Home Blog Pagina 3

Blog

Personeel
Margret Kortooms

Blog: Zzp’ers worden onterecht gezien als boemannen van de zorg

Er is veel negatieve kritiek op de PNIL-ers (personeel niet in loondienst) in de zorg. Margret Kortooms, zelf als verpleegkundige in loondienst en deels als zzp’er werkzaam, vindt dit niet terecht.
Personeel

Uitvoerbaarheid nieuwe cao’s laat zeer te wensen over

Als softwareleverancier heb je veelvuldig met wetgeving te maken. In eerste instantie de wettelijke verplichtingen waar we zelf aan moeten voldoen bij het ontwikkelen van onze software, denk hierbij aan omgang met data, privacywetgeving en borging van processen. Daarnaast is het van belang hoe we onze software goed en tijdig kunnen inrichten voor onze klanten op het gebied van de arbeidstijdenwet en de cao.  
Gehandicaptenzorg
Wet langdurige zorg verhuisdoos

De Wlz is net een verhuisdoos

De Wet langdurige zorg is net een (overvolle) verhuisdoos. Er is werk aan de winkel, de vraagstukken en uitdagingen in de zorg zijn groot. Ernst Klunder: "Waar ik moeite mee heb, is dat de oplossingsrichtingen die iedere keer weer worden gekozen, niet corresponderen met de aard van het probleem."
Financiën

Column: het IZA vereist bestuurlijk handwerk

Het doel van het IZA is de zorg verbeteren en vernieuwen. Het beschikbare geld moet daarom niet naar dure adviesbureaus gaan, maar naar de professionals die zorg leveren. Want dáár moet het gebeuren, dáár gaan patiënten voelen dat er echt iets veranderd is. Anita Wydoodt: "Het moet nú."
Verpleging en verzorging
Carla Aalderink directeur VPTZ Nederland

Geef mantelzorgers de kans om goed afscheid te nemen

Er zijn geschoolde vrijwilligers die tijdelijk mantelzorgers kunnen ontlasten. Zij worden alleen niet altijd op tijd gevonden en ingeschakeld. VTPZ Nederland, koepelorganisatie voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg, wil dat hier verandering in komt.
Financiën

Nieuwe NZa-richtsnoeren voor contractering tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars

De NZa heeft het document 'Contractering en Transparantie gecontracteerde zorg' opgesteld om het contracteerproces te versnellen. Hierin zijn nieuwe richtsnoeren voor de contractering opgenomen over onder meer tarieven en termijnen. Om welke richtsnoeren gaat het en wat gaan zorgaanbieders daarvan merken?
Verpleging en verzorging
Hulpbehoevende ouderen

Wie bekommert zich nog om de hulpbehoevende ouderen?

Terwijl de maatschappij schreeuwt om nieuwe woonvormen, mét zorg in de buurt, vinden partijen elkaar maar mondjesmaat. Kansen genoeg, maar deze blijven onbenut door een gebrek aan daadkracht, stellen bestuurders Koen de Hond (Transvorm) en Gijsbert van Herk (Staedion).
Personeel
LUMC, Douwe Biesma,

Onregelmatigheid: de achilleshiel van de zorg

De onaantrekkelijkheid van diensten is een van de grootste uitdagingen op het gebied van HRM de komende jaren, denkt LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma. Er zullen creatieve oplossingen moeten komen om meer mensen te interesseren voor werken buiten kantoortijd.
Verpleging en verzorging

Een luchtige zomervertelling over hoe we de uitdagingen in de zorg aankunnen

Het is een warme zomerdag als Jaap van den Heuvel, Interim Management Crisis & Consultancy in Healthcare, langsgaat bij 'zijn' verpleeghuis. Een bezoek waarbij zijn eigen (eventuele) toekomst in een verpleeghuis hem even beangstigt. Gelukkig overstijgt de verbinding door welkome ijsjes dat toekomstbeeld. Welke verhalen worden er eigenlijk verteld, en hoe kom je bij ieders verhaal terecht?
Ggz
Gerard van den Berg

Wachtlijsten in de ggz? Het is hoe je de zorg organiseert

Hoe wachtlijsten tot stand komen, is afhankelijk van verschillende factoren. Hoe wordt er gemeten en gewogen en waar moeten patiënten naartoe als er 'geen plek' is? Volgens Gerard van den Berg is er in de organisatie van zorg nog wel wat te winnen. "Deze wachtlijsten zijn feitelijk een artefact van de manier waarop zorgaanbieders de zorg georganiseerd hebben."