Home Geen categorie

Geen categorie

Verpleging en verzorging

Cliëntprofielen boezemen wijkverpleegkundigen vrees in

De meeste verpleegkundigen in de wijkverpleging hebben geen idee of cliëntprofielen gaan helpen in hun dagelijkse werk, omdat er nog zo veel onbekend is. Een grote minderheid is tegen, terwijl slechts een kleine minderheid enthousiast is.
Governance

De agenda van Jannie Riteco: ‘Wij willen door’

Nadenken over de toekomst was afgelopen week de rode draad in de agenda van Jannie Riteco, bestuurder van Zorggroep Almere. In Almere komt de vergrijzing weliswaar later op gang dan in de rest van Nederland, maar omdat de stad zo hard groeit, zijn de zorgen over de toegankelijkheid van de zorg niet minder
Financiën

‘Het gaat juist heel goed met de betaalbaarheid van curatieve zorg’

Hoogleraar Patrick Jeurissen merkt op dat Nederland in verhouding tot omliggende landen relatief weinig uitgeeft aan de curatieve zorg. Waar de Nederlandse zorg negatief in uitblinkt? Complexiteit!
Ziekenhuiszorg

Jeroen Bosch ziekenhuis neemt in mei besluit invoering zbc-aanpak

Oplopende wachttijden en het gevaar dat patiënten mede daardoor kiezen voor een zbc, zijn redenen voor het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch om de hele logistiek onder de loep te nemen. Volgende maand nemen raad van bestuur en medische staf een besluit om ook een zbc-aanpak te introduceren.
Governance

Feitenonderzoek naar ggz-aanbieder VIGO bevestigt beeld belangenverstrengeling

De raad van bestuur van VIGO handelde rondom het project Platform EcoSysteem (PES) niet in de geest van de Governancecode Zorg. Dat erkent de raad van toezicht van de ggz-organisatie na een onderzoek naar de feiten door bureau IGH. Het onderzoek bevestigt het beeld van belangenverstrengeling rondom het innovatieproject.
Preventie

Reportage: Patiënt aan het leefstijlloket

In het sportmedisch centrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis krijgen patiënten via een verwijzing van hun medisch specialist of huisarts advies hoe zij hun leefstijl kunnen veranderen en zo hun gezondheid verbeteren. Om laagdrempeligheid te bevorderen is het loket juist niet in het ziekenhuis gevestigd.
Financiën

Zorgverzekeraars broeden op creatieve oplossing voor het verkennend gesprek

Vóór 1 januari 2025 moet de financiering van het verkennend gesprek zijn geregeld. VWS heeft opdracht gegeven aan de NZa om met een regeling te komen. Intussen steggelen de zorgverzekeraars over het eigen risico.
Ziekenhuiszorg

Spectaculaire daling wachttijden bij Noordwest door eigen ‘zbc’

De ‘zbc-aanpak’ van Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar, Den Helder) werkt. Na de oprichting van de Foreest Kliniek, zoals de ‘zbc’ afgelopen januari werd gedoopt, gaan minder patiënten naar zelfstandige klinieken. De wachttijden zijn spectaculair verkort: voor de meeste specialismen met vier à vijf maanden.
Passende zorg

Uitslag poll: Passende zorg vraagt om vertrouwen

Vertrouwen lijkt een belangrijk onderdeel te zijn bij de bekostiging van passende zorg. Het is een onderwerp dat terugkomt bij de voor en tegenstanders van de stelling: Binnen het huidige zorgstelsel is bekostiging van passende zorg onmogelijk. Twaalf van de 21 respondenten zijn het hiermee eens. Negen respondenten zien wel mogelijkheden zien binnen het huidige stelsel en zijn het niet eens met de stelling.
Ziekenhuiszorg

Uitsluitend passende zorgcontracten voor St Jansdal

St Jansdal heeft met vrijwel alle verzekeraars nieuwe contracten afgesproken die passende zorg maximaal moeten stimuleren en ervoor moeten zorgen dat het ziekenhuis efficiënter wordt. De afspraken zijn opgedeeld in een viertal type zorgonderdelen. "Dit geeft ruimte om verandertrajecten in te zetten die een deel van de verwachte groei in de regio kunnen opvangen”, vertelt bestuurder Arend Jan Poelarends.
Nieuwsbrief Abonneren