Congres Veranderende business – en verdienmodellen

Businessmodellen AFAS

De digitalisering verandert de zorg. Werkprocessen en verdienmodellen gaan op de schop. Kernbegrippen zijn mobiel, ambulante zorg, maatwerk, zorg op afstand als het kan en zorg dichtbij als het moet. Waar liggen de kansen voor uw zorgorganisatie? Wat verandert er aan de werkprocessen? Is uw verdienmodel nog houdbaar?

Op het congres “Veranderende business – en verdienmodellen in de zorg” krijgt u inzicht in:

  • De principes van nieuwe businessmodellen
  • Hoe u de transitie organiseert van een traditionele organisatie naar een netwerkorganisatie
  • Hoe u ervoor zorgt dat uw eigen businessmodel briljant wordt, en ook blijft

Als deelnemer ontvangt u het boek ‘Briljante businessmodellen in de zorg’ van Jennifer op ’t Hoog, Jeroen Kemperman en co-auteur: Jeroen Geelhoed

briljante businessmodellen in de zorg

Programma: De impact van technologie op uw business- en verdienmodel in de zorg

9.30 uur Ontvangst deelnemers
10.00 uur Korte opening
10.10 uur Briljante businessmodellen die gezondheid dichterbij brengen voor iedereen

Iedereen kan geholpen worden om de eigen gezondheid een stapje te verbeteren. Daarvoor is meer grip op de eigen zorgbehandeling noodzakelijk. En het moet gemakkelijk gemaakt worden om net wat gezonder te leven. De zorg kan meehelpen door 50% van de huidige zorgbehandeling te verplaatsen naar de patiënt zelf: in huis en op de mobiel. Dat vraagt technische, sociale én organisatorische innovatie en doorbraken. Jeroen Kemperman laat zien waarom briljante businessmodellen dat doen en hoe dat werkt.

Jeroen Kemperman, Senior Manager Strategy & Business Development Zilveren Kruis en coauteur van 4 boeken over Briljante businessmodellen.

10.50 uur De traditionele organisatie is dood, leve het organisatienetwerk

Steeds vaker is een echte en open samenwerking tussen verschillende organisaties de oplossing voor problemen waar niet één afzonderlijke organisatie goed raad mee weet. Ook medewerkers veranderen en willen geen radertje meer zijn in een georganiseerde waardecreatie, maar zelf waarde creëren.

Prof.dr. Patrick Kenis, is Gasthoogleraar aan de WU Vienna University of Economics and Business en hoogleraar Beleids- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Kenis heeft een brede sociaal-wetenschappelijke onderzoekservaring De focus van zijn onderzoek richt zich momenteel op de effectiviteit van netwerken.

11.30 uur Innovaties in de zorg moeten sneller

Innoveren en ondernemen in de zorg: blijft het werk voor gevorderden?…Technologische innovatie geeft een enorme boost aan bedrijfsprocessen en nieuwe business modellen betekenen dat er op een andere manier geld verdiend gaat worden. Als zorgverzekeraar moet je oog hebben voor die onzekerheden en die begeleiden.

  • wie speelt in èn mee op de centrale regievoering om innovaties te versnellen en op welke manier?
  • naast de spreekwoordelijke weerstanden met name oog voor de lopende goede voorbeelden.
  • Land? Klant? SAMEN!

Jos Dijkers, directeur Achmea Zorgparticipaties

12.10 uur Lunch
13.00 uur Kansen creëren voor nieuwe zorgmodellen

Het ‘Internet van medische Dingen’, kunstmatige intelligentie en E-health zijn voorbeelden van technologische ontwikkelingen die steeds meer terug te vinden zijn binnen zorginstellingen. Deze ontwikkelingen kunnen een grote bijdrage leveren aan de algehele gezondheid, maar gaan ook gepaard met de noodzaak om businessmodellen aan te passen. Welke kansen en mogelijkheden zijn er? Wat zijn de laatste technologische ontwikkelingen?

Jack van Gils, Programmamanager verandering bij tBureau

13:30 uur Veranderen sensoren zorg en businessmodellen? Of doet ú dat?

