Home Blog Pagina 3

Blog

Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Hoe kunnen huisartsen beter omgaan met administratieve lasten?

Is de huidige organisatie van huisartsenzorg wel toekomstbestendig? In een drieluik gaat Martien Bouwmans, auteur van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, in op de positie van en verwachtingen ten aanzien van de huisarts. In dit tweede deel de administratieve lasten. Wie of wat veroorzaakt de bureaucratie, de registraties en de administratie?
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Huisartsen: duizenddingendoekjes of poortwachters?

Is de huidige organisatie van huisartsenzorg wel toekomstbestendig? In een drieluik gaat Martien Bouwmans, auteur van het boek Het zorgstelsel ontrafeld, in op de positie van en verwachtingen ten aanzien van de huisarts. In dit eerste deel de poortwachtersfunctie. Kan de huidige organisatie van huisartsenzorg die functie in deze tijd nog aan?
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Betrouwbare authenticatie is cruciaal voor toekomstbestendige zorginfrastructuur

Om de zorginfrastructuur toekomstbestendig te maken, moeten knelpunten opgelost worden zoals een betrouwbaar en breed inzetbaar authenticatiemiddel als standaard instellen. Eddy van de Werken roept de overheid op samen met ict-leveranciers keuzes te maken.
Governance
Stephanie Schoonhoven, De Clercq Advocaten Notariaat

Column Terecht: Is mijn belang verstrengeld?

Ondanks alle nieuwe regelgeving en codes zal eenieder steeds opnieuw alert moeten zijn of en wanneer hij als bestuurder of toezichthouder een tegenstrijdig belang dient. Daarvoor waarschuwt kandidaat-notaris Stephanie Schoonhoven-Stoot.
Kwaliteit
Nico van Weert en Joke Derksen

Stilzwijgende acceptatie van onuitvoerbaarheid afspraken beschadigt de zorg

Een oplossing blijft uit voor het breed onderkende probleem dat de talrijke afspraken en richtlijnen in de zorg onuitvoerbaar zijn. Dat is schadelijk voor de gezondheidszorg, betogen de auteurs.
Verpleging en verzorging
Jeroen van den Oever, Fundis

Wijkverpleging wordt het olievrouwtje van de zorg

Deze week starten de besprekingen over het Integrale Zorgakkoord. Het wordt spannend of partijen hiervan een ‘integraal gezondheidsakkoord’ durven te maken, waarin de wijkverpleging een cruciale rol krijgt.
Tech
Medical Technology Concepts The Doctor Is Working On A Tablet An

Zorgverlener, denk mee over digitale toekomst van de zorg

Het lukt steeds meer huisartsenpraktijken, ggz-instellingen en zelfstandige klinieken om patiëntgegevens beschikbaar te stellen aan een pgo. De instellingen voor medisch-specialistische zorg zijn dit jaar aan de beurt, dus het is hoog tijd dat medisch specialisten zich laten informeren.
Financiën
Pieter Bakker Viva! Zorggroep 660x440

Er zit geen rem op toenemende regeldruk, dus neemt het toe

Pieter Bakker, manager Financiën bij Viva! Zorggroep, over de gevolgen van regeldruk als er geen tegendruk is.
Kwaliteit
Grossman660

Verslag van SLIM2030 conferentie doet geen recht aan wat is bereikt

Het merendeels feitelijke en goede – maar ook kritische – verslag van de SLIM2030 conferentie op zorgvisie.nl, kan een verkeerde indruk wekken, meent deze docente veiligheid in de gezondheidszorg en chirurgische oncoloog.
Kwaliteit
Veerkacht

Veerkracht in plaats van efficiëntie voor duurzame zorg

Passen de concepten ‘efficiëntie’ en ‘kostenbeheersing’ nog in de definitie van kwaliteit van zorg? Sietse Wieringa vindt van niet. Hij adviseert het begrip ‘veerkracht’ uit de complexiteitsleer ervoor in de plaats te zetten.