Congres Toekomstbestendig Zorgvastgoed 2017

Zor 0084 Beeldmerk Rgb 700x350

Wat doen we met verouderd zorgvastgoed? Hoe krijg ik financiering voor nieuwe gebouwen? Hoe ziet de zorgwoning van de toekomst eruit? Is eigendom van gebouwen voor de zorgverlening nodig of kunnen deze van de balans? Op deze en andere strategische vraagstukken krijgen zorgbestuurders tijdens het Congres Toekomstbestendig Zorgvastgoed 2017 antwoord.

Vernieuwd programma
Vastgoed vraagt door de veranderingen in de zorg om flexibiliteit, toekomstgerichtheid en duurzaamheid. Tijdens het congres gaan we in op onder andere duurzaamheid, de financiering van zorgvastgoed, strategie en de nieuwste trends rondom zorgvastgoed.

Tijdens het Zorgvastgoed congres leert u:

  • Welke strategie het beste bij uw organisatie past m.b.t. zorgvastgoed
  • Welke financiële prikkels op orde moeten zijn voor uw zorgvastgoed strategie
  • Wat de wets-wijzigingen zijn voor de banken voor de zorgsector
  • Hoe u investeerders kunt overtuigen
  • Hoe de toekomst van zorgvastgoed eruit ziet

Kom naar het Congres Toekomstbestendig Zorgvastgoed 2017 en leer de theorie én praktijk van inspirerende sprekers en ga interactief met andere deelnemers aan de slag.

09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Interactieve opening door dagvoorzitter Michiel Wentges
09.45 uur Zorg: vandaag financieel gezond en morgen ook nog?
Toekomstbestendig zorgvastgoed met een degelijke strategie en grip op de kapitaallasten is een van de belangrijkste aandachtspunten van de zorgbestuurder. Zorginstellingen worden genoodzaakt om strategischer te denken en te handelen. Wat is er voor nodig om dit te bewerkstelligen? Welke financiële en bedrijfseconomische prikkels zijn hieraan verbonden? Van Houdenhoven vertelt zijn verhaal vanuit zijn dubbelrol als bestuurder en hoogleraar. Op deze manier draagt hij bij aan het debat over de duurzame toekomst van de gezondheidszorg en de wijze waarop de samenleving en zorgbedrijven kunnen bijdragen aan de gezondheid van haar inwoners.
Mark Van Houdenhoven – CEO, Sint Maartenskliniek en bijzonder hoogleraar economische bedrijfsvoering Radboud universiteit 
10.15 uur Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen
10.25 uur Technische en sociale innovatie maakt zorgvastgoed, minder vast en goed
Financieren en beheren van (zorg)vastgoed is een lange termijn kwestie. Technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Vooral als ze samengaan met sociale innovatie hebben ze grote impact. In deze presentatie krijgt u inzicht in de relevante technologische en sociale innovaties. Onder andere, door interactie met de congresdeelnemers, wordt de impact op zorgvastgoed geconcretiseerd. Daardoor kan de deelnemer vast en goed beter onderscheiden.
Jan van der Beek – Investeerder en eigenaar VDB Holdings B.V.
10.55 uur Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen
11.05 uur Netwerkpauze
11.30 uur Parallelsessies I
Beide parallelsessies zijn onderverdeeld in de thema’s Strategie, Duurzaamheid en Financiering.
1.1 Strategie: Bigger data, een inspiratie voor uw eigen vastgoedstrategie
1.2 Duurzaamheid: Duurzaamste woonzorgcomplex van Nederland
1.3 Strategie: Strategich assetmanagement in de zorg
12.30 uur Netwerkpauze en lunch
13.30 uur Parallelsessies II
De parallelsessies zijn onderverdeeld in de thema’s Strategie, Duurzaamheid, Financiering en Innovatie.
2.1 Strategie: Wendbaar zorgvastgoed door in te spelen op zorgtrends
2.2 Duurzaamheid: EED-audits, Activiteitenbesluit, Milieuthermometer, labelsprongen in bouwbesluit.. Heeft u al een plan?
2.3 Financiering: Innovatief contracteren voor zorginstellingen: duurzaam en financierbaar!
14.30 uur Netwerkpauze
15.00 uur De juiste vragen stellen bij een financieringsbehoefte
Het hervormen van de zorg is voor Nederland nog steeds een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren. Anja van Balen draagt daar graag vanuit de financiële sector haar steentje aan bij. Om de consequenties van de wijzigingen van de regelgeving voor de banken voor de zorgsector te verduidelijken gaat Anja met u in gesprek over de financiering van de zorgsector. Een zorginstelling met een financieringsbehoefte moet zichzelf een aantal vragen stellen: Wat voor zorginstelling willen wij zijn in 2025? Wat moeten wij doen om dit te bereiken?
Anja van Balen – Sector Banker Zorg ABN Amro 
15.45 uur Praktijkvoorbeeld: Zo kan een toekomstbestendige (zorg)woonomgeving er uit zien!
Archipel Zorggroep is in 2013 op één van de nieuwe locaties, zorg- en dienstverlening gaan leveren op basis van het Volledig Pakket Thuis. (VPT ). De 60 appartementen in Berkenstaete Son zijn eigendom van woonstichting ’thuis. De overige infrastructuur is eigendom van Archipel. Een mooie kans ontstond om naast VPT ook te starten met Persoonsvolgende Budgettering. Dit geeft cliënten de regie over het eigen budget en daarmee het wonen en leven binnen Archipel. Transparantie in overhead en kostprijzen, meer keuzevrijheid en ondernemerschap zijn enkele van de positieve gevolgen die cliënten en medewerkers hebben ervaren. Daarnaast is de diversiteit aan wooneenheden met bijbehorende voorzieningen medebepalend voor een passend woongenot, gereed voor de toekomst. Bart Smits, Manager Vastgoed en Femke de Jong, Programmaleider Cliënt in regie nemen u mee in het proces dat Archipel hierin heeft doorlopen; lange adem… maar met een mooi resultaat!
Bart Smits – Manager Vastgoed Archipel zorggroep & Femke de Jong – Programmaleider Cliënt Archipel zorggroep
16.30 uur Laatste vragen en afsluiting
16.45 uur Netwerkborrel

