Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu

Governance, complexiteit en leiderschap voor de zorg van nu

Deze editie van het de masterclass Toezichthouders in de zorg van nu is uitverkocht. De volgende editie van deze masterclass vindt plaats op 8, 9 en 29 juni 2022. Alvast aanmelden? Dat kan via dit aanmeldformulier. Of laat uw gegevens achter in het interesseformulier en wij nemen persoonlijk contact met u op.
Meer informatie? Neem contact op met programmamanager Joanne Bijleveld via joanne.bijleveld@bsl.nl

Zor 0372 Header Toezichthouders 700x350 2

Voor toezichthouders in de zorg is er een nieuw tijdperk aangebroken. De focus van bestuurders richt zich steeds meer op governance, complexiteit en leiderschap.

Toezichthouden in de zorg
Er worden steeds hogere eisen aan toezichthouders van zorginstellingen gesteld. Complexe veranderingen in het zorglandschap vragen om andere competenties en vaardigheden. In combinatie met een toenemende juridisering leidt dit tot een kwetsbare rol van de toezichthouder en wellicht tot reputatieschade en aansprakelijkheid.

Gerenommeerde leiders
Als toezichthouder en bestuurder wordt u steeds vaker met complexe ethische vraagstukken geconfronteerd. Tijdens de masterclass Toezichthouders in de zorg van nu nemen gerenommeerde leiders u mee in de aanpak van deze lastige opgaves. Aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en veel aansprekende cases doet u belangrijke kennis en vaardigheden op. De docenten nemen u mee in governance, de rol van toezichthouders en bestuurders, strategie, leiderschap, ethiek en compliance.

Inhoudelijk programma
Het programma biedt een uitstekende verhouding tussen theorie, praktijk en het ontwikkelen van persoonlijke competenties. In compacte setting werkt u onder intensieve begeleiding van onze docenten aan uw persoonlijke doelstellingen, eigen vraagstuk en ontwikkelt u een eigen visie op toezichthouden. U ontmoet collega toezichthouders en behandelt actuele casuïstiek en governance-vraagstukken.

Verdiep uzelf tijdens deze masterclass in:

 • Het samenspel tussen toezichthouder en bestuurder
 • De huidige Governance Code zorg
 • Strategie en risicobeheersing
 • Leiderschap in de zorg
 • Persoonlijke competenties op gebied van ethiek en compliance

Meld u vandaag nog aan en ontwikkel u een eigen visie op toezichthouden.

Deelnemers voorgaande editie:
“Mooie presentaties met ruimte voor emotie, overleg, discussie en zelfreflectie.”
“Mooie combinatie praktijk en theorie, hoge kwaliteit sprekers en veel gelegenheid tot uitwisselen ervaringen.”
“Deze masterclass heeft mij inzicht gegeven op de ruimte die ik heb als toezichthouder. Ik was voornamelijk bezig met het sturen op cijfers en financiën, maar ik heb nu een bredere visie gekregen.”

Programma | Toezichthouders in de zorg
1, 2 en 15 november 2021, Driebergen

Dag 1 | Maandag 1 november 2021

Ochtend
Lees meer Sluiten
Welkom en introductie

 • Welkom
 • Kennismaking
 • Aandacht voor persoonlijke leerdoelen

Ochtend
Lees meer Sluiten
Besturing en toezicht in een veranderend zorglandschap

De samenleving verandert snel en organisaties veranderen mee. Dynamiek en heftige ontwikkelingen vragen forse transities van onze zorginstellingen. De onvoorspelbaarheid en het verandertempo nemen toe. Als het echter gaat om de besturing en het toezicht, stammen veel structuren en gebruiken nog uit het oude, industriële tijdperk. Is het ‘klassieke bestuur’ nog wel geschikt voor het nieuwe tijdperk?  En wat is het profiel van de toezichthouders voor de toekomst?

U leert:

 • Wat de klassieke besturingsparadigma’s in de zorg zijn en wat de huidige tijd van ons vraagt
 • Hoe complexiteit de context van zorgorganisaties beïnvloedt en je steeds minder ‘in control’ bent
 • Welke houding er nu nodig is als toezichthouder van de toekomst

Ochtend
Lunchpauze
Middag
Lees meer Sluiten
Governance in transitie. Dynamiek in de boardroom.

Wat is governance en wat zijn de rollen, taken en verantwoordelijkheden van bestuur, toezicht en stakeholders. Wat is het doel en de rol van governancecodes? Wat is het verschil tussen rule-based en principle-based? Welke elementen spelen een rol in het (laten) functioneren van de governance en wat is jouw rolopvatting en bijdrage? Na een korte theoretische schets maken wij de vertaalslag naar de praktijk in de boardroom. Hoe gaat het in het echt en hoe ga jij daar mee om? In deze interactieve middag onderzoek je samen met Bart de Lange de dynamiek in de boardroom, in jouw boardroom. De deelnemers sturen vooraf een korte casus met dilemma of concrete vraag in.

