Masterclass Patiëntgerichte zorg

Leer ‘de patiënt centraal stellen’ in praktijk te brengen
Zor 0173 Header 700x350px Academy Patientgerichtezorg 1

Iedereen heeft het erover. Sommige organisaties doen het al, sommigen zeggen dat ze het doen en de meeste organisaties denken dat ze het doen, de patiënt centraal stellen en patiëntgerichte zorg bieden.

Maar wat het nou precies is, welke veranderingen in handelen én denken daarvoor nodig zijn en of het eigenlijk wel mogelijk is? Op die vraag blijven de meeste zorgorganisaties het antwoord schuldig…

De zorg en de hotelbranche

De zorg kan op dit gebied veel leren van de hotelbranche. Door een unieke samenwerking tussen Zorgvisie, Nyenrode business Universiteit en Hotel Management School Maastricht bieden wij u de mogelijkheid om ‘de patiënt centraal stellen’ in praktijk te brengen. Hoe kunt u zich als zorgprofessional inleven in de wensen en behoeften van de klant, uw patiënt? Waarom is dit zo belangrijk? En hoe kunt u nóg servicegerichter worden en zorgen voor een zo prettig mogelijk verblijf voor uw patiënt in uw zorginstelling?

Tijdens deze masterclass:

  • Ontvangt u nieuwe inzichten die u een andere kijk op zorg in het algemeen en op uw eigen organisatie geven.
  • Ontdekt u waar de touchpoints in uw organisatie liggen en wat deze ‘momenten van de waarheid’ betekenen in de ogen van uw patiënt of cliënt.
  • Ontwikkelt u een eigentijdse visie op patiëntgerichte zorg, specifiek toegepast op uw eigen organisatie, waarbij u direct inzicht heeft in wat deze visie voor de organisatie van de zorg betekent.

Wilt u zich inleven in uw patiënt? Wilt u uw communicatieve vaardigheden naar uw patiënt ontwikkelen? Wilt u voelen wat een andere aanpak met uw patiënt doet? Schrijf u dan nu in voor de Masterclass Patiëntgerichte zorg.

Cure en care

Deze masterclass is geschikt voor iedereen die zich bezighoudt met patiënt/cliëntgerichte zorg en hospitality.


Ervaringen van deelnemers:

‘Zeer leerzaam: leuk met gelijkgestemden afkomstig uit andere takken uit de zorg.’
‘Interessante onderwerpen en inspirerende sprekers.’
‘Zeer positief ervaren, de mix aan deelnemers, zeer bevlogen en betrokken sprekers en cursusleiders.’
‘Geïnspireerd geraakt en interessante contacten opgedaan.’

Dag 1 | Woensdag 6 februari 2019

08.45 uur
Ontvangst
09.15 uur
Lees meer Sluiten
Spiegel uw organisatie!

Kennismaking, verkenning van de eigen organisatie en verbinding maken. U verwerft inzicht in de vraag hoe actueel uw organisatie is om in te spelen op de continu veranderde behoefte in de markt. Is uw organisatie slagvaardig genoeg om in te spelen op de vraag van vandaag en morgen?
Jeroen Frerichs, hospitality consultant, Hotel Management School Maastricht
Maarten Bos, consultant, Hotel Management School Maastricht

10.15 uur
Lees meer Sluiten
Patiëntgerichte zorg in de praktijk: Bernhoven Ziekenhuis

In de afgelopen jaren is Bernhoven uitgegroeid tot een begrip in de ziekenhuiszorg in Nederland. Er zijn radicale strategische keuzes gemaakt om mogelijk te maken dat de zorg echt om de patiënt draait. Prachtige plannen, maar … hoe werkt dat uit in de dagelijkse praktijk? Wat is er nodig om elk individu mee te krijgen in verandering en ontwikkeling? De dagelijkse worsteling met deze thema’s is zeer waardevol en vormt een noodzakelijke maar ook zinvolle route naar mensgerichte zorg, waarin telkens opnieuw de dialoog voorop staat. Sharif Wardak zet de perspectieven uiteen en gaat met u in gesprek over zijn eigen dagelijkse praktijk.
Sharif Wardak, bedrijfsleider van het Zorgmodel ‘Acute Zorg’ in Bernhoven (seh, ic, ccu, scu en klinische afdelingen)

12.00 uur
Lunch
13.00 uur
Lees meer Sluiten
Ontwikkel uw eigen Patient Journey

U creëert zelf inzicht in de reis van uw eigen patiënt. U leert kijken naar uw organisatie met de bril van de patiënt. En u bent in staat de sleutels te vinden voor succesvolle innovatie.
Jeroen Frerichs, hospitality consultant, Hotel Management School Maastricht
Maarten Bos, consultant, Hotel Management School Maastricht

15.00 uur
Pauze
15.15 uur
Lees meer Sluiten
Narratieve gezondheidszorg – Alles begint met tijd om te luisteren