PARALLELSESSIE I

1.1 Strategie Bigger data, een inspiratie voor uw eigen vastgoedstrategie
Leegstand, korting, onzekere tarieven en noodzakelijke investeringen zorgen voor een verandering in de kwaliteit van zorgvastgoed en de financiële vastgoedresultaten. AAG onderzocht samen met de TU Delft hoe zorgvastgoed daadwerkelijk presteert en waar de risico’s en knelpunten liggen. Tijdens de lezing ‘Bigger data, een inspiratie voor uw eigen vastgoedstrategie’ neemt Johan van Houwelingen u eerst mee in de uitkomsten van dat onderzoek en deelt de lessons learned. Wat betekent dat alles vervolgens voor uw eigen vastgoedstrategie en hoe kan data uit AAG-onderzoek en het AAG-vastgoedrekenmodel u daarbij helpen? Leone Groote Woortmann, directeur Vastgoed bij Parnassia groep vertelt u over hoe en waarom zij vastgoeddata gebruiken bij (strategische) vastgoedbesluiten, wat hen dat oplevert en hoe u dat kunt vertalen naar uw eigen gebruik. Kortom, een inspirerende lezing voor uw eigen vastgoedstrategie!Johan van Houwelingen – director Vastgoed & Facilitair AAG & & Leone Groote Woortmann, directeur Vastgoed bij Parnassia groep
1.2  Duurzaamheid Duurzaamste woonzorgcomplex van Nederland
Woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep is gestart met de nieuwbouw van Huis en Haard. De eerste bouwfase is afgerond. Huis en Haard is een van de meest duurzame woonzorgcomplexen van Nederland en BREAAM gecertificeerd. Onder duurzaamheid verstaat DrieGasthuizenGroep niet alleen de technische duurzaamheid van gebouwen. Het gaat ook om de belevingskwaliteit ervan. Verder staan daarin duurzame aspecten in de zorg aan cliënten centraal. Dit noemen we ‘healing environment’. Ofwel een omgeving waarin cliënten zich thuis voelen en die bijdraagt aan hun geestelijke en lichamelijke gezondheid. U hoort het praktijkverhaal van dit woonzorgcomplex en het belang van duurzaam bouwen.Maikel Stolte – hospitalitymanager, Driegasthuizengroep
1.3 Strategie Strategisch assetmanagement in de zorg
Assetmanagement in het ziekenhuis gaat over het samenhangend organiseren van alle processen die van invloed zijn op de waarde van de assets van uw ziekenhuis: de gebouwen, de terreinen, de infrastructuur, de medische technologie en de inventarissen. Deze sessie gaat in op de waarde van een optimale afstemming tussen functionaliteit (de kwaliteit), kosten (het rendement) en risico’s. U leert hoe doelstellingen van ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen worden vertaald in doelen voor uw assets. Welke systemen zijn nodig voor het managen van assets en hoe stuurt u op de ‘life cycle’? Neemt u verantwoord beslissingen, op basis van wat? En wat betekent dat voor uw organisatie? Samen met u verkennen we op basis van handzame modellen hoe u asset management kunt vormgeven in uw eigen organisatie. In dialoog met uw collega’s van andere ziekenhuizen en zorginstellingen komen we samen tot concrete en praktische oplossingen.Renee Dooyeweerd – senior adviseur gezondheidszorg AT Osborne & Theofiel Jetten – managing consultant AT Osborne

