Home Geen categorie

Geen categorie

Kwaliteit

Kabinet: zorgsector wil geen ander stelsel

De zorgsector wil geen nieuw zorgstelsel. Dat concludeert demissionair minister De Jonge (VWS) na consultatie van de sector over de Discussienota Zorg voor de Toekomst in een brief aan de Tweede Kamer. Ruim 350 zorgpartijen reageerden.
Tech

‘Binnen vijf jaar moet ieder ziekenhuis hybride zorg bieden’

Een appje, een afspraak bij de specialist of de verpleegkundige aan huis, de patiënt moet kunnen kiezen. Binnen vijf jaar moeten alle ziekenhuizen hybride zorg bieden. Het is een ambitieuze stelling van Dianda Veldman, directeur/bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. Een haalbaar doel, denkt bestuurder Rob Dillmann van het Isala Ziekenhuis.
Financiën

Oppositie en coalitie blijven twisten over hoger zorginkomen

Het kabinet weigert de overheidsbijdrage (OVA-ruimte) in de ontwikkeling van de loonkosten op voorhand te verhogen. Het debat over hogere zorginkomens domineerde het Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt in de zorg op 12 november.
Verpleging en verzorging
nieuwe bekostiging verpleeghuiszorg

‘Slecht schotten in de zorg voor langer thuis wonen’

Om ouderen op een goede manier langer thuis te laten wonen, moeten de verschillende domeinen in de zorg beter met elkaar samenwerken. Verschillende partijen in de zorg roepen de Tweede Kamer op om de belemmeringen voor deze samenwerking weg te nemen. De Tweede Kamer praat woensdag over langer thuis wonen en de verschillende vormen van zorg en ondersteuning die daarvoor nodig zijn.
Ziekenhuiszorg

Steeds meer zelfstandige klinieken bereiken omzetplafonds voor 2020

Het aantal patiënten naar zelfstandige klinieken loopt de laatste weken sterk op. Mede daardoor verwacht een derde van de klinieken dat ze ondanks de forse afschaling van hun zorg tijdens de eerste coronagolf binnenkort bij enkele zorgverzekeraars boven hun omzetplafond voor 2020 komen.
Ggz

ZN keert zich in visiedocument aan vooravond Prinsjesdag fel tegen regionalisering zorg

Zorgverzekeraars Nederland is fel tegen het plan van minister De Jonge van VWS om de zorg te organiseren op bestuurlijk regionaal niveau. Zeker als dat samengaat met de door hem beoogde ‘doorzettingsmacht’. ‘Centraal gestuurde regionale besluitvorming leidt tot verstarring en consolidatie van posities’, aldus ZN in een visiedocument aan de vooravond van Prinsjesdag.

Oud-inspecteur: ‘Mensen leren niet als ze in een kramp zitten’

Ze was inspecteur toen in 2016 Florence op de zwarte lijst van verpleeghuizen belandde. Een jaar later ging Anja Jonkers bij de aanbieder van ouderenzorg in de regio Haaglanden aan de slag als directeur intramurale zorg. ‘Mensen leren niet als ze in een kramp zitten’, zegt Jonkers nu in vakblad over dementie Denkbeeld. ‘Die les geef ik bij tijd en wijle ook wel eens mee aan oud-collega’s van de inspectie: ‘Realiseer je wat het effect is van een periode van intensief toezicht’.’
Tech

AI in de preventieve gezondheidszorg vergt lange adem

AI kan helpen om ziekten te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken. Dat kan zorgkosten besparen, en daarmee is het een interessant speelveld voor commerciële partijen met een lange adem hebben.
Vastgoed

‘Moeilijk om 300 miljoen euro weg te zetten in zorgvastgoed ouderen’

Ondanks een potentieel budget van honderden miljoenen euro’s slaagt Syntrus Achmea er niet in om beleggingen in zorgvastgoed voor ouderen te versnellen.