Home Blog Pagina 3

Blog

Transitie

Blog: Bestuurder aan zet bij De juiste zorg op de juiste plek

Bestuurders hebben een cruciale rol om te bewerkstelligen dat zorg en ondersteuning stelselmatig worden georganiseerd rondom de cliënt of patiënt. Welke stappen kunnen zij zetten om dit te bereiken? Richard Janssen geeft een voorzet.
Bekostiging
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Alle langdurige medische zorg in de Zvw

Minister De Jonge beraadt zich op de financiering van medische zorg aan Wlz-cliënten. Guus Schrijvers legt uit waarom alle medische zorg in de Zvw zou moeten, ongeacht de duur van die zorg of de verblijfplaats van de patiënt.
Fusie en samenwerking in de zorg
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Hints voor de SAZ

De SAZ-ziekenhuizen hebben de ambitie gezondheidsorganisaties te worden. Prima, schrijft Guus Schrijvers, maar pas op: vergeet de electieve zorg niet.
Financieel management
Nika Stegeman, BDO

Blog: Behoud van zorgvrijstelling vennootschapsbelasting

Veel ziekenhuizen zouden niet meer in aanmerking komen voor de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting. Geen reden voor paniek, wel voor een analyse van de risico’s met betrekking tot deze vrijstelling.
Personeel

Blog: In actie voor behoud personeel

Met alleen werving zullen de tekorten aan zorgmedewerkers niet weggewerkt worden. Zorgorganisaties zullen moeten inzetten op behoud van het zittende personeel. Cor Calis reikt daarvoor vier acties aan.
Ggz
GZ-psycholoog Jenet van Lubek

Blog: Twee deeloplossingen voor de wachtlijsten ggz

Meer evenwicht tussen de wachtlijsten in de basis-ggz en specialistische ggz kan de gemiddelde wachttijd in de ggz reduceren, betoogt zelfstandig GZ-psycholoog Jenet van Lubek.
Bekostiging
emeritus hoogleraar Guus Schrijvers over betaalbare acute zorg

Blog: Hoe krijgen we het transformatiegeld op de juiste plek

Zorg op de juiste plek, begint met transformatiegeld op de juiste plek. Guus Schrijvers ziet wel mogelijkheden om het daar te krijgen.
Financieel management
Wim Groot

Blog: De heilloze discussie over winstuitkering zorgaanbieders

De bewindslieden van VWS hebben de zorgorganisaties gevraagd hun mening te geven over de vraag of winstuitkering door zorgaanbieders toelaatbaar is of niet. Binnenkort zullen de bewindslieden hun conclusies over deze consultatie bekendmaken. Wim Groot verwacht niet dat er concrete acties volgen.