Congres Zelforganisatie

Sleutelfactoren voor succes

“Moeten we zelfsturing terugdraaien?” “Hoe motiveren we mensen hun verantwoordelijkheid te nemen?”

Veel organisaties in de zorg kampen met dezelfde vraagstukken na hun overstap op zelfsturing of zelforganisatie. Ze hebben te maken met:

  • weerstand tegen de verandering
  • medewerkers die ziek uitvallen
  • managers en medewerkers die terugvallen in ‘oud’ gedrag

Waarom lukt het andere organisaties wel om zelforganisatie in te voeren? Welke voorwaarden zijn noodzakelijk voor een succesvolle verandering? En waar moet u op inzetten om de beweging verder te brengen?

Tijdens het congres Zelforganisatie hoort u van topsprekers en koplopers uit wetenschap en praktijk welke sleutelfactoren leiden tot succesvolle zelforganisatie:

  1. Hoe buigt u weerstand in de zelforganisatie om tot iets positiefs?
  2. Welke ’bottom-up’ interventies zorgen voor een blijvende gedragsverandering?
  3. Hoe zorgt u voor innovatieve samenwerking binnen en buiten uw organisatie?
  4. Hoe geeft u invulling aan de veranderde rol van manager naar coach?
Greet Prins Jan de Vuijst Hans Vos Anneke Offereins
Bestuursvoozitter
Philadelphia Zorg
Organisatieadviseur
Hoogleraar TIAS
Directeur
ZZG Zorggroep
Sr. Onderzoeker
Hogeschool Utrecht

 

PRIMEUR: inclusief de case van Cordaan en waarom zij stoppen met zelfsturende teams in de wijkzorg en overstappen op een andere manier van zelforganisatie van hun zorg.

Meld u nu aan voor het congres op 18 januari en ontvang het boek Het Werkt! gratis!

09.00
Ontvangst en registratie
09.30
09.45
Lees meer Sluiten
Sleutelfactor 1: Positief omgaan met conflicten, weerstand en confrontatie

Er zijn steeds meer verhalen dat het werken met zelforganiserende teams tot teleurstelling of stagnatie leidt. Soms door het opleggen van bovenaf, want “Gij zult zelfsturend zijn!” blijkt niet altijd te werken. Daarnaast gaan medewerkers met elkaar en met u in discussie om hun doel te bereiken, wat soms kan leiden tot conflicten. Maar is dat erg? Hoe gaat ú om met weerstand? Jan de Vuijst zegt dat we moeten leren ‘ruziemaken’ en de confrontatie aan durven gaan. De vraag daarbij is hoe u weerstand en conflicten kunt ombuigen tot iets positiefs.
Jan de Vuijst, bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach, organisatieadviseur, en hoogleraar Business School TIAS

10.30
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: Welke keuzes maakt u bij weerstand?

Na de overstap in 2013 op regelarme zorg is Philadelphia in 2017 ook gestart met het toepassen van zelforganisatie. Hoe is de stand van zaken anno 2019? Hoe ging Greet Prins om met knelpunten die ze tegenkwam? En wat zijn haar eye openers bij het omgaan met weerstand tijdens het proces?
In gesprek met u en Greet Prins, bestuursvoorzitter Philladelphia Zorg

11.00
Ochtendbreak
11.30
Lees meer Sluiten
Sleutelfactor 2: 'Bottom-up' interventies die gedrag blijvend veranderen

Wat zijn de onderbouwde faal- en slaagfactoren bij zelforganisatie? Wat is een praktische aanpak om met teams aan de slag te gaan om deze verandering teweeg te brengen? En op welke wijze zet u de blijvende gedragsverandering in gang? Anneke Offereins noemt het niet bottom-up organiseren, maar ‘van binnenuit’. Hoe neemt u uw mensen ‘van binnenuit’ mee in de kanteling van een traditionele en hiërarchische naar een cliëntgerichtheid organisatie?
Anneke Offereins, Sr. Onderzoeker Organisatievernieuwing Ouderenzorg, Hogeschool Utrecht

12.15
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: Visie, valkuilen en praktische tips

