HR in de Zorg

Mensgerichter organiseren
Zor 0098 Beeldmerk Rgb 700x350 Nieuw

De arbeidsmarkt in de zorg blijft aantrekken. Er dreigen steeds meer arbeidsplaatsen niet of lastig in te vullen. Om grote personeelstekorten in de nabije toekomst te voorkomen, zijn nieuwe en slimmere manieren nodig om personeel te vinden en te behouden en het werk anders te organiseren.
Daarnaast heeft HR ook te maken met een grote transitie in het gehele zorg- en welzijnsveld, namelijk dat mensgerichte zorg weer belangrijker wordt. Ook HR-afdelingen moeten hier in mee bewegen, willen zij van toegevoegde waarde blijven.

Blijf up-to-date over de HR uitdagingen van de toekomst
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u en uw HR-beleid? Hoe zorgt u dat er geen gaten gaan vallen in uw personeelsbestand? Hoe trekt u nieuw talent aan en kunt u uw organisatie profileren als een aantrekkelijke werkgever? En hoe zorgt u dat uw werknemer zich permanent blijft ontwikkelen?

Het congres HR in de Zorg brengt u in één dag weer helemaal op de hoogte over de toekomstige uitdagingen van HR in de zorg. Tijdens het programma gaat u
met vakgenoten interactief aan de slag, is er veel ruimte voor het stellen van vragen en kunt u in de pauzes een ruime keuze aan stands bezoeken.

Deze dag gaat in op dé HR uitdagingen van 2018:

  • HR heruitvinden in een transitie naar mensgerichtere zorg
  • Efficiënt talent aantrekken en behouden
  • Het versterken van het adaptief vermogen en de vitaliteit van uw organisatie
  • Regionaal krachten binden om personeelstekorten tegen te gaan
  • Inspelen op en gebruik maken van technologische ontwikkelingen

09.00 uur Registratie en inloop
09.30 uur Interactieve start door de dagvoorzitter
Joost Hoebink
     
09.40 uur Inleiding op de 6 HR-uitdagingen van 2020
Het zijn spannende tijden voor HR: Continuïteit van organisaties en wendbaarheid van medewerkers volstrekt zich in een context van permanente verandering. De vragen rond de fit tussen individuele medewerkers, functies/rollen die zij vervullen en de organisatie waarin zij werken zijn aan het veranderen. Nadrukkelijk aandacht besteden ‘menskracht’ (engagement) blijkt zichtbaar en meetbaar bij te dragen aan de kwaliteit en productiviteit van de zorg. De huidige HR instrumenten worden als te rigide, onvoldoende flexibel, frustrerend en demotiverend ervaren. Van HR-professionals in de zorg wordt verwacht een voortrekkersrol te vervullen bij deze transitie van werken. Hoe haalt u de kwaliteiten van uw zorgprofessionals het beste naar boven? Hoe laat u juist zorgprofessionals niet alleen zorg dragen voor de ander, maar ook voor zichzelf? Aan de hand van zes HR-uitdagingen biedt Bert Roelofs u de laatste inzichten van HR 2020, met als doel: zorgwerkers die onvoorwaardelijk streven naar de állerbeste zorg.
Bert Roelofs, voorzitter van HR2020
10.05 uur Ruimte voor vragen en interactie
10.15 uur Nieuwe en slimmere manieren om te werven en werk te organiseren
Met het arbeidsakkoord dat CNV Zorg & Welzijn o.a. samen met het ministerie van VWS heeft getekend, zijn zorgmedewerkers verzekerd van een baan en opleiding in de ouderenzorgsector. Het gaat om een unieke afspraak waarbij voor het eerst zowel werkgevers, werknemers, ministerie en onderwijs zich gezamenlijk inzetten om de arbeidsmarktproblemen in de zorg structureel aan te pakken.Wat betekent dit akkoord voor hr-beleid en wat vraagt het akkoord nu en in de toekomst van de hr-professional? Welke investeringen in personeel worden van organisaties gevraagd en wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden? En welk voorbeeld kunnen andere zorg- en welzijn sectoren nemen aan dit akkoord voor de ouderenzorg, met name als het gaat om een regionale aanpak?Suzanne Kruizinga neemt u mee in haar visie over de hr in de zorg van de toekomst en geeft u de laatste inzichten in hoe om te gaan met de huidige problematiek op de arbeidsmarkt.
Suzanne Kruizinga, Voorzitter CNV Zorg & Welzijn;
10.40 uur Ruimte voor vragen
10.50 uur Netwerkpauze en bezoek HR-plein
     