PARALLELSESSIE II

2.1 Strategie Wendbaar zorgvastgoed door in te spelen op zorgtrends
Om in te spelen op de toekomst is het belangrijk om in de toekomst te kunnen kijken. Van 18 – 21 september vindt de GLOBAL AGEING NETWORK & CURAVIVA Global Ageing Conference 2017 plaats in Montreux, Zwitserland. Jan Luursema is één van de deelnemers en vertelt u uit eerste hand wat de belangrijkste trends en ontwikkelingen die besproken zijn tijdens dit congres. Gezien zijn ruime ervaring in het zorgvastgoed, maakt hij samen met u de vertaalslag naar het Nederlandse Zorgvastgoed, zodat u aan de slag kunt met het flexibel inrichten van uw zorgvastgoed.Jan Luursema – oprichter MAPALANA
 2.2 Duurzaamheid EED-audits, Activiteitenbesluit, Milieuthermometer, labelsprongen in bouwbesluit. Heeft u al een plan?
We staan voor een grote opgave om zorggebouwen te verduurzamen. O.a. dankzij wetgeving en handhaving wordt dit nu echt een thema in de zorg. Dit biedt juist ook kansen om gebouwen te verbeteren zodat de zorg optimaal wordt ondersteund. Zorgenoten, een innovatieve samenwerking van twee vernieuwers in de energie- en bouwsector (Eneco en Dura Vermeer), neemt jullie graag mee in de trends, innovaties in de markt en veranderingen in wet- en regelgeving. Graag gaan we vervolgens met jullie in gesprek hoe we samen stap voor stap de transitie naar gezonde, passende, duurzame, slimme én betaalbare gebouwen kunnen waarmaken.Kai Vonk – manager en oprichter Zorgenoten & Willy Heussen – Business Developer Manager slimme duurzame gebouwen Zorgenoten 
2.2 Financiering Hoe voorkom je een mislukte aanbesteding?!
De economie trekt aan. Aannemers hebben het weer drukker dan ooit en dat is te merken aan de prijzen. Hoe kunt u zich wapenen tegen budgetoverschrijding bij de aanbesteding van uw bouwproject? Met het nemen van de benodigde maatregelen kunt u het beste bijtijds beginnen. In deze workshop gaan we in op de mogelijkheden die u als opdrachtgever hebt om greep te krijgen op het financiele resultaat van uw project; een goede voorbereiding, deskundige sturing van het ontwerpproces en een optimale organisatievorm van het project. We gaan in op de contractvormen bouwteam, DO-plus, Design&Build en PPS.Rinald van der Wal – directeur bbn adviseur

Michiel Wentges

Michiel is Partner en Sectormanager Zorg bij bbn. Als voormalig directeur van BOB Advies heeft hij veel ervaring met het bijstaan van zorginstellingen in huisvestings- vraagstukken. Wentges heeft bij diverse bouworganisaties gewerkt en studeerde Civiele Techniek in Delft.