Met nieuwe technieken kunnen we steeds meer aandoeningen beter behandelen. Er komen meer medicijnen bij die gerichter kunnen worden ingezet. Wat in al die ontwikkelingen niet is veranderd, is dat gezondheidszorg nog steeds mensenwerk is. Dat is meer dan het luisteren naar een verhaal. Het gaat om het leren herkennen en begrijpen van perspectieven en vanuit hier bewogen te worden tot actie – mensgerichte zorg. Narratieve gezondheidszorg is een manier om, door het creëren van betekenisvolle relaties, uiteindelijk, nauwkeurigere diagnoses en doeltreffendere zorg te bieden. Tegelijkertijd is het een vorm om de zorg praktijk te verdiepen, en daarmee het plezier en de tevredenheid van de zorgprofessional te vergroten.
Corine Jansen, boardmember International Listening Association

17.30 uur
Inchecken in het hotel en diner
19.15 uur
Lees meer Sluiten
Waarderend leiderschap, leiding nemen in complexe veranderingen

Waarderend leiderschap, leiding nemen in complexe veranderingen
U krijgt praktische tips om leiding te geven aan het ontwikkelen van een patiëntgerichte organisatie. Groei uit tot een HELD in uw organisatie: een Hoog Energieke Leidingnemende Doener.
Dr. Bas Kodden, Coordinator Center for Leadership & Management Development Nyenrode Business Universiteit vanuit ‘Word een Held’

21.15 uur
Borrel

Dag 2 | Donderdag 7 februari 2019

07.45 uur
Ontbijt en uitchecken hotel
09.00 uur
Lees meer Sluiten
Patiënt is sleutel tot verandering

“Patiëntparticipatie is het geven van de gelegenheid aan patiënten een actieve rol te spelen in hun gezondheid”. Vanuit deze visie geeft Joris Arts aan hoe patiëntenparticipatie werkt, hoe je het organiseert en wat de betekenis ervan is voor zowel de patiënt als de organisatie.
Joris Arts, bestuurder Gezondheidscentrum Kersenboogerd

10.30 uur
Lees meer Sluiten
Wat kan de zorg leren van de hotelbranche?

Gastvrijheid in de hotelbranche vindt iedereen vanzelfsprekend. Maar hoe kan de zorg gastvrijer worden en leren van deze branche? Esther Reenders heeft zelf jaren in 5-sterren hotels in New York leiding gegeven. Zij toont de wijze waarop in deze branche gastvrijheid wordt uitgedragen en geborgd. Samen met Maarten en Jeroen vertaalt zij dit naar praktische toepassingen voor patiëntgerichte zorg in Nederland o.a. door een praktijkcasus uit een groot ziekenhuis in Nederland te presenteren.
Esther Reenders, adviseur gastvrijheid

12.00 uur
Lunch
13.00 uur
Lees meer Sluiten
Verandermanagement in de zorg

Verandermanagement in de zorg vraagt steeds meer een gedifferentieerde aanpak. Veranderingen binnen de eigen zorginstelling vereisen een andere invalshoek dan veranderingen waar ook externe partijen bij betrokken zijn. Steeds meer ontstaan veranderingen door soms complexe samenwerking tussen partijen. Partijen zitten daarbij soms gevangen in de spagaat tussen zelfbelang en collectief belang.
Verandering ontstaat doordat partijen bijvoorbeeld leren kijken naar mogelijke gemeenschappelijke toegevoegde waarde, durven nadenken over nieuwe businessmodellen en weten hoe zij zich in die samenwerking moeten opstellen om succesvol te zijn.

In dit college komt aan de orde welke benaderingswijzen passen bij welke omstandigheden. Basis daarbij is het (leren) typeren van de omstandigheden: wat is eigenlijk de veranderopgave? En daaraan gekoppeld: welk type benadering biedt dan de grootste kans op succes? En wat betekent dat voor de eigen rol en opstelling in een verandering.
Jan Engelen

15.15 uur
Pauze
15.30 uur
Lees meer Sluiten
Het (door)ontwikkelen van patiëntgerichte zorg

Vanuit de inzichten van de vorige blokken krijgt u praktische handvaten aangereikt om in uw eigen organisatie patiëntgerichte zorg daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen en te borgen in de systemen van uw eigen organisatie. Daarnaast krijgt u inzichten in hoe u de vraag naar patiëntgerichte zorg blijvend actueel kunt houden en kunt (door)ontwikkelen in de praktijk.
Jeroen Frerichs, hospitality consultant, Hotel Management School Maastricht
Maarten Bos, consultant, Hotel Management School Maastricht

Programmawijzigingen onder voorbehoud.

