E-health Essentials

E-health essentials beeldmerk

Het gebruik van e-health blijft achter bij het aanbod en opschaling van toepassingen blijft vaak uit. Zorggebruikers weten doorgaans niet wat er allemaal mogelijk is op dit gebied, terwijl het voor zorgverleners vaak niet duidelijk is hoe ze e-health-toepassingen kunnen inzetten. Dit komt naar voren uit de eHealth-monitor 2017 van kennisinstituten Nictiz en NIVEL, de jaarlijkse inventarisatie van beschikbaarheid en gebruik van e-health. Er is veel te winnen!

Waarom wordt e-health niet op een grotere schaal ingezet? Hoe zorgen we ervoor dat dit wel kan gebeuren? Om e-health correct en succesvol toe te passen zijn er verschillende aspecten van belang. Deze kunnen worden samengevat in vijf essentials, namelijk:

 1. Visie & strategie
 2. Financiering
 3. Digitalisering & veiligheid
 4. Cultuurverandering & draagvlak
 5. Opschaling & co-creatie

Op het congres E-health Essentials krijgt u per essential praktische tips & trucs voor de versnelde toepasbaarheid van e-health, zodat u dit zelf ook kunt gaan doen voor uw zorgorganisatie. In de ochtend gaan we dieper in op essentials 1, 2 en 3. Na de lunch volgt u twee kennissessies over cure, care of GGZ.

Tijdens deze dag leert u:

 • Wat het belang is van een duidelijke visie en strategie op het gebied van e-health
 • Wat het nut is van goed gegevensbeheer en op welke manier die kan bijdragen aan de dagelijkse zorgprocessen
 • Op welke manier verzekeraars kijken naar e-health toepassingen en hoe uw instelling dat kan gebruiken
 • Hoe u de zorggebruiker betrekt bij e-health toepassingen
 • Op welke manier u disruptieve ontwikkelingen zelf te snel af kunt zijn
09:30
Lees meer Sluiten
Opening

Hoe actief is actief?

09:45
Lees meer Sluiten
Essential 1: Visie en Strategie

“Om van e-health een succes te maken, is het nodig om te bepalen waarom je het wil gebruiken en is aandacht nodig voor de implementatie ervan”. “E-health wordt dan een onderdeel van het zorgproces en zorgverleners kunnen samenwerken om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.”
Wat is de stand van zaken rondom e-health? Op welke manier kan een goede visie en strategie bijdragen aan een versnelling van de resultaten?

10:15
Lees meer Sluiten
Essential 3: Digitalisering & veiligheid

E-health innovaties richten zich op een betere continuïteit in zorg voor patiënten, of zij nu thuis zijn of in het ziekenhuis. E-health technologieën zoals apps en wearables zijn hierbij onmisbaar. Maar waar moet je beginnen om interoperabiliteit te regelen? Wat zijn de praktische tips en trucs om ervoor te zorgen dat de data-uitwisseling veilig gebeurt? Wat levert dit alles uiteindelijk op voor de patiënt?

10:45
Pauze
11:15
Lees meer Sluiten
Essential 2: Financiering

Zorgverzekeraars spelen een hele belangrijke rol bij de financiering van e-health projecten. Maar, aan welke voorwaarden moet er worden voldaan om de financiering rond te krijgen? Welke succesvolle initiatieven zijn er al ontstaan door co-creatie? U hoort de ins- en outs van de inkoopafdeling.

12:00
Lunchpauze
13:00
Lees meer Sluiten
Ronde 1 kennissessies

1.1 Cure     Essential 4: Opschaling & co-creatie
1.2 Care     Essential 3: Digitalisering & veiligheid
1.3 GGZ     Essential 1: Visie & strategie
1.4            Essential 3: Digitalisering & veiligheid

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

14:30
Pauze
15:00
Lees meer Sluiten
Ronde 2 kennissessies

2.1 GGZ     Essential 5: Opschaling & co-creatie
2.2 Cure     Essential 3: Digitalisering & veiligheid
2.3             Essential 2: Financiering

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

16:30
Lees meer Sluiten
Schaalvergroting van e-health

Opschalen doe je samen! Met mensen in de zorg, verzekeraars, financiers, cliënten en patiënten, onderzoekers, en vooral ook met andere zorgvernieuwers! Hylke Kingma vertelt welke stappen genomen kunnen worden om de kans op succes te vergroten.