De markt wordt overspoeld door een tsunami van nieuwe slimme sensoren, wearables, apps en technologie om vitale functies te meten. En dit wordt de komende jaren zeker niet minder. Waar gaan die data naar toe? Wie stelt de diagnose; Dr. Google, Apple, de consument? Interessante vraagstukken die tevens kansen bieden voor nieuwe businessmodellen, zoals Hartwacht en COPD in Beeld. Én waar zorgorganisaties zelf de lead in kunnen nemen. Wat kunt u vandaag doen om deze innovaties vóór uw organisatie, staf en cliënten te laten werken?

Mariëlle van Hemert, International Business Development manager

14.10 uur Ondernemerschap en `Return on Investment´ in de zorg

Individuen vinden vernieuwen vaak moeilijk. Innoveren vraagt om samen aan iets te werken dat er nog niet is. Dat vereist visie en durf. Philip Wagner gaat in op de wezenlijke betekenis van ondernemendheid voor individuen en ondernemerschap van organisatie. Hij gaat in op de ‘return on investment’ die ondernemerschap in de zorg moet opleveren. Innovatie is de basis voor toekomstige waardecreatie. Eerder beoordeeld met een 8,6

Philip Wagner, ondernemer/bestuurder Wagner Group

14:40 uur Pauze
15:10 uur Integratie van bedrijfsvoeringsprocessen

Hoe zorg je ervoor met slimme automatisering dat medewerkers met meer plezier hun werk doen? Wat kan software bijdragen aan de doelen van jouw organisatie? Deze vragen en meer worden tijdens deze demonstratie beantwoord.
Marlies Tempelaar, AFAS, sales manager
15:40 uur Hallo Dokter – Videoconsults met huisarts

Op 12 sept 2017 is de dienst Hallo Dokter live gegaan met het aanbieden van het Online Medisch Consult en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving; een stap vooruit in ‘zorg op afstand en toch dichtbij’. Waarom Hallo Dokter? Hoe steekt het model in elkaar? Welke voordelen levert dit model op voor dokters? En, hoe kunnen dergelijke toepassingen over de gehele breedte van de zorg ingevoerd worden?
Guido Maas, founder Hallo Dokter

15:55 uur De toekomst van de zorg is allang begonnen

Sensire maakt al enige tijd gebruik van thuismeten, hierdoor kunnen ze de toestand van patiënten intensiever monitoren, waardoor de patient minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te komen. Maarten van Rixtel vertelt hoe thuismeten van Sensire op het juiste moment de passende zorg biedt en hoe de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd.
Maarten van Rixtel, Raad van bestuur Sensire

16:15 uur Afsluiting en gelegenheid tot netwerken

Jeroen Kemperman

Na het afronden van zijn studie Bedrijfskunde aan de Rijks Universiteit Groningen heeft Jeroen gewerkt voor TSM Business School tot hij in 1998 begon bij Achmea. Hij werkt onder andere aan het doorgronden en realiseren van inspirerende businessmodellen in het algemeen en in zorg & gezondheid in het bijzonder.

Jeroen geeft een plenaire lezing over: Briljante businessmodellen die gezondheid dichterbij brengen voor iedereen

Prof. Dr. Patrick Kenis

Prof. Dr. Patrick Kenis is Hoogleraar Beleids- en Organisatiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg en gasthoogleraar aan de Wirtschaftsuniversität Wien. Eerder werkte en woonde hij in BelgIië, Duitsland, Oostenrijk en Italië. Hij heeft een brede sociaal-wetenschappelijke onderzoekservaring op het gebied van organisaties, inter- en intra-organisatorische relaties en netwerken. De focus van zijn onderzoek richt zich vooral op de effectiviteit van de samenwerking in multi-organisatienetwerken. Op dat terrein heeft hij zowel een groot aantal publicaties op zijn naam staan alsook een groot aantal onderzoeksopdrachten uitgevoerd.

