Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Dé topsprekers op het gebied van capaciteitsplanning
Zor 0322 Header Capaciteitsplanning 700x350 Rgb 1

Goede patiëntenzorg, kostenbeheersing en aantrekkelijk werkgeverschap, dat zijn de dagelijkse uitdagingen van zorgorganisaties. Om de schaarste van personeel, de steeds grotere zorgvraag en de stijgende kosten het hoofd te bieden is een efficiënt en doelmatig omgaan met resources cruciaal.

Een belangrijke tool daarbij is capaciteitsplanning. Een goede planning van de inzet van medewerkers zorgt voor gemotiveerde, minder onder- of overbelaste medewerkers en kan leiden tot een betere kwaliteit van zorg. Dat wilt u toch ook?

De tweedaagse masterclass Caspaciteitsplanning in de zorg biedt u alle ins & outs op het gebied van capaciteitsplanning binnen de care en cure.

Dit programma staat onder bevlogen leiding van Prof. dr. Bart Berden, RvB ETZ | hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg en Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg , Maastricht UMC+.

Na twee dagen heeft u:

 • Meer inzicht in de cijfermatige onderbouwing van strategische keuzes.
 • Alle informatie over de zorgvraag en wat dit betekent voor uw personeel en de capaciteit.
 • De laatste technologische ontwikkelingen en hoe u gebruik kunt maken van nieuwe technieken.
 • Praktische casussen inclusief de kwantitatieve component vanuit care en cure.
 • Inzicht in integrale capaciteitsplanning als een van de vraagstukken op het terrein van de organisatieontwikkeling.

Programma | masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Tijdens deze volledig verzorgde tweedaagse masterclass inclusief overnachting behandelen we alle ins en outs op het gebied van capaciteitsplanning. In 5 modules nemen bevlogen sprekers en experts u mee in alle vraagstukken op het gebied van capaciteitsplanning voor care en cure.

Dag 1 van de masterclass begint om 09:00 uur en eindigt om 20:00 uur en is inclusief lunch, diner en overnachting. Dag 2 start om 09:00 uur en eindigt om 15:00 uur en is inclusief lunch en afsluitende borrel.

Dag 1 | Dinsdag 9 juni 2020

Module 1 | Introductie op theoretische kaders van capaciteitsplanning

Module 1

Brede overtuiging is dat zorg kwalitatief beter kan en doelmatiger kan worden georganiseerd. Daarin zijn al veel stappen gezet, maar blijft er zeker ook ruimte voor verbetering. In de inleiding bespreekt Bart Berden deze beweging. De ontwikkeling van de zorg en het zorgsysteem geschiedt van buiten naar binnen. Er wordt stilgestaan bij de relevante ontwikkelingen in de zorg. Niet alleen strikt bij doelmatigheid, maar ook bij maatschappelijke veranderingen en het belang en invloed daarvan. Frits van Merode zal ook ingaan op de relatie tussen capaciteitsmanagement en zorglogistiek.

Module 2 | Analytische instrumenten

Module 2
Lees meer Sluiten
Analytische instrumenten – Werken met diverse scenario’s

Regelmatig verschijnen rapporten over voorspellingen m.b.t. capaciteitsgebruik en zorgtrends, bijvoorbeeld substitutie naar eHealth van polibezoeken of van ziekenhuiszorg naar thuiszorg. Hoe moeten we deze informatie nu interpreteren en wat is zinvol gebruik daarvan? Hoe werkt het proces rondom de besluitvorming?

Module 3 | De Praktijk I – Maak uw keuze uit diverse sessies: voorbeelden uit zowel care en cure

Module 3
Lees meer Sluiten
Casus Capaciteitsplanning

 1. CARE/GGZ: Capaciteitsplanning in een grote thuiszorgorganisatie
  Er is heel erg veel informatie vrij beschikbaar die intelligent kan worden geordend en een VVT organisatie zeer veel verder kan helpen. Anders dan vaak gedacht is er zeer veel informatie over zorgbedrijven voorhanden. Maar waar zijn die data en hoe kunnen deze worden ontsloten? In deze workshop worden deze vragen beantwoord. Dat is niet alles; er wordt ook ingegaan op het bewerken van deze data zodat betekenisvolle informatie kan worden verkregen. In deze workshop komt het perspectief van de data analisten aan bod maar wordt nadrukkelijk ook het perspectief van de organisatie gekozen. Welke inspanning wordt gevraagd en wat levert het vervolgens op. Stephan Hopman gaat in deze sessie vooral in op de techniek: hoe past u het toe?
  Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg , Maastricht UMC+.
  Stephan Hopman, Management-secretaris Thebe
  Windi Winasti, Consultant Process Improvements and Innovations UMC St Radboud
 2. CURE: Variabiliteitsreductie door sturing op samenhang

  • Ziekenhuis
  • Variabiliteit
  • Sociale netwerken

  Ziekenhuizen staan al jaren onder druk, maar het aansturen en verbeteren van deze grote complexe organisaties lijkt niet eenvoudig. Structurele tekorten aan middelen, personeel of bedden lijken ziekenhuis breed vooralsnog niet door de toepassing van lean werkwijzen, ICT of schaalvergroting opgelost te worden. Een onmisbare eerste stap om duurzame verbetering te realiseren, is om te weten hoe een ziekenhuis werkt. In deze workshop laten we zien dat het operationele systeem van ziekenhuizen in werkelijkheid anders functioneert dan vaak gedacht. Taken zijn sterk verdeeld en medewerkers, specialismen en afdelingen hebben eigen regels en gewoontes. De variabiliteit en onvoorspelbaarheid die het ziekenhuis daarmee zelf creëert, leidt tot grote uitdagingen. Maar is variabiliteit erg of hoort dat bij goede zorg aan patiënten met steeds complexere zorgvragen? Hoe hanteren goed presenterende ziekenhuizen deze variabiliteit? Welke samenhang moet er zijn tussen mensen en systemen om een ziekenhuis goed te laten functioneren?
  Annelies van der Ham, zelfstandig adviseur Squrious en promovendus zorglogistiek Universiteit Maastricht