17:00
Netwerkborrel

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen

13:00
Lees meer Sluiten
Ronde 1 kennissessies

1.1 Cure
Essential 5: Opschaling & Co-creatie
Gebruik van PGO en zelfmanagementondersteuning: voor en met patiënten!
Ziekenhuis Bernhoven investeert samen met de regio in een PGO. Een van de goede voorbeelden hierin is het PGO ReumaNet. ReumaNet is een digitale omgeving die reumapatiënten in staat stelt zelf de regie over de eigen gezondheid te voeren,
samen met de reumatologen van Bernhoven en huisartsen in de regio. Bernhoven vertelt wat er voor nodig is om dit van de grond te krijgen.

Spreker: Mieke Klerkx en Sanne Rongen

1.2 Care
Essential 4: Cultuurverandering & Draagvlak
De medewerker als succesfactor voor opschaling en borging.
70 teams wijkverpleging binnen ZZG zorggroep werken met farmaceutische telezorg (Medido). Een goed werkende innovatie waarvan de kinderziekten zijn overwonnen, is nog niet zomaar geïmplementeerd. Draagvlak bij de start is geen garantie voor
borging van de innovatie. Cultuurverandering gaat langzaam. Hoe succesvol opschalen in de praktijk is gerealiseerd, wordt aan de hand van dit implementatietraject toegelicht. Met een cruciale rol voor de medewerker.

Spreker: Esther Jacobs

1.3 GGZ
Essential 1: Visie & Strategie
Anders organiseren: disruptieve innovatie toepassen in uw organisatie.
Disruptieve innovatie vindt niet alleen plaats in het bedrijfsleven maar ook in de zorg. Een verontrustende werkelijkheid? Niet als je de kansen benut die deze andere manier van organiseren biedt! Op basis van zijn jarenlange ervaring in eHealth, als in het begeleiden van Disrupt Your Own Business workshops voor top 100 bedrijven van Nederland gaat Wouter Wolters in op praktijkvoorbeelden van disruptie binnen en buiten de zorg. Ook helpt hij u op weg met hoe u zelf vormgeeft aan disruptieve innovatie.

Spreker: Wouter Wolters & Paskal van Lomm

1.4 
Essential 3: Digitalisering & veiligheid
Opschaling van-E-health wordt belemmerd door onvoldoende vertrouwen van de eindgebruikers (zorgverleners, cliënten). Meer vertrouwen in de zorgverlening bij E-health ontstaat door het managen van de risico’s volgens de (inter-)nationale normen van NEN, CEN , ISO. In de workshop wordt dit risicomanagement geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden. Dit sluit aan op nieuwe normen voor Technology Enabled Care die worden ontwikkeld op Europees niveau (CEN). CEN-normen worden op termijn verplicht gesteld aan de lidstaten van de Europese Unie.

 • Wat zijn de risico’s voor de zorgverlening bij e-health en welke normen zijn daarbij van toepassing?
 • Methode voor het managen van deze risico’s op het niveau van de cliënt (patiënt journey).
 • Methode voor het managen van deze risico’s op het niveau van zorgverleners en zorginstellingen (ketenzorg).

Spreker: Wouter Meijer en Kees van Luttervelt

15:00
Lees meer Sluiten
Ronde 2 kennissessies

2.1 GGZ
Essential 5: Opschaling & co-creatie
Samenwerken bij implementatie en opschaling van e-Health.
Om de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden, werken zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie, onder de naam Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP), gezamenlijk aan het ontwikkelen en implementeren van e-Health. Door de krachten te bundelen kan online behandelen naar een hoger plan worden getrokken. Ben je benieuwd hoe je door samen te werken e-Health kunt implementeren en opschalen, waarbij de kwaliteit hoog in het vaandel staat? En dat naast de patiënten ook de afzonderlijke organisaties profiteren? We staven dit met voorbeelden uit de praktijk van Accare, een van de de grootste Jeugd-GGZ instellingen in Nederland. Bij hen is in de loop der jaren veel expertise en ervaring opgebouwd in alle facetten van e-Health. Interesse gewekt? Kom dan naar deze workshop

