Congres Zelfsturende Teams; dé praktijk

Uitverkocht
Congres zelfsturende teams

Tijdens deze praktijkgerichte editie van het congres zelfsturende teams gaan we écht met u in gesprek over de manier waarop zelfsturende teams voor u vorm kunnen krijgen en hoe zelfsturende teams voor u werken, en gaan we voorbij de overwegingen.

Dit congres: Zelfsturende teams; de praktijk is uitverkocht

Nursing Congressen organiseert i.s.m. kennispartners een nieuwe editie Zelfsturende Teams; De Praktijk.De voordelen van zelfsturende teams zijn inmiddels bekend maar de vraag is nu; Hoe gaan we het doen? Tijdens deze praktisch opgezette workshops leert u wat nodig is om de transitie van hiërarchie naar een vorm van zelfsturing mogelijk te maken.U leert:

 • op welke manieren u het invoeringsproces vorm kunt geven,
 • wat de consequenties zijn van het werken in een zelfsturende organisatie zijn
 • welke vaardigheden u nodig heeft om goed te kunnen functioneren.

Ook vragen als ‘Hoe kom je tot werkbare kaders?’ en ‘Wat zijn de financiële consequenties?’ komen in de diverse workshops aan de orde. Bekijk hier alle workshops.

Tijdens dit congres gaan we écht met u in gesprek over de manier waarop zelfsturing voor u vorm kan krijgen en hoe zelfsturing voor u kan gaan werken, en gaan we voorbij de overwegingen. Na het volgen van de workshops kunt u daarom direct aan de slag met de opgedane kennis.

Praktijkgerichte editie | keuze uit 5 workshops | werken in kleine groepen

Bekijk het sfeerverslag van vorige edities.

Dit congres: Zelfsturende teams; de praktijk is uitverkocht

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Korte opening 
10:10 uur Sessieronde 1:

11.25 uur Break en Lunch
12.25 uur Sessieronde 2
13.40 uur Korte break met koffie en thee
14.10 uur Sessieronde 3
15.30 uur Netwerkborrel en gelegenheid om vragen te stellen/netwerken
16.00 uur Einde

Dit congres: Zelfsturende teams; de praktijk is uitverkocht

1. Het ontwikkelen van het invoeringsplan ‘van hiërarchie naar zelforganisatie’
Ben Wenting, directeur Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken
De verandering naar zelforganisatie vraagt om veranderingen op alle niveaus. Het primaire proces wordt leidend, de leiding komt visie en kaders overeen met het primaire proces en stelt zich faciliterend op. De ondersteuning gaat adviseren in plaats van voorschrijven. De coach helpt bij het verder inrichten van het primaire proces en biedt hulp bij de samenwerking. Het is wenselijk hiervoor een invoeringsplan te ontwikkelen; welke activiteiten zijn achtereenvolgens nodig om de verandering zonder veel verstoringen en weerstand te realiseren.Je leert:

 • Kennis over het veranderproces naar zelforganisatie
 • Kennis m.b.t. de veranderingen bij de verschillende functiegroepen na invoering van zelforganisatie
 • Een kader voor een invoeringsplan
2. Wat is de rol van de manager bij zelforganisatie?
Astrid Vermeer, directeur, Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken
In de zelforganisatie ligt er voor de manager een belangrijke taak; hij gaat teams faciliteren i.p.v. controleren, hij ontwikkelt kaders i.p.v. regels, hij komt resultaten overeen i.p.v. dat hij opdrachten geeft, hij voert voortgangsgesprekken met de teams. Kortom… meestal anders dan wat hij is gewend. Ook werkt hij op een andere manier samen met de ondersteunende diensten en afdelingen en eventueel een teamcoach. In deze workshop worden o.a. deze zaken behandeld en wordt er met de deelnemers gepraat over de betekenis hiervan voor hun eigen praktijk.U leert:

 • De ins en outs van het faciliterend leiderschap in de zelforganisatie
 • Werkbare kaders te ontwikkelen
3.  Welke dilemma’s ontmoet de directie bij het verder ontwikkelen van de zelfsturende organisatie?
Ina Kerkdijk, directeur Woonzorg Zorgaccent
In de workshop staat de ervaring van de organisatie verandering van ZorgAccent centraal, die van een hiërarchische structuur, is gekanteld naar een netwerkstructuur. Binnen de thuiszorg/wijkverpleging is het al veel meer gemeengoed om te werken met zelfsturende teams, maar binnen de Woonzorg/intramuraal lijkt dit toch wat lastiger te zijn. Het is in ieder geval anders door o.a. het vastgoed en de aanwezigheid van diverse doelgroepen. Wanneer na ruim 4 jaar de organisatie is gekanteld en ZorgAccent nog enkele leidinggevenden heeft en 150 zelfsturende teams, lijkt de klus te zijn geklaard.Echter, dan komen er weer nieuwe dilemma’s en vraagt het een doorontwikkeling van het eigenaarschap op veel gebieden. Denk hierbij aan verantwoording afleggen en aan wie dan, denk aan het leren en deskundigheidsbevordering en denk bijvoorbeeld aan kwaliteit.U leert:

 • Dat u de complexiteit uit uw organisatie moet halen en dat vraagt eerst intern de zaken opruimen.
 • Dat het hebben van een heldere visie een voorwaarde is, maar deze ook kunnen uitdragen en volledig doorvoeren.
 • Dat ‘vertrouwen hebben in’ en loslaten een heel leertraject is en gepaard gaat met vallen en opstaan.
4. Client centraal in de zorgorganisatie? Nee, de zorgprofessional centraal!
Matthias van Alphen, directeur Wijkzorg Amstelring
De Amstelring Wijkzorg heeft een fundamentele organisatieverandering doorgemaakt de afgelopen jaren. Van een centraal aangestuurde organisatie met managers en coördinatoren, naar professioneel autonome teams die wijkgericht de zorg organiseren en coördineren. Het geheim van de verandering zit in de manier waarop de ondersteunende diensten opnieuw zijn gedefinieerd en ingericht. Tijdens deze workshop krijgt u maximaal inzicht in de fundamenten, aanpak en resultaten van deze nieuwe ondersteuning. De ondersteuning die nodig is, om de autonome teams zo goed mogelijk hun werk te kunnen laten doen. De ondersteuning van de Wijkzorg stelt elke dag de vraag: wat kunnen we vandaag doen om het leven van de professionals makkelijker en leuker te maken in de wijk?
5.  Wat zijn de financiële consequenties van de transitie van hiërarchie naar zelfsturing?
Bart Morsink controller en Gonnie Kronenbergdirecteur bedrijfsvoering bij Buurtzorg Nederland, heeft naast de consequenties voor het functioneren van teamleden en management, ook financiële consequenties. Ook de inrichting van de ondersteuning/backoffice vraagt meestal om aanpassingen. Deze onderwerpen, maar ook het al of niet toekennen van budgetten aan teams, de hoogte en het bewaken van die budgetten en het berekenen van de verhouding productieve en niet-productieve uren zal in deze workshop aan de orde komen.U leert:

 • Benoemen wat de financiële consequenties zijn van het zelfsturend werken.
 • Op welke manier de consequenties berekend kunnen worden.
 • Wat de consequenties zijn voor de inrichting van de backoffice.

 

Ben Wenting

Ben werkt als trainer/adviseur vooral in de zorgsector. Samen met Astrid Vermeer is hij voor Buurtzorg Nederland vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het zelfsturingsmodel, en trainen zij daar alle teams. Ook ondersteunen zij organisaties (intra- en extramuraal) bij het invoeren en ontwikkelen van een organisatiemodel waarbij zelfsturing centraal staat.

Astrid Vermeer

In 1981 hebben mijn collega Ben Wenting en ik het Instituut voor Samenwerkingsvraagstukken opgericht. Onze missie was toen, en is nog steeds, om via onze projecten en opleidingsprogramma’s communicatie en samenwerking inzichtelijk te maken, en mensen instrumenten in handen te geven zodat zij op een oplossingsgerichte manier met hun problemen om kunnen gaan. Ook bewustwording bij keuzeprocessen in relatie tot het nemen van verantwoordelijkheid is een belangrijk aandachtspunt in ons werk. Wij werken met de door ons ontwikkelde Oplossingsgerichte Interactie Methode (OIM).