U leert:

 • Welke transitie in de boardroom nodig is
 • Wat dit betekent voor het samenspel tussen bestuur en toezicht (cultuur en gedrag)
 • Welke invloed jij kunt hebben op de dynamiek in de boardroom

Avond
Inchecken in het hotel en diner
Avond
Lees meer Sluiten
Fire side sessie - Dilemma’s van de toezichthouder in de zorg

Vragen als: ‘Is alles op orde?’ en ‘Zijn alle governance vraagstukken ingevuld?’ overschaduwen vaak waar het nu echt over gaat. De lijstjes zijn op orde, maar het gaat niet goed in het bedrijf. Waar gaat het nou echt over? Hoe krijg je dat fingerspitzengevoel? Deze sessie gaat over ‘respect voor de bestuurder’ en soft control.

Dag 2 | Dinsdag 2 november 2021

Ochtend
Lees meer Sluiten
Ethiek in de zorg

Van splijtzwam naar het vieren van verschillen: ethische dilemma’s in de praktijk

Morele kwesties raken aan datgene wat we ten diepste belangrijk achten zoals privacy, vertrouwen, loyaliteit, verantwoordelijkheid. Zulke kwesties vragen om de inzet van de dialoog in de strikte zin van het woord. Het vereist forse communicatieve souplesse waarin ruimte is om van inzicht te verschillen. Dat vraagt om een gedisciplineerde manier van spreken, maar bovenal: excellent luisteren. Ergo: opschorten van het eigen oordeel, en het aanleren van een houding van fundamentele nieuwsgierigheid. Bent u bereid uw eigen gelijk op te schorten, en u te verwonderen over hoe ánders de ander is..?

 • U leert hoe u excellent kunt luisteren
 • U leert suggestievrij en onwelgevallige vragen te stellen, met behoud van relatie
 • U doorziet welke persoonlijke (communicatieve) patronen een vrijmoedig gesprek in de weg staan

Middag
Lunchpauze
Middag

Leidinggeven aan een team, afdeling of hele zorgorganisatie, gaat vaak over complexe vraagstukken waar meerdere belangen en waarden aan de orde zijn. Leiderschap gaat primair over invloed uitoefenen op jezelf en anderen. Het verder ontwikkelen van jouw leiderschap is dat je dit bewuster gaat doen. Om meer positieve invloed, met minder inspanning en meer impact te realiseren. Managers en medewerkers zijn verandermoe geworden. De werkvloer vervreemd van het management en omgekeerd. De ene tijdelijke hype volgde de andere op. Hoe kunnen we duurzaam veranderen, op een manier die iedereen aanspreekt en energie geeft in plaats van kost?

Anthonio neemt ons vanuit de praktijk als bestuurder in de zorg, als wetenschapper en vanuit persoonlijke levenservaring ons mee op de weg van leidinggeven en duurzaam veranderen in de zorg. De opbrengst voor de deelnemers is dat zij met nieuwe inspiratie, nieuwe werkvormen en een aan concrete acties morgen aan de slag kunnen gaan. Dat doen zij met een glimlach op hun gezicht. Anthonio spreekt niet alleen het verstand, maar bovenal het hart van mensen aan.

Tijdens dit college krijgt u:

 • Zicht op uw eigen kernwaarden, het innerlijke kompas
 • Inzicht in welke rol de kwaliteit van relaties bij leiderschap (invloed) speelt en hoe u dit kunt verbeteren.
 • Concreet, realistisch actieplan, voor morgen: wat houd ik vast, waar laat ik los en wat ga verder ontwikkelen.

Een must voor iedereen die toe is aan een volgende ontwikkelstap bij zijn of haar leiderschap; om met minder inspanning, meer bereiken!

Dag 3 | Maandag 15 november 2021

Ochtend
Lees meer Sluiten
Kader goed bestuur

 • Welke kwaliteiten heb je nodig?
 • Hoe stel je een Raad van Toezicht samen?
 • Organiseer eigen tegenspraak

Ochtend

Hoe vind je als toezichthouder de balans tussen nabijheid en afstand houden met de belangrijkste stakeholders in een organisatie? Prof. dr. Ir. Rienk Goodijk gaat met u op onderzoek uit naar de schemergebieden en daagt u uit om samen te balanceren op het koord van nabijheid en afstand.