Spreker: Arianne Kooijmans en Miriam van der Veen

2.2 Cure
Essential 3: Digitalisering
Bij de MCL Academie worden leervragen geanalyseerd volgens de 70-20-10 methodiek alvorens met een passende didactische methode te komen die de vraag gaat ondersteunen. Het is een uitdaging om het veranderende zorglandschap en leerlandschap op elkaar af te stemmen en te integreren. E-health vraagt specifieke competenties van de zorgprofessionals, ook zij moeten leren hoe hier mee om te gaan. Al deze ontwikkelingen op het gebied van E-health vragen ook om digitale ontwikkelingen voor de medewerkers: hoe blijven zij geïnspireerd aan het werk en hoe kunnen systemen hen daarin ondersteunen? Het leerlandschap vraagt meer dan een klaslokaal en een klassiek Leer Management Systeem. Deze workshop richt zich op een leersysteem wat duurzaam is; een ecosysteem voor digitaal leren en werken zodat onze medewerkers in staat zijn om met plezier en deskundig hun werk te kunnen doen.

Spreker: Dian Webbink en Klaas Groen

2.3
Essential 2: Financiering
Levensloopmonitoring & e-health: wanneer is de dokter nog nodig?
Preventie wordt momenteel uitgevoerd met streven naar gemiddelde doelen en vaak is er een late start, omdat een risicofactor benadering alleen goed werkt bij ouderen. Een levensloop benadering met informatie over het genoom en monitoring van de vasculaire gezondheid biedt de mogelijkheid om hart- en vaatziekten preventie op maat aan te bieden. Dit is bij uitstek geschikt voor automatisering met als doel om zelf management en  ‘precision medicine’ te stimuleren en betaalbaar te maken. In deze lezing worden de processen van de levensloop benadering besproken.

Spreker: Eric Sijbrands (i.s.m. 24Care)

Wouter Wolters

Wouter Wolters begeleidde de afgelopen 10 jaar vele organisaties bij het ontwikkelen van visie en strategie en het implementeren van e-health waaronder de rijksoverheid bij het invoeren van online bedrijfsmaatschappelijk werk, het voedingscentrum bij een online platform voor leefstijlcoaching, educto en haar labels bij het digitaliseren van de dyslexiebehandeling en logopediebehandeling, de wereldwijde organisatie van kindertelefoons bij het invoeren van online hulp en was hij verantwoordelijk voor de visie en strategievorming, conceptontwikkeling en implementatie van een online behandelplatform voor orthopedagogisch behandelcentra reik (voorheen tjallingahiem), ambiq en drievers dale.

Wouter spreekt en schrijft (o.a. skipr, frankwatching, nrc, tedx) met regelmaat over digitale zorginnovatie en organisatieverandering. Zo schreef en droeg hij bij aan meerdere boeken (waaronder het handboek online hulp), organiseerde hij jarenlang het landelijk congres online hulp en het inhoudelijk programma “de menselijke kant van digitale zorginnovatie” tijdens de zorg en ict beurs van 2016 en 2017 (i.s.m. de jaarbeurs).

Daarnaast is hij oprichter van Buro Wisselstroom, https://burowisselstroom.nl/

Dr. Sanne Rongen, coördinator zorginnovatie chronische zorg

Biografie: Sanne heeft biomedische wetenschappen gestudeerd (2010), daarna gepromoveerd bij het radboudumc op vermoeidheid en lichamelijke activiteit bij reumatoïde artritis patienten (2015). Sinds 2015 coördineert en implementeert Sanne verschillende projecten binnen de chronische zorg in Bernhoven.

Arianne Kooijmans

‘Goede, betaalbare en duurzame zorg op moderne en klantvriendelijke wijze aanbieden’ is haar motto. Als psycholoog, docent en manager deed zij ruime praktijkervaring op bij onder andere de Marine, NS en verschillende zorginstellingen. Sinds 2006 is zij actief betrokken geraakt bij e-Health ontwikkelingen.  Zij werkt momenteel als programmamanager e-Health bij het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (E-KJP).  Dit netwerk bestaat uit de volgende zeven organisaties: Accare, Karakter, De Bascule, Curium-LUMC, De Jutters/Lucertis, Triversum en Yulius. Verder is zij partner bij e-Mentality, een adviesbureau voor e-Health vraagstukken bij zorginstellingen.

