Home Geen categorie

Geen categorie

NZa: Integraal tarief wijkverpleging moet standaard worden

Deelnemers aan een proef met integrale tarieven voor wijkverpleging willen niet meer terug naar de oude bekostiging. In de proef werd geen onderscheid meer gemaakt tussen persoonlijke verzorging en verpleging. Dat scheelde weliswaar niet veel in de administratie, maar bood wel meer ruimte voor maatwerk. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert niet meer terug te gaan naar de oude tarieven.

‘Te weinig aandacht voor levenseindezorg in geneeskundeopleidingen’

Jonge dokters in Nederland moeten beter worden voorbereid op levenseindezorg. De curricula van de geneeskundeopleidingen bevatten hierover onvoldoende onderwijs.

Zorgvisie magazine, nr. 7 2019

In Zorgvisie magazine nr. 7 dat 1 november is verschenen, onder meer artikelen over functiedifferentiatie in de praktijk, hoe zorgverzekeraars en ziekenhuizen de transitieopgave verder kunnen brengen en indiceren op resultaat in de Wmo. In het interview geeft Martijn Snoep van de ACM uitleg over geoorloofde samenwerking in de zorg.

‘Niet-Nederlandse ouderen zijn positiever dan gedacht’

Oudere migranten zijn positiever over oud worden in Nederland dan men over het algemeen denkt. Dat concluderen Nina Conkova en Jolanda Lindenberg, als onderzoekers verbonden aan Leyden Academy on Vitality and Ageing, op basis van hun studie.

CNIO twijfelt aan plaats binnen bestuur als doel op zich

Verpleegkundigen zouden meer bestuursfuncties moeten vervullen binnen zorginstellingen. Recente ontwikkelingen binnen de beroepsgroep, zoals de discussie rondom Wet BIG II, hebben het belang van verpleegkundige inspraak in directies weer scherp op de kaart gezet. Maar willen verpleegkundigen een zetel in het bestuur? In het tweede deel van deze serie CNIO Christine Aberson: 'Ik ga liever voor het fundamentele gesprek dan voor een positionele discussie'.
Preventie
Dementerenden wonen langer thuis door sensortechnologie

Twentse preventiecoalitie probeert zorgpraktijk te verbeteren

Borgen van technologisch georiënteerde zorginnovaties in de zorgpraktijk is het doel van preventiecoalitie Vitaal Twente. Volgend jaar loopt de projectsubsidie van 400.000 euro af. De vraag is hoe het dan verder moet.
Preventie

‘Minister Bruins wachtte te lang met start PrEP-regeling’

Na jaren lobbyen is Pre-Expositie Profylaxe (PrEP) per 1 augustus 2019 in beperkte mate beschikbaar gesteld via de GGD’en. In Amsterdam verwacht men echter niet aan de grote vraag te kunnen voldoen. Minister Bruins zou te lang gewacht hebben met het verstrekken van de hiv-preventiepillen en, nu de regeling er is, lijken er te weinig plekken te zijn bij GGD'en om iedereen te kunnen helpen.