Maikel Stolte

Facilitair manager met jaren ervaring en expertise op het gebied van hotellerie en zorg. Het vertalen van strategisch beleid naar operationele toepassingen vanuit het gastvrijheidsprincipe zijn de uitgangspunten van zijn werkzaamheden. In zijn dagelijkse werkzaamheden staan gastvrijheid en beleving, vanuit de klant/gast, centraal. Duurzaamheid mag daarin niet ontbreken. Bij DrieGasthuizenGroep heeft Maikel restaurants opgestart, de dienstverlening geprofessionaliseerd en met transitie in de zorg houdt hij zich nu onder andere bezig met het verduurzamen van het werkproces

Anja van Balen

Anja van Balen is sinds drie jaar sector banker zorg bij ABN AMRO. Zij is binnen de afdeling public banking van ABN AMRO verantwoordelijk voor de sector zorg. Ze verzorgt de brugfunctie tussen bank en zorg. Anja van Balen heeft vele jaren ervaring met zorg door haar werkzaamheden bij Fortis en bij ABN. Anja is bedrijfskundige, met als specialisme strategisch en financieel management. Van Balen studeerde aan Nyenrode Business University en the University of Georgia (MBA Strategic Management).

Jan Luursema

Jan Luursema is oprichter van MaPaLaNa en managementconsultant op het terrein van strategie en (zorg)vastgoed. Verbinden, inspireren, meedenken en netwerken zijn voor hem kernwaarden van waaruit hij werkt. Hij is sociaal ingesteld en heeft een intrinsieke motivatie om mensen van heel verschillende achtergronden te leren kennen en om deze relaties goed te onderhouden. Hij werkt zeer resultaatgericht door te kiezen voor een heldere communicatie en het bespreekbaar maken van gedrag. Jan is een deskundige op het gebied van strategie en zorgvastgoed en verzorgt opdrachten en opleidingen waarvoor, naast inhoudelijke kennis en deskundigheid, ook veel ervaring met processen en organisatiekunde nodig is. Velen zien hem als een autoriteit op dit terrein. Naast consultancy werkzaamheden organiseert hij inspiratie¬studiereizen voor de zorg. Ook is hij toezichthouder bij Momentum GGZ en lid van de raad van advies van Dutch centre for health assets (TNO).

Mark Van Houdenhoven

Mark Van Houdenhoven is sinds 2014 voorzitter Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek, een kliniek gespecialiseerd in houding en beweging. Hij is per 15 september 2015  benoemd tot bijzonder hoogleraar Economische bedrijfsvoering in de gezondheidszorg aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit. Sinds 2004 is Mark Van Houdenhoven als bestuurder verbonden geweest aan diverse ziekenhuizen. Hij promoveerde in 2007 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het thema zorglogistieke bedrijfsvoering. Als bestuurder maakt hij zich sterk voor een innovatieve samenwerking met andere partners rondom de zorg voor de patiënt. Die samenwerking strekt zich uit van andere ziekenhuizen, thuiszorg en huisartsen tot onder andere industriepartners die zijn betrokken bij de zorg.

Jan van der Beek

Jan van der Beek, doctoraal bedrijfseconomie, Erasmus Universiteit Rotterdam. Reserve Officier Koninklijke Marine, twaalf jaar commerciële functies bij DAF Trucks en Audi/VW importeur Pon. Sinds 1989 heeft hij een eigen investeringsmaatschappij. Zijn eerste investeringen waren in de automobielsector. Sinds 1996 focust hij zich op de zorgsector: ICT, Zorgvastgoed en Diagnostiek in Nederland, Duitsland en Spanje. Innovatie is volgens Van der Beek de voorwaarde om zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Innovaties komen slechts beperkt uit de sector zelf. Daarom is er behoefte aan durfkapitaal. Dit betekent laveren tussen risicomijdende zorgbestuurders en ondernemerschap. Hij heeft ervaring als commissaris van Nederlands/Duits ICT bedrijf, bestuursfuncties in Kerk, sportclub, onderwijs en beleggingsclub. Tot slot investeert hij, zowel via zijn holding als privé, vrijwel uitsluitend met eigen geld.

Johan van Houwelingen

Naast Director Vastgoed & Facilitair bij AAG, is Johan van Houwelingen adviseur en specialist op het gebied van zorgvastgoed en strategie. Hij ziet vastgoed als een bedrijfsmiddel dat optimaal kan bijdragen aan zorg. Hij studeerde gezondheidswetenschappen, vastgoedmanagement en is master in Change Management. Naast zijn rol bij AAG, zit hij ook in de Raad van Toezicht van Reinaerde. AAG maakt de zorg beter. Samen met u. U focust elke dag op dát wat er toe doet: de zorg. En onze focus? Die ligt op u. Om u te ontzorgen met meer dan alleen oplossingen. Grensverleggend, ondernemend en betrokken. Samen zijn wij succesvol.