U leert:

 • Aan de hand van casuïstiek welk belangen verschillende stakeholders kunnen hebben
 • Hoe tot goede keuzes te komen als het aankomt op afstand en nabijheid
 • Hoe u binnen een band van vertrouwen te behouden om een goede samenwerking te waarborgen

Middag
Lunchpauze
Middag
Lees meer Sluiten
Toezicht op kwaliteit van de zorg

Vanuit haar rol als Inspecteur-generaal neemt zij kennis van organisaties vanuit de gehele breedte in de zorg. Vanuit haar eigen ervaring en expertise als zorgprofessional geeft zij haar visie op wat goed toezichthouderschap is en hoe in samenwerking met de inspectie we tot verbetering van de zorg komen. Met passie legt gaat zij in gesprek met toezichthouders en aan de hand van casuïstiek gaan we aan de slag met de dagelijkse dilemma’s van zowel de toezichthouder als inspectie in de zorg.

U leert:

 • Vanuit welke visie de inspectie naar de zorg kijkt
 • Welke dilemma’s de inspectie mee te maken heeft
 • Op welke manieren de inspectie en toezichthouders elkaar kunnen versterken

Middag
Lees meer Sluiten
Presentaties eigen vraagstuk

In deze eindsessie presenteert u de resultaten (bevindingen) van uw persoonlijk vraagstuk of een vraagstuk uit uw organisatie aan de overige deelnemers. Het gaat hier om de creativiteit van de verbinding van een onderwerp met de theorie.

Middag
Uitreiking certificaten en aansluitend een borrel

Met de driedaagse masterclass Toezichthouders in de zorg van nu bent u in drie dagen voorbereid op de toekomst van toezichthouden in de zorg.

Sprekers | Toezichthouders in de zorg
1, 2 en 15 november 2021, Driebergen

Tijdens de driedaagse masterclass Toezichthouders in de zorg van nu krijgt u, in een kleine groep, lezingen van deze toonaangevende docenten. Ervaar zelf waarom zij als absolute experts in hun veld worden gezien!

Voor wie? | Toezichthouders in de zorg
1, 2 en 15 november 2021, Driebergen

Bent u een toezichthouder in de zorg met ervaring en bent u op zoek naar verdieping? Dan is deze masterclass een waardevolle investering. Deelnemers zijn onder meer als toezichthouder werkzaam bij ziekenhuizen, revalidatiecentra, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleging en verzorging, thuiszorg, zorgverzekeraar of de overheid.

Vooropleiding
De masterclass Toezichthouders in de zorg van nu wordt gegeven op post-hbo niveau. Een intakegesprek rondom uw persoonlijke doelen en verwachtingen vindt voorafgaand aan de masterclass plaats.

Wie gingen u voor?

De afgelopen editie werd door deelnemers beoordeeld met een 8,3.
“Mooie presentaties met ruimte voor emotie ,overleg, discussie en zelfreflectie.”
“Mooie combinatie praktijk en theorie, hoge kwaliteit sprekers en veel gelegenheid tot uitwisselen ervaringen.”
“Ik ervaar in deze masterclass veiligheid, ruimte en herkenning voor de dilemma’s die je als Toezichthouder tegenkomt. Het helpt mij verder in mijn groei als toezichthouder.”
“Deze masterclass heeft mij inzicht gegeven op de ruimte die ik heb als toezichthouder. Ik was voornamelijk bezig met het sturen op cijfers en financiën, maar ik heb nu een bredere visie gekregen.”

Advies
Wilt u weten of deze masterclass ook voor u geschikt is? Of heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met Joanne Bijleveld of vul het interesseformulier in.

Inhoudelijke vragen en inschrijven

Joanne Bijleveld (programmamanager)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Maximum aantal plekken
In verband met de hoge mate van interactie is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Accreditatie
ABAN accreditatie is aangevraagd.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy.

Praktische informatie | Toezichthouders in de zorg
1, 2 en 15 november 2021, Driebergen

Coronaproof
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Maandag 1, dinsdag 2 en maandag 15 november 2021
Inclusief documentatie, maaltijden en een overnachting.

Tijd
Dag 1: 09.00 uur start
Dag 2: 17.00 uur afsluiting
Dag 3: 09.00 uur ontvangst, 17.00 uur afsluiting

Locatie
Buitenplaats de Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen (routebeschrijving)

Tarief
€ 2.999,- per persoon btw vrij

Maximum aantal plekken
In verband met de hoge mate van interactie is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

De masterclass Toezichthouders in de zorg staat gelijk aan een studiebelasting van 18 uur.

Accreditatie
Vraag naar de mogelijkheden.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een deelnamecertificaat van Zorgvisie Academy.

Aanmelden
Schrijf u gemakkelijk in via de inschrijfknop rechtsboven.

Contact

Inhoudelijke vragen en inschrijven

Joanne Bijleveld (programmamanager)
T: (030) – 638 37 11
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van de masterclass, dan brengen wij € 250,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.