Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Benut het volledig potentieel van uw zorgorganisatie

Het efficiënt plannen van zorgcapaciteit is van strategisch en tactisch belang. De grootste kostenpost van een zorginstelling blijft met 75% personele kosten. Naast ICT, voorraadbeheer en procesoptimalisatie dus een van de belangrijkste factoren voor integrale capaciteitsplanning.

Een geoliede personele bezetting doet wonderen. Medewerkers voelen zich meer gemotiveerd, meer gewaardeerd en minder overbelast. Dat leidt tot betere kwaliteit van zorg en last but not least: een meer tevreden patiënt. Maar hoe zet u de beschikbare capaciteit optimaal, adequaat en financieel haalbaar in?

Dit programma staat onder bevlogen leiding van Prof. dr. Bart Berden, RvB ETZ | hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg en Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg , Maastricht UMC+.

Tijdens de tweedaagse masterclass Capaciteitsplanning in de zorg ontdekt u alle ins en outs rondom capaciteitsmanagement voor care en cure. U krijgt:

 • Meer inzicht in de cijfermatige onderbouwing van strategische keuzes.
 • Alle informatie over de zorgvraag en wat dit betekent voor uw personeel en de capaciteit.
 • De laatste technologische ontwikkelingen en hoe u gebruik kunt maken van nieuwe technieken.
 • Praktische casussen inclusief de kwantitatieve component vanuit care en cure.
 • Inzicht in integrale capaciteitsplanning als een van de vraagstukken op het terrein van de organisatieontwikkeling.

Programma

Tijdens deze volledig verzorgde tweedaagse masterclass inclusief overnachting behandelen we alle ins en outs op het gebied van capaciteitsplanning. In 5 modules nemen bevlogen sprekers en experts u mee in alle vraagstukken op het gebied van capaciteitsplanning voor care en cure.

Dag 1 van de masterclass begint om 09:00 uur en eindigt om 20:00 uur en is inclusief lunch, diner en overnachting. Dag 2 start om 09:00 uur en eindigt om 16:30 uur en is inclusief lunch en afsluitende borrel.

Module 1 – Integrale capaciteitsplanning en strategisch kader

Module 1

Brede overtuiging is dat zorg kwalitatief beter kan en doelmatiger kan worden georganiseerd. Daarin zijn al veel stappen gezet, maar blijft er zeker ook ruimte voor verbetering. In de inleiding bespreekt Bart Berden deze beweging. De ontwikkeling van de zorg en het zorgsysteem geschiedt van buiten naar binnen. Er wordt stilgestaan bij de relevante ontwikkelingen in de zorg. Niet alleen strikt bij doelmatigheid, maar ook bij maatschappelijke veranderingen en het belang en invloed daarvan. Frits van Merode zal ook ingaan op de relatie tussen capaciteitsmanagement en zorglogistiek.

Module 2 – Analytische instrumenten – werken met diverse scenario’s

Module 2
Lees meer Sluiten
Hoe gebruiken we extra bronnen voor trendanalyses?

Regelmatig verschijnen rapporten over voorspellingen m.b.t. capaciteitsgebruik en zorgtrends, bijvoorbeeld substitutie naar eHealth van polibezoeken of van ziekenhuiszorg naar thuiszorg. Hoe moeten we deze informatie nu interpreteren en wat is zinvol gebruik daarvan?

Module 3 – De Praktijk I – Praktische casussen vanuit care en cure

Module 3
Lees meer Sluiten
Casusronde 1 - Kies uw eigen verdieping voor care of cure

 1. Netwerkzorg voor ouderen: kunnen professionals en managers elkaar opnieuw (uit)vinden? – Care en cure.
  Amnon vertelt over hoe zijn vak als specialist ouderengeneeskunde is getransformeerd naar de rol van een betrouwbaar expert, netwerker en spil/aanjager in de regionale ontwikkelingen. Het belang wordt toegelicht van sterke ouderenzorg dichtbij huis en een inspirerende samenwerkingscultuur in de medische en verpleegkundige as en met managers. Belangrijke vragen hierbij zijn: Wat is kwaliteit nu eigenlijk? Hoe organiseer je integrale patiëntgerichtheid en zet je de benodigde expertise in? Welke competenties worden verwacht bij professionals, ook aangaande het gedrag van patiënten en hun familie in een tijd van vermeende maakbaarheid van gezondheidszorg? Hoe verhouden multimorbiditeit, coördinatie, taakherschikking en arbeidsmarktproblematiek zich tot elkaar? Hoe profileert en positioneert het ziekenhuis zich in deze ontwikkelingen? Hoe organiseer je samenwerking op regionaal niveau? Wat is het belang van een professionele digitale werkomgeving? Kan integrale bekostiging de samenwerking en doelmatigheid bevorderen? Amnon deelt zowel de successen als knelpunten vanuit zijn netwerkpraktijk en neemt deelnemers mee op ontdekkingsreis naar een bestendige toekomst van de ouderenzorg voor zowel de patiënt, professional en manager.
  Door Amnon Weinberg, Specialist ouderengeneeskunde. Gaat in op ketenzorg, netwerkzorg en specifiek op capaciteit, ict en samenwerken
 2. Variabiliteitsreductie tbv capaciteitsmanagement; van OK en benodigde bedden. – Cure. Door Esther Peters, hoofd Capaciteitsmanagement Maastricht UMC+.