Kai Vonk

Kai Vonk is de zorgvastgoedspecialist bij Dura Vermeer en werkt vanuit een klantgerichte benadering aan het waarmaken van ambities en het ontwikkelen van innovatieve concepten. In het verleden werkte hij als projectmanager bij bbn adviseurs, namens opdrachtgevers, aan diverse bouwprojecten. Hij is één van de oprichters van Zorgenoten, de strategische samenwerking tussen Eneco en Dura Vermeer om zorggebouwen gezond, slim en duurzaam te maken en te houden (www.zorgenoten.nl). Deze innovatieve samenwerking kenmerkt zich door een levensduurkostenbenadering en het bieden van prestatiegaranties.

Willy Heussen

Willy Heussen is business development manager bij Eneco en vanaf het eerste uur betrokken bij de transitie die Eneco doormaakt van energieleverancier naar leverancier van diensten: Energy as a service. Sinds 2009 betrokken bij de verduurzaming van corporatiewoningen en het creëren van draagvlak onder huurders. Dit o.a. door concepten als de ‘Woonlastengarantie’. Door een consortium met o.a Dura Vermeer werden duurzaamheidsmaatregelen getroffen die ook comfortverhogend werkten, zonder stijging van de woonlasten.Richt zich tegenwoordig op zorg- en utiliteitsgebouwen. Haalt energie uit het verwezenlijken van de transitie naar een duurzamere samenleving met gebouwen waar mensen prettig en gezond werken, herstellen en leren.

Femke de Jong

Femke de Jong is Programmaleider Client in regie binnen ArchipelZorggroep (V&V) en onder andere verantwoordelijk voor het project: Persoons Volgend Budget. Zij zet zich dagelijks in om de zorg- en dienstverlening aan te laten sluiten bij de wensen en behoefte van de cliënten. In diverse voorgaande functies binnen de zorg heeft Femke laten zien zowel de focus te hebben op cliënten, cliëntvertegenwoordigers als medewerkers; ‘samen kom je verder’!

Bart Smits

Bart Smits is als Manager Vastgoed verantwoordelijk voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud, beheer, verhuur en verkoop van de totale Archipel vastgoedportefeuille. De eerder opgedane ervaring als directeur van enkele woonzorglocaties van Archipel wordt in deze functie aangewend om te zorgen dat het bij Archipel goed wonen is. Het gezond boeren verstand is hierbij leidend.

Rinald van der Wal

Rinald van der Wal is directeur bij bbn adviseurs en docent aan de Amsterdam School of Real Estate. Hij adviseert organisaties in profit en not-for-profit op het gebied van huisvestingsstrategie en bouwprojectmanagement. Een van zijn specialismen is het inrichten van projectorganisaties en het adviseren over de strategie waarmee partijen worden gecontracteerd voordat zij onderdeel uit gaan maken van de projectorganisatie. Rinald adviseert vanuit een zeer nauw contact met de markt. Doordat bbn adviseurs betrokken is bij een zeer grote hoeveelheid projecten, kan zij marktontwikkelingen op de voet volgen en meerwaarde leveren voor opdrachtgevers.

Leone Groote Woortmann

Leone Groote Woortmann is sinds 2016 directeur van Vastgoed PG BV, de vastgoed- en facilitaire organisatie van de Parnassia Groep. Sinds 1999 houdt zij zich bezig met Vastgoed binnen de GGZ en heeft diverse bouw- en renovatieprojecten geleid. Vanuit de missie: Prima en betaalbare huisvesting voor onze patiënten en collega’s heeft de Parnassia Groep sinds 2009 op veel locaties de huisvesting aangepast of vernieuwd zodat onze patiënten beschikken over uitstekende huisvesting. Om de risico’s en de keuzes die de organisatie hierin maakt goed te onderbouwen maken we gebruik van veel data zodat we vanuit verschillende oogpunten onze vastgoedportefeuille (ongeveer 500 objecten) kunnen bewaken en bijsturen waarbij we blijven inzetten op efficiënter ruimtegebruik, flexibiliteit en duurzaamheid.

