Home Blog Pagina 2

Blog

Governance
Sanne Koster 660

Invloed zorgprofessional op beleid moet goed geregeld

Een belangrijke wijziging in de Governancecode Zorg 2022 is de versterking van de professionele zeggenschap. Een goede reden om de medezeggenschapstructuren nog eens tegen het licht te houden.
Tech
Doctor Sharing Data Is Exposed To Vulnerability

Cybersecurity in ziekenhuizen: fabels en goede punten

Naar aanleiding van het jaarlijkse rapport van Z-CERT over het dreigingsbeeld in de zorg plaatsen de auteurs een aantal beweringen over de problemen met databeveiliging in perspectief en leggen uit hoe het volgens hen beter kan.
Tech
Digitale infrastructuur

EHDS geeft digitalisering gezondheidsgegevens impuls

De Europese Commissie heeft de ‘Europese ruimte voor Gezondheidsgegevens’ (European Health Data Space – EHDS), inclusief conceptverordening, gepubliceerd. De EHDS-verordening biedt een kader voor het elektronisch gebruiken en delen van gezondheidsgegevens. Dat zal de patiënt eindelijk meer regie over zijn medische data geven, stellen de auteurs.
Ggz
Karin Lemmens En Jeroen Terpstra Zv

Het verkeerde antwoord op de verkeerde vraag

Al ruim vijftig jaar zijn er zorgen over de stijgende zorgkosten en -vraag, waaronder die van de ggz. Het ontbreekt echter aan een samenhangende en diepgaande analyse van dit probleem, stellen Karin Lemmens, director bij KPMG Health, en psychiater Jeroen Terpstra. Om tot een effectieve oplossing te kunnen komen, is het op de juiste manier formuleren van het probleem een eerste essentiële stap.
Verpleging en verzorging
Marti Paardekooper en Joyce Jacobs

Innovatie is ook: zorgen voor elkaar

Burgers kunnen samen met de zorgprofessionals zorgen voor oudere, kwetsbare mensen. Een pilot in Oudewater bewijst dat het kan. Het vraagt wel van zorgorganisaties om over eigen grenzen heen te kijken en veel meer in te zetten op samenwerking met lokale organisaties, welzijnsinstellingen, woningcorporaties.
Sociaal domein
Koffie drinken en praten

Zet wijkteams meer in op voorbereiden ouder worden

Om de zorg te ontlasten helpt het als wijkteams nog meer inzetten op het bevorderen van zelfredzaamheid, het voorbereiden op het ouder worden en het accepteren van de beperkingen die daarbij kunnen optreden.
Duurzaamheid
Walter

Passende en digitale zorg is pas écht duurzame zorg

De zorg werkt aan verduurzaming, voornamelijk door materialen te recyclen, gebouwen te voorzien van groene energie en door medicijnresten op te vangen. Maar in het duurzaamheidsbeleid ontbreekt vaak passende en digitale zorg, stelt Walter Kien, director healthcare bij IG&H.
Ziekenhuiszorg
Doctor Hurries For Help Along The Long Hospital Corridor, Blur

Blog: Patstelling bij discussie over toekomst SEH’s vraagt om nieuwe aanpak

Mede als uitvloeisel van de Houtskoolschets Acute Zorg wordt in Nederland momenteel volop gediscussieerd over een mogelijke reductie van het aantal SEH’s. Onduidelijkheid over de precieze voor- en nadelen, tegengestelde belangen en gevoelige afwegingen hebben echter geleid tot een patstelling. Om tot een doorbraak te komen is een nieuwe aanpak nodig, zo concluderen Nanne van Velzen, Richard Janssen en Marco Varkevisser op basis van recent onderzoek.
Ziekenhuiszorg
Biesma 660

Column Douwe Biesma: Bij concentratie van zorg komt veel kijken

Het nieuwe kabinet gaat werk maken van concentratie van zorg. Concentratie zou leiden tot meer doelmatigheid, lagere kosten en betere uitkomsten.
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Huisartsenzorg kan ook anders

Is de huidige organisatie van huisartsenzorg wel toekomstbestendig? In een drieluik gaat Martien Bouwmans, auteur van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, in op de positie van en verwachtingen ten aanzien van de huisarts. De bekostiging en organisatie van de huisartsenzorg staan centraal in dit derde deel.