Zo’n 5 jaar geleden startte BrabantZorg met het project ‘Sociale Innovatie’. Het idee was om vanuit een bottom-up methode alles los te laten en overal ja op te zeggen. Nu, een paar jaar verder, wordt het programma ‘Zelforganisatie’ uitgerold. Het MT heeft besloten om hiervoor de bouwstenen te leveren. Desiree Hobbelen is al die jaren betrokken geweest bij deze organisatieverandering en deelt met u haar visie op de bottom-up aanpak, valkuilen en praktische tips.
In gesprek met u, Anneke Offereins en Désirée Hobbelen, regiomanager, Brabant Zorg

12.45
Lunchbreak
13.45
Lees meer Sluiten
Sleutelfactor 3: Innovatief samenwerken tussen teams en ondersteunende diensten

‘Zelforganisatie is een middel om van een productiegerichte organisatie in een cliëntgerichte organisatie te veranderen,’ zegt Hans Vos, directeur ZZG Zorggroep. Wat betekent dat voor de organisatie van het primaire proces en ondersteunende diensten? Moeten deze diensten bijvoorbeeld ook zelforganiserend zijn? Hij ziet daarnaast dat het werken en organiseren over de diverse domeinen heen de grootste uitdaging van de komende jaren wordt. Tijdens het congres geeft hij antwoord op de vraag hoe zelforganisaties in deze nieuwe zorgnetwerken juist innovatief kunnen zijn.
Hans Vos, Directeur, ZZG Zorggroep

14.30
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: Hoe enthousiasmeert u uw mensen?

Naast wetenschappelijk onderlegd is Hans Vos ook een pragmatisch bestuurder van een zorgorganisatie met alle actuele thematiek en problematiek in de ouderenzorg. Wat we Hans graag willen vragen naast zijn visie op hoe je innovatie in de zelforganisatie kunt organiseren is hoe je vervolgens in alle lagen van de organisatie de neuzen dezelfde kant op krijgt.
In gesprek met u en Hans Vos, directeur ZZG Zorggroep, Jessica Bogaerts, zorgregiomanager wijkverpleging Wijchen Maas en Waal en Manon van Tinteren, wijkverpleegkundige palliatieve zorg, ZZG Zorggroep

14.50
Middagbreak
15.10
Lees meer Sluiten
Sleutelfactor 4: Het nieuwe leidinggeven in de zelforganisatie

Leidinggevenden hebben in de zelforganisatie vaak de nieuwe rol van coach gekregen. In plaats van zeggen hoe het zit, worden zij nu geacht mensen te verleiden bepaald gedrag te vertonen. Maar kan iedere leidinggevende dat wel? Hoe doorbreekt u oude patronen? Hoe geeft u vertrouwen aan het team het zelf te doen? En wanneer beseft u dat u het zelf ook anders moet doen?
Jan de Vuijst, organisatieadviseur en hoogleraar

15.55
Lees meer Sluiten
Interactieve Q&A: Wat moet er anders?

Aleid Wolting was niet altijd even enthousiast over het concept van zelforganisatie, aangezien zij iemand is die niet graag de controle loslaat. Maar doordat zij steeds meer durfde los te laten, durfden haar medewerkers dat ook en doordat zij fouten durfde maken, durfden haar medewerkers dat ook. Wat heeft haar tot deze gedragsverandering gebracht? Wat zijn inzichten en valkuilen?
In gesprek met u en Aleid Wolting, coach van de teamcoaches bij Accolade Wonen, Zorg en Welzijn.

16.15
Lees meer Sluiten
Conclusies en prioriteiten
16.30
Napraat- en netwerkborrel

Datum
Vrijdag 18 januari 2019

Locatie
Green Village
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein (routebeschrijving)

Tarief
€ 599,- per persoon (btw vrij) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep
€ 499,- per persoon (btw vrij) | Collega tarief voor aanmeldingen vanaf twee personen voor de primaire doelgroep

€ 899,- per persoon (btw vrij) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Naast een kwaliteitskeurmerk betekent dit voor deelnemers dat wij ons onderwijsaanbod btw vrij mogen aanbieden.

Primaire doelgroep
Bestuurders, managers, leidinggevenden, professionals en overige geïnteresseerden in de volgende branches en sectoren: zorg en Zorg +Welzijn sector alsmede overige sectoren: publieke sector, overheid, gemeentes, politiek, onderwijs, bankensector en bedrijfsleven.

Accreditatie
Vraag ons naar de accreditatie mogelijkheden. Het congres Zelforganisatie staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Klantenservice:
T: 030 – 6 38 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)
Hellen Dankers
E: hellen.dankers@bsl.nl

Eventcoördinator (praktische vragen)
Manouk Mens
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.