Home Column

Column

Preventie
Simon Broersma

Van leefstijlgeneeskunde naar leefstijlgezondheidskunde

Leefstijlgeneeskunde past als vorm van zorg totaal niet in een systeem dat gebaseerd is op productie en op genezing. Willen we leefstijl echt op de kaart zetten, dan zal er een vorm van populatiebekostiging moeten komen. In ieder geval voor de eerstelijn.
Personeel
LUMC, Douwe Biesma,

Onregelmatigheid: de achilleshiel van de zorg

De onaantrekkelijkheid van diensten is een van de grootste uitdagingen op het gebied van HRM de komende jaren, denkt LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma. Er zullen creatieve oplossingen moeten komen om meer mensen te interesseren voor werken buiten kantoortijd.
Kwaliteit
Samira Ahli

Redactioneel: Geen eigen regie maar zorg

Veel beleid in de Nederlandse gezondheidszorg is er tegenwoordig op gericht om de eigen regie te behouden of te vergroten. Voor ouderen die langer thuis willen wonen, voor ggz-cliënten die zorg onder dwang moeten ontvangen, voor mensen met een beperking die willen meedoen aan de samenleving, maar ook voor zorgverleners die vrij willen zijn van de regeldruk. Zelf bepalen hoe je het inricht, wie wil dat nou niet? Iedereen de teugels weer terug in eigen handen.
Duurzaamheid
Checklist

Code rood voor planetaire gezondheid

Een groep zorgprofessionals maakt zich zorgen over de gezondheid van alle mensen, toekomstige generaties en de planeet. Om nú in actie te komen, hebben zij een checklist geformuleerd die de gezondheid van de mens en de planeet centraal staat. Zij roepen lezers op: laten we al onze acties GROEN maken.
Leiderschap
Samira Ahli

Redactioneel: Wie betaalt de rekening?

"Ons zorgstelsel zoals dat nu functioneert, is niet houdbaar", zegt strategisch adviseur Pien Naber in Zorgvisie magazine nr. 4. Zij maakt deel uit van een werkgroep die bezig is met een visie voor de zorg van 2050 en daarna. Weer een praatgroep over het zorgstelsel die ons straks gaat vertellen dat de bekostiging anders moet? Ja helaas, je ontkomt er niet aan.
Kwaliteit
Jet Bussemaker Foto Paul Tolenaar

Bevrijding van het stelsel

Waarom staat het zorgstelsel eigenlijk niet ter discussie? Waarom zouden we het niet over het stelsel mogen, of zelfs moeten hebben, vraagt Jet Bussemaker zich af. "Laten we niet al te bang zijn om over wijzigingen in en van het stelsel te praten."
Financiën
Gerard van den Berg

Column: Beerput

Een huisarts krijgt niet betaald voor het uitschrijven van een recept; de psychiater ontvangt 35 euro. Deze ongelijkheid in medicatievertrekking is waarschijnlijk de reden voor de stroeve relatie tussen de huisarts en de psychiater.
Eerstelijnszorg
Netwerken

Paramedici en netwerken: van noodzakelijk kwaad naar effectieve samenwerking

Door zich te verenigen in tal van netwerken borgen paramedici de kwaliteit en samenwerking. Een mooie ontwikkeling waar professional én patiënt baat bij hebben. Echter, inmiddels verdwalen paramedici in een tijdrovend, demotiverend woud aan netwerken. Waar gaat het mis?
Leiderschap
Douwe Biesma, bestuursvoorzitter LUMC

Column: Controle is te duur

Laten we iets minder toegeven aan onze controle-neiging in tijden van grote financiële uitdagingen, schrijft LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma in zijn column. 'Vertrouwen is belangrijker dan controle.'
Governance
Samira Ahli

Redactioneel: Samenwerken is de opdracht

Samenwerking en verplaatsing van zorg moeten onze gezondheidszorg overeind helpen houden ondanks alle tekorten. Goede afstemming is daarbij cruciaal.