11.20 uur Regionaal samenwerken levert op!!!
Het is dé tijd om gezamenlijk in te zetten op instroom en het behoud van voldoende en kwalitatief goed geschoolde zorg- en welzijns professionals voor de regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Speerpunten voor SIGRA, dé werkgeversorganisatie van Amsterdam t/m Texel, zijn dan ook meer en anders opleiden met elkaar. SIGRA is één van de 14 werkgeversorganisaties die samenwerken in Regioplus. Onder deze paraplu is net het eerste sectorplan succesvol afgerond en een nieuwe gestart. Ingrid Sluijs van SIGRA deelt graag haar ervaringen met succesvol (regionaal) samenwerken  in zorg en welzijn. Zij gaat in op thema’s als capaciteitsplanning en cocreatie met onderwijs, gemeenten, en zorgkantoor.
    Ingrid Sluijs, Manager Arbeidsmarkt & Onderwijs (Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord)
11.45 uur Ruimte voor vragen en interactie
11.55 uur Verdelen over de parallelsessies
12.00 uur Parallelsessies, ronde 1

1.1 Aan de slag met een interne flexpool
1.2 Harmonisatie en integratie van arbeidsvoorwaarden
1.3 People Analytics

13.00 uur Lunchpauze
14.00 uur Parallelsessies, ronde 2

2.1 Omgaan met verandering: het belang van goed contact met je medewerkers
2.2 Voorkomen is beter dan genezen
2.3 Technologie inzetten bij efficiënte en effectieve procesondersteuning

15.00 uur Middagpauze
15.30 uur Het keerpunt naar nieuwe bevlogenheid: Word een HELD!
Heeft u ook wel eens het gevoel dat u nog niet alles uit uzelf, uw team of uw organisatie hebt gehaald? Dat er nog zoveel meer mogelijk is? Dat u net dat ene bruggetje nodig hebt om verder te komen? U bent niet de enige: zo’n 80% van alle Nederlandse werknemers ervaart op dit moment onvoldoende geluk en uitdaging in zijn of haar werk! Via zijn boeken, lezingen en seminars bereikt Bas jaarlijkse vele duizenden leidinggevenden en professionals, die vol inspiratie en energie zichzelf én hun organisaties in een vernieuwde staat van flow en bevlogenheid weten te brengen. Kom ook in actie. Als organisatie, als team, als persoon!
Bas Kodden, schrijver, onderzoeker en programmadirecteur Law, Leadership & Management Nyenrode Business Universiteit
16.15 uur Laatste vragen en afsluiting
16.30 uur Netwerkborrel

12.00 uur Parallelsessie ronde 1

1.1 Aan de slag met een interne flexpool
Met een interne flexpool (de FIER-afdeling) met vaste banen en investeringen in scholing en opleiding speelt het Groene Hart Ziekenhuis in op de behoefte aan een flexibele personele bezetting en een optimale afstemming van capaciteit en werktijden. Hoe ziet deze ‘FIER-afdeling’ er uit en wat voor resultaten zijn er geboekt? Deze sessie biedt u handvatten en inzichten om binnen uw eigen organisatie aan de slag te gaan.
Jolien de Vrind, teamleider FIER, Het Groene Hart Ziekenhuis

1.2 Harmonisatie en integratie van arbeidsvoorwaarden
Hoe kom je tot een duurzaam arbeidsvoorwaardenpakket? De AWVN experts nemen u mee in het proces van co-creatie met management, medewerkers, OR en vakbonden.
Drs. Ir. Judith Everink, senior adviseur Belonen, en Drs. Kees de Heer, senior adviseur Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsverhoudingen

1.3 People analytics
Menig HR-directeur voorspelt een veelbelovende toekomst voor People Analytics. Volgens sommigen zal de opkomst van People Analytics de HR-functie zelfs fundamenteel doen veranderen. Gedreven door de dataficatie van de samenleving en de alsmaar groeiende technologische mogelijkheden voor dataverzameling, -analyse, -rapportage en -visualisatie, wordt People Analytics een steeds crucialere competentie om concurrentievoordeel mee te realiseren. Maar geldt dit ook voor de zorg sector? Welke kansen liggen er in de zorg op People Analytics gebied? En wat is dat eigenlijk precies? In deze sessie gaan we samen met Dr. Sjoerd van den Heuvel van de Hogeschool Utrecht antwoorden zoeken op deze vragen.
AAG en Dr. Sjoerd van den Heuvel, Hogeschool Utrecht