Patrick geeft een plenaire lezing over: De traditionele organisatie is dood, leve het organisatienetwerk

Jos Dijkers

Directeur Achmea Zorgparticipaties. Jos geeft een plenaire lezing over Innovaties in de zorg moeten sneller

Jack van Gils

Jack heeft jarenlange ervaring met innovatie en verandering. Hij heeft ervaring als manager en adviseur, nationaal en internationaal. Zijn ambitie is de laatste 10 jaar gericht op verandering in de zorg en de implementatie daarvan. Dit heeft ertoe geleid dat hij als partner tBureau heeft opgericht.

Jack geeft een plenaire lezing over Kansen creëren voor nieuwe zorgmodellen

Mariëlle van Hemert

Marielle van Hemert is International Business Development manager. Mariëlle geeft een plenaire lezing over Veranderen sensoren zorg en businessmodellen? Of doet ú dat?

Prof. Drs. Philip Wagner

Philip Wagner heeft de Wagner Group ruim 25 jaar geleden opgericht. Daarnaast is hij hoogleraar Global Economy & Governance aan de ICUC. Hij verzorgt economische en maatschappelijke analyses en geeft advies op het gebied van ondernemerschap, bestuur en strategie aan organisaties.

Philip geeft een plenaire lezing over: Ondernemerschap en `Return on Investment´ in de zorg

Marlies Tempelaar

Sales manager AFAS. Marlies Tempelaar rolde per toeval de softwarewereld in maar voelt zich daar als een vis in het water. Begonnen bij een Amerikaans softwarebedrijf, werkt ze inmiddels al weer geruime tijd als consultant bij AFAS in Leusden. Haar passie ligt in het helpen verbeteren organisaties, en in meer gebruikersplezier creëren voor Profit klanten. De ervaringen die ze heeft opgedaan van best practices in verschillende branches neemt ze mee in haar trainingen. Haar stijl kenmerkt zich door veel interactie, enthousiasme en creativiteit

Marlies geeft een plenaire lezing over Integratie van bedrijfsvoeringsprocessen

Guido Maas

Al in 2002 startte Guido Maas met het bedenken, door-ontwikkelen en uitschrijven van functionele modellen voor online medische consulten. In 2006 initieerde hij de denktank E-Health bestaande uit patiënten, (huis)artsen, specialisten/programmeurs, mediavertegenwoordigers en vele anderen. Deze inspanningen resulteerden in Hallo Dokter; het Online Medisch Consult en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

Guido geeft een plenaire lezing over Hallo Dokter – Videoconsults met huisarts

Drs. Maarten van Rixtel

Maarten van Rixtel is een zeer ervaren bestuurder met een enorme ervaring in care. Hij staat bekend als een groot pleitbezorger van E-health.
AFAS Software is een dynamisch en eigenzinnig softwarebedrijf met ruim driehonderd enthousiaste medewerkers. Als Nederlands familiebedrijf ontwikkelt AFAS softwareproducten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt op een maatschappelijk verantwoorde manier. Hierbij staan klanten, medewerkers, maatschappij en milieu centraal. Met het geïntegreerde softwarepakket zijn meer dan 10.000 organisaties in Nederland, België, Luxemburg en de Nederlandse Antillen volledig geautomatiseerd. Kwaliteit en visie zijn de pijlers van ons succes en deze principes stellen ons in staat om hoogwaardige softwareproducten te ontwikkelen, te verkopen en te ondersteunen .

Datum en locatie

Dinsdag, 13 februari 2018
Da Vinci Theater, AFAS Leusden

Klik hier voor de routebeschrijving.

Accreditatiebureau Algemene Nascholing, ABAN 4 punten
(met PE-online ID registratienummer 310619)
voor Cluster 1 (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten) en Cluster 3 (sociaal geneeskundigen)

Primaire doelgroep

Artsen en medisch specialisten, zorgmanagers, beleidsmedewerkers (van een maatschap), Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, directeur, zorginkoopmanagers, projectleiders, kwaliteitsmanagers

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar willemijn.herfkens@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Tarieven

€ 269,- per persoon (excl. btw) | Vroegboekprijs t/m 1 januari
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor de primaire doelgroep

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar willemijn.herfkens@bsl.nl

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Willemijn Herfkens
M: 06 – 19 00 06 04
E: willemijn.herfkens@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 -638 36 59
M: 06 – 30 905 752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.