De laatste jaren ligt onze focus bij het adviseren van organisaties in diverse branches om te komen tot een vorm van zelforganisatie en het begeleiden van teams in hun ontwikkeling tot zelfsturing. Bij Buurtzorg Nederland, een koploper als het gaat om zelfsturing, hebben wij mede aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van het organisatiemodel.

Ook verzorgen we een leergang Coachen, waarin teamcoaches en coachend leidinggevenden leren om een zelfsturend team te coachen. We maken daarbij gebruik van ons boek ‘Coachen van zelfsturende teams, Hoe doe je dat?’

Ina Kerkdijk

Ina is van oorsprong psychiatrisch verpleegkundige. Zij heeft de inservice opleiding gedaan in Brinkgreven te Deventer en na diplomering eerst als verpleegkundige gewerkt binnen de acute psychiatrie en daarna meer en meer de managementkant opgegaan.Na bijna 20 jaar heeft zij de overstap gemaakt naar de ouderenzorg. In haar huidige functie als directeur Woonzorg heeft zij binnen ZorgAccent mee mogen werken aan een organisatieverandering c.q. kanteling die uitgaat van vertrouwen, professionals in hun kracht zet en waarbij het eigenaarschap voor o.a. kwaliteit ligt bij de medewerker.  ‘’…Geef medewerkers de ruimte, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en ze gaan vliegen…”

Matthias van Alphen

Ruim 6 jaar geleden is Matthias bij toeval in de zorg terecht gekomen. Via zijn studie naar ondernemerschap in de ouderzorg interviewde hij een tiental bestuurders van organisaties. Toen dacht hij: dat kan beter, leuker en makkelijker. Vanaf dag één in de zorg raakte hij geboeid door het fenomeen zorgprofessional. Onbaatzuchtig, altijd klaar voor de mensen die hulp nodig hebben en per definitie intrinsiek gemotiveerd voor het vak. Tot op de dag van vandaag zijn de zorgprofessionals zijn drijfveer. Matthias haalt er heel veel voldoening uit om mogelijk te maken dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. In de eerste jaren bij de Wijkzorg heeft hij zich beziggehouden met de operationele kant van de transitie. Sinds enkele jaren heeft hij de eindverantwoordelijkheid.

Bart Morssink

Bart volgde de opleiding HBO-bedrijseconomie. Van 1994 – 2009 vervulde hij verschillende financiële functies (zowel staf- als lijnfuncties) bij verschillende zorginstellingen. Vanaf eind 2007 is hij betrokken bij Buurtzorg (in de avonduren, meehelpen opzetten financiële administratie) en vanaf juni 2009 is Bart fulltime werkzaam voor Buurtzorg in de functies van controller.

Gonnie Kronenberg

Gonnie volgde de opleiding tot directie secretaresse. Vanaf 1984 vervulde zij de functie van projectmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs. In 1988 is zij overgestapt naar Carint als directiesecretaresse en vanaf 2006 is zij directeur bedrijfsvoering bij Buurtzorg Nederland

Kennispartner congres Zelfsturende Teams

Mediapartners congres Zelfsturende Teams

mediapartner congres zelfsturende teams mediapartners congres zelfsturende teams mediapartners congres zelfsturende teams mediapartners congres zelfsturende teams
mediapartners congres zelfsturende teams mediapartners congres zelfsturende teams mediapartners congres zelfsturende teams

Editie 2016

Editie 2013

Dit congres: Zelfsturende teams; de praktijk is uitverkocht

Datum en locatie

16 november 2017 | ReeHorst, Ede

Tarief

€ 399,- per persoon (excl.btw) | Regulier tarief

Doelgroep

 • Zelfsturende teamleden zoals verpleegkundigen (leidinggevend), verzorgenden, psychologen
 • Afdelingshoofden en teamleiders
 • MT en middenkadermanagement
 • Beleidsmedewerkers
 • HR-managers en P&O-ers
 • En overige geïnteresseerden

Aanmelden
Meld u aan via het inschrijfformulier.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 6 38 36 38 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congresontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Henriëtte Boven
M: +31 (0)6 – 53 97 9913
E: henriette.boven@bsl.nl

Congrescoördinator (logistieke vragen)
Manouk Mens
T: +31 (030) – 63 83639
E: manouk.mens@bsl.nl

Annuleren
Annulering dient u schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.