Home Blog Pagina 3

Blog

Verpleging en verzorging
Nick Sonneveld Vilans

Maak reablement niet waarde(n)loos

Reablement is ouderen leren voor zichzelf te zorgen zodat ze niet meer afhankelijk zijn van zorg. Het is echter geen silver bullet voor alle arbeidsmarktproblemen in de zorg.
Tech
Innovatieve technologie in het ziekenhuis

AI draagt alleen onder voorwaarden bij aan passende zorg

Implementatie van artificiële intelligentie (AI) kan passende zorg bevorderen, maar alleen als dit bijdraagt aan een beter zorgproces of significant betere uitkomsten voor de patiënt. Die conclusie trekken adviseurs van Berenschot na onderzoek.
Ggz
Finance And Investment Concept

Een financiële blik op het zorgprestatiemodel: laten we het domino-effect nú doorbreken

Nu 2022 ten einde loopt en de nieuwe contractafspraken met zorgverzekeraars op de agenda staan, lopen de spanningen in de ggz-sector steeds hoger op. Ggz-bestuurders bellen inmiddels naar hun accountants: beseffen ze wel wat de impact is van het zorgprestatiemodel op de jaarrekening?
Personeel
Marvin Hanekamp Berenschot

Minder administratie als oplossing voor personeelstekort

Zorgprofessionals in de langdurige zorg geven aan in 2022 36 procent van hun tijd te besteden aan administratieve taken, terwijl zij 22 procent acceptabel vinden. Reductie van de administratieve tijdsbesteding zou een serieuze bijdrage zijn voor het personeelstekort in de zorg.
Guus van Montfort

Regio is niet de heilige graal

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) roept op deel te nemen aan de discussie over het rapport ‘De regio als redding?’ Guus van Montfort brengt zijn punten in.
Tech

Pak het personeelsprobleem met durf en visie aan

Het is tijd voor alternatieve strategieën om het nijpende en almaar toenemende personeelstekort aan te pakken. Dat vergt visie en durf om van de gebaande paden af te wijken.
Financiën
Marvin Hanekamp En Simon Heesbeen Zv

Overhead: zorggeld of zorgheld?

De zorgexploitatie in de langdurige zorg staat onder toenemende druk en daarmee ook de overhead. De omvang van die overhead is op veel plekken doorlopend onderwerp van discussie. Tegelijkertijd wordt van diezelfde overhead veel verwacht. Wat is wijsheid voor zorgorganisaties?
Financiën
Walter Kien

IZA: een uitdagende opgave voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn inhoudelijk positief over het IZA, maar vooralsnog kunnen zij zich door de personele en financiële tekorten onvoldoende richten op de beoogde transitie naar passende zorg.
Bas Van Schelven

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering moderniseert winstuitkeringsregels

Winstuitkering onder de Wet Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders: wat kunnen zorgaanbieders verwachten?
Kwaliteit
Doelstellingen formuleren

SMART is zelden SLIM

De nieuwe werkelijkheid vraagt om andere doelstellingen dan projectdoelstellingen die vaak volgens de SMART-methode worden geformuleerd. Jan Kremer en Egge van der Poel geven een aanzet tot doelstellingen passend bij een (zorg)transformatie.