Home Blog Pagina 3

Blog

‘Geneesmiddelen zijn meestal te goedkoop’

De hoge en snel stijgende prijzen van nieuwe innovatieve geneesmiddelen wekken veel maatschappelijke verontwaardiging op. Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink vragen aandacht voor de prijs van generieke geneesmiddelen. Die zijn te goedkoop.
Patiëntveiligheid
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Minder sterfte in ziekenhuis met open cultuur

Hoe opener de ziekenhuiscultuur, hoe minder onnodige sterfgevallen. Dat is nu aangetoond in een Engelse studie.
Ouderenzorg
Jeroen van den Oever, directeur van Fundis: 'De enorme verspilling van capaciteit door niet-gecontracteerde zorgaanbieders is bijna misdadig in tijden van personeelskrapte.'

Blog: De verzorgingsstaat is op z’n retour

De verzorgingsstaat heeft het moeilijk. Jeroen van den Oever vraagt zich af: hoe houdt Nederland desondanks de voorzieningen voor kwetsbare ouderen in stand?

Focus op zorg zakt weg in moeras Europese aanbesteding

Bij uitbesteding van de jeugdgezondheidszorg buiten de GGD geldt een aanbestedingsplicht. Kees Heijblom is bang dat het matchen van de gemeente met de meest geschikte zorgaanbieder in een moeras van Europese aanbestedingsregels eindigt.
Fusie en samenwerking in de zorg

Samenwerking is goed voor kwaliteit

Marktwerking en samenwerking: het zijn twee principes die op gespannen voet met elkaar staan. Waar u bij marktwerking moet denken aan concurrentie en kijken wie er het verste komt, gaat samenwerking over met zijn allen zo ver mogelijk komen. Dit schuurt en zorgt voor een steeds grotere spagaat.
Bekostiging
winstuitkering zorgverzekeraars

Verbetering van compensaties voor chronisch zieken vergt maatwerk

Op verzoek van verzekeraars en de Tweede Kamer laat minister Bruins (Medisch Zorg) de structurele ondercompensatie voor chronisch zieken in de risicoverevening onderzoeken. Hij geeft daarbij aan dat de oorzaak ook bij het inkoopbeleid van de verzekeraars en bij praktijkvariatie kan liggen (zie hier).
Innovatie
Berend de Vries

Blog: Plastic hamer

Voor de grote bedrijfsapplicatie, ZIS, XIS, KIS of Praktijk-Informatie-Systeem, zijn applicatiebeheerders aangesteld. Maar waar is de beheerder voor al die andere applicaties, vraagt Berend de Vries zich af.
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: VWS steunt Maasziekenhuis, en terecht

Ziekenhuisbestuurders en wetenschappers hebben drie bezwaren tegen de financiële steun van minister Bruins aan het Maasziekenhuis te Boxmeer. Gezondheidseconoom Guus Schrijvers staat achter de jaarlijkse exploitatiebijdrage van VWS voor het ziekenhuis tot 2022.
Financieel management

Blog: Middenmanager krijgt er nieuwe rollen bij

In het kader van een promotieonderzoek hebben wij onderzocht op welke wijze middenmanagers bezuinigingsmaatregelen realiseren. Hiertoe zijn interviews gehouden met veertig middenmanagers van zorgafdelingen, een functieafdeling, laboratoria en radiologie en tien zorgprofessionals in diverse typen ziekenhuizen in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat middenmanagers naast hun traditionele rollen ook nieuwe rollen moeten vervullen.
Duurzaamheid
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: ACM steunt patiëntenorganisaties

Afspraken tot verplaatsing van zorg zijn gebaseerd op een gedeeld en openbaar regiobeeld. Dit is de eerste van vijf voorwaarden die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hanteert om afspraken tussen zorgaanbieders over zorgverplaatsing goed te keuren, ook als deze concurrentie beperken.