Nick Guldemond

Nick Guldemond is Associate Professor aan de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft een achtergrond in elektrotechniek en geneeskunde. Hij heeft bij verschillende universiteiten en UMC’s werkzaam geweest met als aandachtsgebied integrale zorg, innovatiestrategie en eHealth. Hij is eHealth expert voor de Europese Commissie en coördinator van EU-programma’s. Als expert adviseert hij vele multinationals, organisaties (w.o. WHO, NEN, ISO) en nationale overheden o.a. in Rusland, China en Brazilië.

Dian Webbink

Dianne Webbink, van oorsprong verpleegkundige, nu werkzaam bij de MCL academie als coördinator digitale leerinterventies, project manager en regiomanager van ProfPortaal Zorg, een coöperatie waar E-learning wordt ontwikkeld voor en door de zorg en innovaties gericht op leren en werken.

Leren en innoveren is haar passie en dan met name de digitale middelen welke het (werkplek) leren kunnen ondersteunen. Creativiteit, verbinden en netwerken zijn haar speerpunten.

Klaas Groen

Klaas Groen is een kritische denker die het analytische en het creatieve combineert. Met zijn onderwijskundige achtergrond levert hij advies, ontwikkelt hij onderwijs en is gericht op innovatie op het gebied van digitaal leren.

Miriam van der Veen

Miriam van der Veen werkt al sinds 1997 bij Accare en circa zes jaar actief op het gebied van e-Health. Sinds 2012 is zij online behandelaar bij 99gram.nl, waar zij dagelijks de positieve invloed van e-Health op jongeren ervaart. Miriam chat, mailt en behandelt jongeren met eetproblemen online. Door de laagdrempeligheid en het gevoel van anonimiteit durven de jongeren meer open en persoonlijker te zijn over hun problemen. De voornaamste taak van Miriam is momenteel het coördineren van de implementatie van e-Health bij Accare. Daarnaast geeft ze trainingen over online hulpverlenen, zorgt ze voor het beheer en de ontwikkeling van de applicatie die gebruikt voor e-Health en test zij nieuwe interventies.

Esther Jacobs

Esther Jacobs (1965) richt zich binnen ZZG zorggroep sinds 2009 op projecten waar zorg en technologie elkaar raken, met name voor mensen die thuis wonen. Ze werkt o.a. aan de inzet van beeldzorg, farmaceutsiche telezorg (Medido) en leefstijlmonitoring. Haar nieuwste project is eWare, waarbij een combinatie wordt gemaakt van leefstijlmonitoring en Tinybot.

Bart van Rijn

Bart van Rijn is ooit begonnen bij het WKZ als kinderverpleegkundige en heeft daar de patiënt leren kennen en waar eventuele behoeften kunnen liggen voor de patiënt. Daarna heeft Bart gewerkt als beheerder van het EPD systeem binnen het UMC Utrecht en uiteindelijk afdelingshoofd geworden van ICT Support en Beheer van alle centrale systemen in het UMC Utrecht. Daarmee heeft Bart veel kennis en ervaring opgedaan over het beschikbaar zijn van informatie en wat daar bij komt kijken. In september 2017 is Bart CISO en FG van het UMC Utrecht geworden en kan hij met zijn ervaring de organisatie goed adviseren over privacy en security als ook de patiënt helpen bij het kunnen uitvoeren van hun rechten onder de privacy wetgeving.

Het e-health innovatie programma van het UMC Utrecht richt zich op een betere continuïteit in zorg voor patiënten, of zij nu thuis zijn of in het ziekenhuis. E-health technologieën zoals apps en wearables zijn hierbij onmisbaar. Maar waar moet je beginnen om interoperabiliteit te regelen? Wat zijn de praktische tips en trucs om ervoor te zorgen dat de data-uitwisseling veilig gebeurt?

Joost Hoebink

Joost Hoebink werkt sinds tien jaar als onafhankelijk dagvoorzitter, presentator en gespreksleider. Daarvoor deed hij al ruime ervaring op als verslaggever voor Radio 1 en als presentator bij VARA’s ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Hij stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Malmberg, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie.