   
14.00 uur Parallelsessie ronde 2

2.1 Omgaan met verandering: het belang van goed contact met je medewerkers
De zorgsector is continu in ontwikkeling. Dit vraagt veel flexibiliteit van zorgorganisaties. Hoe kun je de ideeën van je medewerkers benutten om adequaat in te spelen op veranderingen? En hoe houd je medewerkers bevlogen en betrokken tijdens hun hele employee journey? Graag wil ik je meenemen in de reis die elke professional aflegt en bespreken welke contactmomenten bijdragen aan een positieve werkbeleving.
Ties Molenaar, Senior HR consultant Zorgteam – Effectory

2.2 Voorkomen is beter dan genezen
Het voorkomen van een burn-out bij medewerkers en het beperken van stress staat vaak niet op het prioriteiten lijstje van een HR manager. En toch is het van wezenlijk belang in deze tijd. 1 op de 7 medewerkers staat immers op omvallen. Stress wordt niet altijd alleen bepaald door werkdruk. Vaak is het een combinatie van privé en werk. Een ingrijpende gebeurtenis en drukte op het werk geeft zoveel stress dat het een voedingsbodem is voor een burn-out. Het is in het belang van de medewerker én het bedrijf om dit te voorkomen. In deze sessie wordt ingegaan op het vraagstuk wat je als HR manager kunt doen voor je medewerker. En wat beter is om te laten. Daarnaast worden er waardevolle tips gegeven om de vitaliteit te verhogen en dus het verzuim te verlagen.
Inge Miltenburg-Bos, Faith-methode specialist, auteur en oprichter van het bedrijf Krachtig Mens

2.3 Technologie inzetten bij efficiënte en effectieve procesondersteuning
HR-medewerkers en managers zijn veel tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden, zoals het verwerken van salarissen, verlofaanvragen en ziekmeldingen. Er is allerlei HRM-sofware beschikbaar om hierin te ondersteunen. Ook bij de meer strategische kant van de HRM, zoals persoonlijke ontwikkeling, talentmanagement en loopbaanontwikkeling kan innovatieve (sociale) technologie ondersteunend zijn. Deze sessie geeft u inzicht in hoe u uw hr-processen efficiënter en effectiever kunt laten verlopen, met behulp van de laatste technologische ontwikkelingen.
Marlies Tempelaar, sales manager AFAS

Joost Hoebink

Joost Hoebink werkt sinds tien jaar als onafhankelijk dagvoorzitter, presentator en gespreksleider. Daarvoor deed hij al ruime ervaring op als verslaggever voor Radio 1 en als presentator bij VARA’s ‘Op weg naar het Lagerhuis’. Hij stond onder meer op podia voor Insight, ICT Media, CPNB, Monsterboard, ABN Amro, Malmberg, Shell, NTR, MBO Raad, Unicef, Zorgverzekeraars Nederland en de Pensioenfederatie. Ook leidde hij diverse collegetours met onder andere premier Rutte en André Kuipers. Joost wordt geroemd om zijn aanpassings- en improvisatievermogen en de gave zich materie zeer snel eigen te maken.

Bert Roelofs

Bert Roelofs was directeur HR van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In deze functie was hij onder meer verantwoordelijk voor het realiseren van een modern functionerende HR-service organisatie, een succesvol HR-beleid dat aansluit bij de ambitie van het AMC om tot de 10 beste academisch medische instituten van Europa te behoren. Hij is mede oprichter en voorzitter geweest van de werkgeversvereniging Salus Gelria en vervulde een belangrijke voortrekkersrol in de regio Amsterdam als het gaat om een gemeenschappelijke arbeidsmarktaanpak, heeft een duidelijke visie over de rol van HR, tevens is hij voorzitter van HR2020 Beweging.

Suzanne Kruizinga

Suzanne Kruizinga is Lid Raad van Bestuur van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Hiervoor was ze voorzitter van CNV Zorg & Welzijn en zette zij zich in voor de belangen van werknemers in de sectoren zorg en welzijn. Voordat Suzanne Kruizinga voorzitter werd van CNV Zorg & Welzijn werkte ze als arts op de spoedeisende hulp (SEH). Daarnaast was ze lid van de Raad van Toezicht van een zorginstelling en had ze een eigen adviesbureau. Ze heeft onder meer fusies en samenwerkingstrajecten in zorg en welzijn begeleid en ziekenhuizen strategisch ondersteund.