Module 4 | Zorglogistiek & Operations management

Module 4
Lees meer Sluiten
De optimale polikliniek: flexibel en efficiënt

• Operations Management in de zorg
• Data-science
• Polikliniek
De vraag voor zorg in Nederland neemt de afgelopen jaren gestaag toe. Van zorginstellingen wordt verwacht om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en alle patiënten die zorg nodig hebben op tijd te helpen. Daarbovenop is er een trend ontstaan om de patiënt zoveel mogelijk ambulant te behandelen en de vrijheid te geven om zelf te kiezen wanneer hij naar het ziekenhuis gaat. Dit levert extra druk op de polikliniek van ziekenhuizen waar de patiënt voor het eerst in contact komt met een medisch specialist. Enerzijds moet er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden en anderzijds moet er de flexibiliteit zijn voor professionals om af te wijken van gebaande paden bij complexe patiënten. Een goede strategie met betrekking tot planning en organisatie is daarom noodzakelijk. In deze workshop wordt gekeken naar de optimale ‘fit’ tussen flexibiliteit en efficiëntie voor een poliklinisch spreekuur met behulp van nieuwe Operations Management methodes en technieken.

Afsluiting
Diner en overnachting

Dag 2 | Woensdag 10 juni 2020

Module 5 | Strategisch personeelsbeleid

Module 5
Lees meer Sluiten
Strategisch personeelsbeleid als solide basis

Werk in de zorg wordt vooral uitgevoerd door mensen. Het managen van de capaciteit van een instelling draait in belangrijke mate om het goede HRM beleid. Wat is dat, goed beleid? In deze bijdrage wordt stilgestaan bij een integrale benadering, dat wil zeggen inclusief werving, behoud en verloop, gemiddelde werklast, differentiatie en flexibele inzet. Dat zijn termen met een kwalitatieve en kwantitatieve zijde. Ook voor het HRM beleid geldt toenemend niet zonder data en op feiten gebaseerd.

Module 6 | De Praktijk II: inhoudelijke en technische verdieping en discussie

Module 6
Lees meer Sluiten
Casus Capaciteitsplanning

 1. CARE /GGZ Vincent Van Gogh
  Vincent van Gogh heeft reeds 2 jaar een innovatie tussen GGZ en de VVT sector; de IEP, een Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie op het snijvlak van dementie en psychiatrie. Welke oplossingen biedt dit centrum voor de capaciteitsbeheersing van deze groeiende doelgroep. Dit innovatieve praktijkvoorbeeld van Vincent van Gogh laat zien hoe je de resources optimaal en efficiënt inzet als voorwaarde van optimale capaciteitsplanning.
 2. CURE: Opnemen zonder bed
  Logistieke verbeterslag capaciteitsmanagement, Lean aanpak van het project, Meer aandacht voor de patiënt.
  Het opnemen zonder bed voor bijna alle operatiepatiënten. Een manier van werken waarbij patiëntstromen beter georganiseerd zijn. Een voordeel voor patiënten en verpleegkundigen. Met de strakkere planning realiseren de afdelingen ook nog eens meer beddencapaciteit voor de patiënten. We hanteren een strakkere planning. De gastvrijheid voor de patiënten is verbeterd. Patiënten worden vlakbij de operatieafdeling opgenomen en gaan pas na de operatie naar de verpleegafdeling. Dat levert een heleboel tijdswinst op.” Wat kleinschalig begon op één afdeling, is inmiddels uitgegroeid naar een geheel nieuwe manier van werken.Nu doen we alle geplande operaties – zo’n 90 procent van al onze operaties in Utrecht – op deze manier en ontvangen we op een gemiddelde dag 40 á 50 patiënten.” Opnemen zonder bed is alleen bedoeld voor geplande ingrepen, met uitzondering van geplande bevallingen en operaties bij kinderen. Spoedgevallen worden direct op de verpleegafdeling opgenomen.
  Sjors van der Maat, afdelingshoofd verpleegafdelingen orthopedie, neurochirurgie en traumageriatrie, St. Antonius Ziekenhuis
  Clarie Muis, afdelingshoofd van de verpleegafdeling snijdend met de specialismen, KNO, chirurgie, plastische chirurgie, Bariatrie en Mammachirurgie in het st. Antonius ziekenhuis. 

Module 7 | Inspiratie

Module 7
Praktijkspreker: Pier Eringa, CEO bij Transdev Nederland | Moed, onafhankelijkheid en resultaat bij besturen
Afsluiting
Afsluiting en netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Praktische informatie | masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Datum
Dinsdag 9 en woensdag 10 juni 2020
Inclusief lunches, borrel, diner en overnachting met ontbijt.

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist (routebeschrijving >>)

Tarieven
1299,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief
*Dit tarief is inclusief lunches, borrel, diner en hotelovernachting.

Doelgroep
Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gezondheidszorgorganisaties, voor organisatieadviseurs, HRM-adviseurs en overige geïnteresseerden.
Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van de masterclass behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Joanne Bijleveld (eventcoördinator)
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.