Remko Segers

Als adviseur zorginnovatie binnen Zilveren Kruis verantwoordelijk voor het signaleren en opschalen van zorginnovaties waarbij de focus ligt op innovaties die de zorg dichterbij huis brengen.
Hij heeft daarnaast ervaring in het opstarten en uitrollen van vernieuwende inkoopmodellen zoals prestatie inkoop, value based health care en populatie bekostiging. Eerder heeft hij stichting mirro opgestart en geleid.

Eric Sijbrands

Eric Sijbrands is hoogleraar Interne Geneeskunde aan het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is hoofd van de divisie farmacologie, vasculair en metabole aandoeningen en hoofd van de Erasmus cardiovasculair genetische afdeling. Eric is mede-initiatiefnemer van het innovatieve DiabetesStation®.

Kees van Luttervelt

Bestuurslid van de Stichting Quality Assurance E-health QAEH. Na pensionering in 2013 als Universitair Hoofddocent Productietechniek aan de TU Delft als vrijwilliger werkzaam geweest in verschillende functies: waaronder Diabetes Vereniging Nederland, Patiëntenraad Reinier de Graaf Ziekenhuis, WMO-raad Pijnacker-Nootdorp, netwerk CURE van Zorgbelang ZH. Meer dan 50 jaar ervaring in normalisatie, waarvan 15 jaar in zorg en welzijn.

Wouter Meijer

Voorzitter van de Stichting Quality Assurance E-health (QAEH). Na de studie geneeskunde ruim 45 jaar werkzaam geweest in research, beleid en kwaliteitsborging op het gebied van gezondheidszorg en communicatie/ICT. QAEH certificeert organisaties voor het voldoen aan de eisen uit NEN 8028 en ISO 13131. Dit heeft betrekking op de zorgverlening. Bijvoorbeeld: ziekenhuis-verplaatste zorg, telemonitoring, teleconsultatie.

Hylke Kingma

Hylke Kingma is associate director binnen KPMG gezondheidszorg en coördineert de dienstverlening rondom digitalisering in de zorg. Zowel de strategie, organisatie en kwaliteit van de IT functie als de inzet van zorg ICT en digitale innovaties in het zorgproces, vallen onder zijn aandachtsgebied. Hij heeft als adviseur ruime ervaring in het ondersteunen van ziekenhuizen en zorginstellingen met de transformatie naar digitale zorg.

Paskal van Lomm

Met ruim 20 jaar ervaring in het Digital/eCommerce domein heeft Paskal succesvolle teams en afdelingen neergezet en geleid. Deze hebben aansprekende resultaten geboekt en daarmee meer impact met en binnen het online domein gerealiseerd. Door (online) innovaties, techniek en mensen bij elkaar te brengen, realiseert hij vernieuwingen voor klanten en organisaties. Zowel commercieel als technisch. “Ik geloof in de samenwerking binnen cross-functionele teams die alle facetten van een (online) business bevatten; van commercie tot techniek. Dit geeft energie en fun voor alle betrokkenen”.

Primaire doelgroep
Onder de primaire doelgroep vallen onder andere functies als hoofd of medewerker inkoop, directeur, manager, hoofd of medewerker kwaliteit, financieel manager/controller, beleidsmedewerker, afdelingshoofd, teamleider, manager, medisch specialist, huisarts, juridisch medewerker, docenten & wetenschappers / onderzoekers, lid raad van bestuur, lid raad van toezicht en projectleiders.

Datum
Donderdag 7 juni 2018

Locatie
Stadion Galgenwaard
Herculesplein 241, 3584 AA Utrecht

Tarieven
349,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief voor de primaire doelgroep
249,- per persoon (excl. btw) | Groepstarief vanaf 3 personen (of meer)

799,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief voor de niet-primaire doelgroep

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Direct aanmelden >>

Accreditatie
Het Congres E-health Essentials is geaccrediteerd voor 5 punten door het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), voor de categorie Algemene scholing cluster 1, 2 en 3.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
M: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl

Annuleren
Annulering dien je schriftelijk aan ons te melden. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de datum van het congres of evenement wordt € 50 (incl. btw) in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen € 35 (incl. btw) indien de kosten van het betreffende congres of evenement minder dan € 100 (excl. btw) bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich bij verhindering wel kosteloos laten vervangen door een ander.