Renee Dooyeweerd

Renee is senior adviseur Strategie & Organisatie Gezondheidszorg. Specialisatie is vertalen van doelen en (zorg-) processen naar nieuwe combinaties van organisatorische en ruimtelijke oplossingen én de transities, op strategisch, bestuurlijk en operationeel niveau. Hij brengt daarbij ruime kennis van zorg- en vastgoedfinanciën mee.
Hij begeleidt zorginstellingen bij de strategische toekomstverkenning, scenario’s en visieontwikkeling, de financiële onderbouwing van de haalbaarheid, concrete planvorming, de besluitvorming en de verandering met oog voor de organisatorische draagkracht. Als adviseur ontwikkelde Renee vernieuwende huisvestingsconcepten met gebruikers van OK-complexen, verlos-, verpleeg- en spreekuurafdelingen.

Theofiel Jetten

Theofiel Jetten is managing consultant bij AT Osborne. De vraagstukken waar Theofiel zich mee bezig houdt zijn Vormgeven zorginfrastructuur, Strategische profilering en positionering, Fusie en samenwerking, Kanteling organisaties, Verbeteren financiële besturing, Vormgeven en inrichten financiële organisatie én Professionaliseren Marketing en Sales.
Na zijn academische studies heeft Theofiel zijn opleiding genoten bij Twijnstra Gudde gezondheidszorg. Hier heeft hij jarenlang als organisatieadviseur gewerkt. Vervolgens heeft hij als controller, financieel directeur en directeur sales bij Gelre ziekenhuizen gewerkt. De afgelopen jaren heeft hij ook steeds meer verricht voor de gehele ziekenhuissector, onder meer als voorzitter van het Financieel Overleg van de topklinische ziekenhuizen, voorzitter van de financiele directiegroep van de NVZ en als lid van het expertteam Correct Declareren van ZN.
Ieder mens verdient goede zorg in een prettige en gezonde leefomgeving. Zorgenoten is een innovatieve samenwerking van twee vernieuwers in de energie- en bouwsector die garant staan voor de gebouwprestaties. Onze garanties kunnen betrekking hebben op comfort, duurzaamheid, kwaliteit en kosten. Zo versnellen we de transitie naar gezonde, passende, duurzame, slimme én betaalbare zorggebouwen. Samen naar zorgvastgoed van morgen!
AAG maakt de zorg beter door zorgorganisaties te adviseren en ondersteunen met méér dan alleen oplossingen. Daarbij kunnen zorgorganisaties zich richten op dat wat er toe doet; de zorg. En onze focus? Die ligt op het ontzorgen van zorgorganisaties. Grensverleggend, ondernemend en betrokken. Samen zijn wij succesvol.
Onze adviseurs kennen de wereld van de gezondheidszorg van strategie tot huisvesting. Wij helpen u met strategische herprofilering en daadkrachtige bestuurlijke besluitvorming zodat u flexibel kunt omgaan met de veranderende omgeving. We vertalen dat naar praktische herinrichting van zorgprocessen voor zowel ziekenhuiszorg als langdurige zorg (cure en care), we maken de slag van portfoliokeuzes naar capaciteiten en tevens naar een praktische en innovatieve huisvesting (bijvoorbeeld in de vorm van een strategisch vastgoedplan). Zodat uw focus kan blijven liggen bij de best mogelijke zorg voor uw patiënt.
  Thésor is al bijna 20 jaar specialist in treasury. Onze klanten zijn met name kapitaalintensieve maatschappelijke organisaties als woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, nutsbedrijven en decentrale overheden. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan een professionele treasury. We verbinden doelen en ambities met een gezonde financiële structuur.

Datum en locatie

Dinsdag, 10 oktober 2017
Muntgebouw, Utrecht

Vanaf Utrecht Centraal Station kunt u makkelijk lopend (10 minuten), per tram en per bus reizen naar het Muntgebouw. Klik hier voor de routebeschrijving.

Primaire doelgroep

  • Directie, bestuursleden, hoofden facility, hoofden bouwzaken, controllers, hoofden financiën, projectleiders bouw, beleidsmedewerkers, vastgoedmanagers
  • Beleidsmedewerkers zorg en woningbouw bij gemeenten bij gemeenten
  • Verantwoordelijken binnen het verzekeringswezen, bankwezen, woningbouw

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Tarieven

€ 199,- per persoon (excl. btw) | last minute korting (t/m 6 oktober, voor primaire doelgroep) – kortingscode: X8EC5 6CAA 6884 000C
€ 299,- per persoon (excl. btw) | Groepsprijs (prijs per persoon, voor groepen met 3 personen)
€ 399,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor de primaire doelgroep
€ 799,- per persoon (excl. btw) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.