Bas Kodden

Bas Kodden (1970) is een onderzoeker, schrijver en spreker op het gebied van Leiderschap, Ondernemerschap & Persoonlijke Ontwikkeling. Zijn doel? Van talenten, helden maken! Als leiderschapscoach helpt Bas Kodden topmensen uit het zakenleven beter te presteren. Voormalig olympisch- en wereldkampioenen, topondernemers en CEO’s wisten zijn visie op leiderschap reeds te waarderen.
Een visie, die is gebaseerd op 15 jaar ondernemerservaring en 15 jaar wetenschappelijk studies. Een visie ook, die wordt ondersteund door diverse bestsellers en andere publicaties en wordt aanbevolen door ’s werelds grootste managementdenkers als Marshall Goldsmith. Bas’ bekendste boek heet ‘Word een HELD’ en gaat over effectief zelfmanagement.
Bas is als coördinator van het Center for Leadership & Management Development werkzaam bij Nyenrode Business Universiteit en verzorgt lezingen en presentaties in binnen- en buitenland. Meer informatie over Bas: www.baskodden.nl.

Ties Molenaar

Senior HR consultant Zorgteam – Effectory

Inge Miltenburg-Bos

Inge Miltenburg-Bos is Faith-methode specialist, auteur en oprichter van het bedrijf Krachtig Mens. Hierbij is zij de samenwerking aangegaan met experts op het gebied van herstel en voorkomen van verzuim binnen organisaties. Het geeft de werkgever of manager een unieke oplossing die hij of zij aan de medewerker kan bieden. De medewerker kan met behulp daarvan aan het werk blijven of zal sneller in staat zijn om weer aan het werk te gaan. Krachtig Mens is er altijd op uit om de vitaliteit toe te laten nemen. Het ontstaan en de kracht van de Faith-methode beschrijft Inge in haar boek “`Sterker door tegenslag”.

Ingrid Sluijs

Ingrid Sluijs is manager Arbeidsmarkt & Onderwijs (Amsterdam, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord). Door haar ruime ervaring bij gezondheidszorginstellingen in zowel staf- als lijnfuncties weet ze heel goed wat organisaties beweegt. Deze expertise zet ze in om samen met het team van arbeidsmarkt vorm te geven aan een efficiënte, breed gedragen samenwerking op het gebied van Arbeidsmarkt in  Amsterdam, Zaanstreek/Waterland en Noord-Holland Noord. Hierbij probeert ze zoveel mogelijk gebruik te maken van de overeenkomsten in de drie regio’s waarbij ze de verschillen nooit uit het oog verliest.

Marlies Tempelaar

Marlies Tempelaar rolde per toeval de softwarewereld in maar voelt zich daar als een vis in het water. Begonnen bij een Amerikaans softwarebedrijf, werkt ze inmiddels al weer geruime tijd bij AFAS in Leusden. Haar passie ligt in het helpen verbeteren organisaties, en in meer gebruikersplezier creëren voor Profit klanten. De ervaringen die ze heeft opgedaan van best practices in verschillende branches gebruikt ze om organisaties te inspireren. Haar stijl kenmerkt zich door enthousiasme en creativiteit.

Kees de Heer

Drs. Kees de Heer, senior adviseur Arbeidsvoorwaarden & Arbeidsverhoudingen

Sjoerd van den Heuvel

People Analytics researcher en docent op Hogeschool Utrecht

Judith Everink

Senior adviseur Belonen AWVN

Premium Partner

 

Partner

Primaire doelgroep

Directeuren en managers HR(M), afdelingshoofden, personeelsfunctionarissen, bestuurders HRM, operationeel managers, lijnmanagers, algemeen directeuren, raad van bestuur, raad van toezicht

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar shannah.spoelstra@bsl.nl

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Tarieven

€ 100,- per persoon (excl. btw) | Groepsprijs (prijs per persoon, vanaf 2 personen)
€ 125,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor de primaire doelgroep
€ 699,- per persoon (excl. btw) | Standaardprijs* voor niet-primaire doelgroep

Het bedrag is inclusief de bestseller ‘Word een held – Meer bevlogenheid voor jezelf en je organisatie’ (Bas Kodden)

Annuleren
Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.

 

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E: mark.vanderkooij@bsl.nl