Module 3
Lees meer Sluiten
Casus - De optimale polikliniek: flexibel en efficiënt

De vraag voor zorg in Nederland neemt de afgelopen jaren gestaag toe. Van zorginstellingen wordt verwacht om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren en alle patiënten die zorg nodig hebben op tijd te helpen. Daarbovenop is er een trend ontstaan om de patiënt zoveel mogelijk ambulant te behandelen en de vrijheid te geven om zelf te kiezen wanneer hij naar het ziekenhuis gaat. Dit levert extra druk op de polikliniek van ziekenhuizen waar de patiënt voor het eerst in contact komt met een medisch specialist. Enerzijds moet er zo efficiënt mogelijk gewerkt worden en anderzijds moet er de flexibiliteit zijn voor professionals om af te wijken van gebaande paden bij complexe patiënten. Een goede strategie met betrekking tot planning en organisatie is daarom noodzakelijk. In deze workshop wordt gekeken naar de optimale ‘fit’ tussen flexibiliteit en efficiëntie voor een poliklinisch spreekuur met behulp van nieuwe Operations Management methodes en technieken.

Henri Boersma neemt u mee in:

 • Operations Management in de zorg
 • Data-science
 • Polikliniek

Module 4 – Ziekteverzuim

Module 4
Lees meer Sluiten
Ziekteverzuim – Hoe te komen tot verzuimreductie?

Het (ziekte)verzuim in een organisatie wordt vaak gezien als grotendeels onontkoombaar of weinig beïnvloedbaar. Toch laten de ervaringen uit het Tilburgse ziekenhuis ETZ zien dat dat niet het geval is. Het adequaat acteren op verzuim en vooral het voorkomen ervan is een veelomvattend proces met een cruciale rol voor de leidinggevenden. Zeker in een periode van arbeidsmarktkrapte, is de betrokkenheid en inzet van iedereen van groot belang. Verzuim is een goede indicator voor de tevredenheid van de medewerkers en vraag permanent aandacht. Ook van de Raad van Bestuur, die dat gestalte kan geven door het belang ervan steeds weer te onderstrepen, er verantwoording over te laten afleggen en in de ondersteuning te faciliteren.

Tijdens deze bijdrage krijgt u inzicht in:

 • De belangrijke factoren bij (het voorkomen van) verzuim en de cruciale rol van de leidinggevende
 • De wijze waarop je medewerkers meeneemt in de visie verzuim.
 • De vertaalslag van het gedragsmodel ‘ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ naar de aanpak in de dagelijkse praktijk.
 • Wie nog meer een rol spelen bij (het voorkomen van) verzuim waaronder de bedrijfsarts en de Raad van Bestuur

Module 5 – De Praktijk II & Wrap up

Module 5
Lees meer Sluiten
Casusronde 2 - Kies uw eigen verdieping voor care of cure

 1. Casus rekenen / De rol van de planner in het proces/planning in de gehele complexe keten. – Care en cure
 2. Het managen van de AIOS reductie problematiek/ Crisismanagement.

Module 5
Lees meer Sluiten
Casusronde 3 - Kies uw eigen verdieping voor care of cure

 1. Opname zonder bedden – Cure
 2. Anticiperen op de griepepidemie – Care, cure, ketensamenwerking

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Sprekers

Dit programma staat onder bevlogen leiding van Prof. dr. Bart Berden, RvB ETZ | hoogleraar Organisational Development Universiteit Tilburg en Prof. dr. Frits van Merode, hoogleraar Logistiek en Operations Management in de Zorg , Maastricht UMC+.

Info & locatie

Datum
Dinsdag 17 en woensdag 18 september 2019
Inclusief lunches, borrel, diner en overnachting.

Locatie
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54
3707 HX Zeist (routebeschrijving >>)

Tarieven
€ 1.149,- per persoon (btw-vrij)* | Vroegboektarief
€ 1.299,- per persoon (btw-vrij)* | Standaardtarief
*Dit tarief is inclusief lunches, borrel, diner en hotelovernachting.

Doelgroep
Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gezondheidszorgorganisaties, voor organisatieadviseurs, HRM-adviseurs en overige geïnteresseerden.
Twijfelt u of u tot de doelgroep behoort, mail dan gerust naar marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Marije van Duinen
M: +31 (0)6 19 00 06 04
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Marleen Tomassen
T: +31 (030) 30 638 36 59
E: marleen.tomassen@bsl.nl

Annuleringsvoorwaarden
Annulering dient u schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (incl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.