Voor wie?
De masterclass Patiëntgerichte zorg is bedoeld voor onder meer raad van bestuur, directie, (facility)managers, zorgmanagers, zorgverleners, artsen, medisch specialisten en professionals werkzaam voor een cure- of care instelling, en aan de zorg gelieerde organisaties als zorgverzekeraars, overheid en consultancy. En voor hen die zich bezighouden met patiëntgerichte zorg en hospitality.

Vooropleiding
De opleidingen van Zorgvisie Academy worden gegeven op Post HBO-niveau. U hoeft echter geen vooropleiding op HBO-niveau voltooid te hebben. U kunt het programma goed volgen als u opereert op HBO werk- en/of denkniveau. U kunt dit ook verkregen hebben door relevante werkervaring.

Advies
Wilt u weten of deze masterclass ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Marije van Duinen via 06 – 19 61 68 59 / marije.vanduinen.consultant@bsl.nlOf vul het interesseformulier in.

Wie gingen u onder meer voor?
Hieronder vindt u een oud-deelnemers overzicht van eerdere edities van de masterclass Patiëntgerichte zorg.

Een greep uit het oud-deelnemersveld

Haaglanden Medisch Centrum Cluster Manager
Stichting Sprank Lid raad van bestuur
GGz Breburg Facilitair adviseur
Amerpoort Manager
Medisch Spectrum Twente Consultant/Adviseur
Heliomare Manager revalidatie polikliniek
Ministerie van VWS Coördinerend beleidsmedewerker
Zorgvooruwmond BV Tandarts
Meander Medisch Centrum Arts
Ziekenhuis Amstelland Arts
Amphia Manager Communicatie & Marketing
ZRTI Manager Paramedici
Programma Zorg Verandert programmaleider
Zorg Verandert Hoofdtrainer
Erasmus MC Consultant/Adviseur
Stichting Kind en Ziekenhuis Directeur
Huisartsenorganisatie Oost Gelderland Manager Ketenzorg en Innovatie
ZRTI Bestuur
St. Antoniusziekenhuis Consultant/Adviseur
Westfriesgasthuis Hoofd zorg/welzijn
Z.Z.P. Advies en interim werk
Apotheek Franciscus Gasthuis Apotheker
Zuyderland Medisch Centrum Beleidsadviseur
Haaglanden Medisch Centrum Medisch Cluster Manager
Ziekenhuis Amstelland Arts
Ziekenhuis Amstelland Facility manager
Ziekenhuis Amstelland Hoofd zorg/welzijn
E-Storage B.V. Manager
Albert Schweitzer Ziekenhuis Consultant/Adviseur
Albert Schweitzer Ziekenhuis Hoofd zorg/welzijn
Dr.H.E. Oduber Hospitaal Zorgmanager
Heliomare Teammanager Revalidatie
Impuls kamphuis BV Tandarts
Medisch Centrum Kinderwens Manager bedrijfsvoering
Medisch Centrum Kinderwens Embryoloog / directeur
Medisch Spectrum Twente Programmamanager VBHC
Medisch Spectrum Twente Teamhoofd Kliniek Orthopedie
Ministerie van VWS Coördinerend beleidsmedewerker
Radboudumc Bestuur
Radboudumc Patiëntenadviseur
Radboudumc Consultant/Adviseur
Saltro Manager Frontoffice
Saltro Accountmanager
St. Antonius Ziekenhuis Arts

Interviews masterclass Patiëntgerichte zorg

‘Goed luisteren is een keuze’
Een patiënt goed helpen begint met goed luisteren. Dat veel
meer dan alleen horen wat iemand zegt, vertelt
professioneel luisteraar Corine Jansen. ‘Mensgerichte zorg is
ook oog hebben voor de context van het verhaal.’ Lees verder…
De patiënt als hotelgast
Patiënten kiezen meestal niet vrijwillig voor hun verblijf,
zoals hotelgasten dat wel doen. Toch hebben ze meer met
elkaar gemeen dan je denkt, merkt adviseur gastvrijheid
Esther Reenders. ‘Klantbeleving speelt een steeds grotere rol.
Ook in de zorg.’ Lees verder…

Datum
6 en 7 februari 2019

Tijd
Dag 1: 08.45 uur ontvangst
Dag 2: 16.00 uur afsluiting

Locatie
Nyenrode Business Universiteit (routebeschrijving)
Straatweg 25
3621 BG Breukelen

Tarief
€ 2.399,- per persoon (btw vrij)

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
ABAN geaccrediteerd: 12 punten. De masterclass Patiëntgerichte zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 12 uur.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy i.s.m. Nyenrode Business Universiteit.

Overnachting
Hotelovernachting op Nyenrode inbegrepen.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via het inschrijformulier rechtsboven.

Contact
Inhoudelijke vragen

Marije van Duinen (Congres ontwikkelaar)
M: 06 – 19 61 68 59
E: marije.vanduinen.consultant@bsl.nl

Vragen over inschrijven
Leonie van Helten (Eventcoördinator)
T: (030) – 638 36 59 
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.