgverlener zonder contract met de zorgverzekeraar. Staan wij toe dat kwetsbaren en mensen die in de knel zitten, vernederd en uitgesloten worden?