Congres Mentale nazorg in crisistijden

Investeer in mentale gezondheid en veerkracht van u en uw team

Let op: dit betreft een digitale masterclass. Het programma is te volgen via een livestream.

Zor 0396 Header Mentalenazorgcrisistijden 700x350 Rood

Crisissituaties hebben een enorme impact op artsen, verpleegkundigen, bestuurders en andere zorgprofessionals. De emotionele belasting van de coronacrisis is vergelijkbaar met de impact van een calamiteit. Zorgverleners krijgen langdurig te maken met stress, angst en onzekerheid. Zonder adequate en tijdige mentale nazorg is er groot risico op burn-out en PTSS. ‘Mentale nazorg is niet nice-to-have, maar bittere noodzaak’, zegt professor Kris Vanhaecht, expert second victim.

Duurzame inzetbaarheid van u en uw team
De duurzame inzetbaarheid van uw team is net zo belangrijk als de zorg voor coronapatiënten. Het is nu tijd om te investeren in de mentale gezondheid en veerkracht van uzelf én uw medewerkers.

Het Zorgvisie congres Mentale nazorg in crisistijden biedt u niet alleen tips en houvast om op een goede manier met stress om te gaan, maar ook handvatten om preventieve  steun en mentale nazorg in te richten.

Keynotes
U krijgt de unieke kans om te leren van topsprekers en experts op het gebied van mentale nazorg.

Prof. dr. Erik Scherder, Hoogleraar Klinische Neuropsychologie Prof. dr. Kris Vanhaecht, expert second victim, verbonden aan de KU Leuven in België en aan het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur Drs. Roxanne Vernimmen, lid Raad van Bestuur OLVG en voormalig voorzitter Raad van Bestuur van Altrecht Anneloes van den Broek, PhD, Klinisch psycholoog-psychotherapeut, psychotraumatherapeut en P-opleider werkzaam bij GGz Breburg

Tijdens het Zorgvisie congres Mentale nazorg in crisistijden ontdekt u:

  • Op welke symptomen u alert moet zijn bij uzelf en uw collega’s
  • Hoe u als leider het goede voorbeeldgedrag geeft
  • Op welke manier mentale zorg is opgebouwd
  • Hoe u preventieve steun en mentale nazorg inricht voor uw medewerkers
  • Welk gedrag u en uw collega’s dagelijks helpen om mentaal veerkrachtig te blijven

Programma | Mentale nazorg

10.10

Mentale nazorg voor artsen, verpleegkundigen en andere zorgwerkers is bittere noodzaak. De emotionele belasting van de coronacrises is te vergelijken met de impact van een calamiteit. Om het risico op burn-out en PTSS te voorkomen is adequate en tijdige mentale nazorg geboden. Kris Vanheacht schetst op welke symptomen u alert moet zijn en laat zien uit welke drie lagen mentale steun is opgebouwd: opvang door collega’s, peer-group-support en professionele hulp.

10.45
Lees meer Sluiten
Intensivist Meta van der Woude kreeg zelf corona

Meta van der Woude is drie weken aan het werk om de coronacrisis te bestrijden als ze zelf klachten krijgt. Ze raakt half maart besmet met het coronavirus en belandt doodziek op haar eigen intensive care. De afscheidsfilmpjes voor haar familie waren al opgenomen en ze vreesde voor haar leven. Maar zover kwam het gelukkig niet. Inmiddels is Meta aan het revalideren. Nu ze zelf patiënt is geweest op de IC, begrijpt ze beter wat patiënten doormaken en wat voor mentale impact het heeft op patiënten en hun naasten. Van der Woude deelt haar ervaringen en heeft goede ideeën om huidige processen te verbeteren.

11.15
Pauze
11.45
Lees meer Sluiten
Gezond leiderschap in crisistijden

Wat is de invloed van de coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van zorgmedewerkers? En waar hebben zorgmedewerkers behoefte aan tijdens dit soort crises? Gezond Leiderschap speelt een belangrijke rol bij gezond werken in de zorg. Hoe kunt u als manager of bestuurder gezond leiderschap toepassen? IZZ deelt de resultaten van de Monitor Gezond werken in de zorg 2020 en neemt u mee in de essentie en do’s en don’ts van gezond leiderschap.

12.15
Lees meer Sluiten
Praktische handvatten voor het inrichten van preventieve steun

De mentale druk is door de coronacrisis enorm. Om te voorkomen dat zorgverleners omvallen, is er sinds 1 april het landelijk contactpunt psychosociale ondersteuning ten tijde van de coronacrisis. Zorgprofessionals kunnen hier met hun hulpvraag terecht, daarnaast geeft het contactpunt advies over het inrichten van preventieve steun. ARQ IVP-directeur Caroline Six geeft tijdens haar presentatie het belang aan om te investeren in mentale veerkracht. U ontvangt praktische handvatten voor uw organisatie om preventieve steun en mentale nazorg in te richten.

12.45
Lunchpauze
13.45

GGz Breburg en het Amphiaziekenhuis slaan tijdens de crisis de handen ineen om ervoor te zorgen dat zorgpersoneel van beide instellingen en regionale samenwerkingspartners niet omvallen. Ze ontwikkelden een protocol dat bestaat uit een getrapt mentaal zorgaanbod voor zorgmedewerkers en direct toepasbaar is voor andere zorginstellingen. In dit aanbod wordt psychologische begeleiding aangeboden volgens de 3P’s: Preventie, Psychosociale steun en PTSS. Het ontwikkelde protocol richt zich op voorkomen van burn-out (Preventie), omgaan met angsten van zorgmedewerkers en patiënten rondom de COVID-19-crisis (Psychosociale steun) en kan tevens snel opgeschaald worden naar een kortdurende PTSS behandeling voor zorgmedewerkers (PTSS; door middel van EMDR/exposure). De samenwerking tussen zorginstelling en lokale GGz-instelling staat hierin garant voor de mogelijkheid tot opschaling in de zorg.

14.15

Het OLVG handelde proactief toen het corona virus Nederland bereikte. Niet alleen door de OLVG corona-app te lanceren, maar ook op het gebied van mentale nazorg. Het ziekenhuis biedt peer support, oftewel collegiale opvang, een laagdrempelige manier van het bieden van eerste opvang en ondersteuning aan een getroffen collega na een ingrijpend incident op de werkvloer door een getrainde collega. Het OLVG koos ervoor om deze vorm van peergroup-support te upgraden tijdens de coronacrisis.

15.00
Pauze
15.15
Lees meer Sluiten
De werking van het brein in relatie tot stress

Prof. dr. Erik Scherder benadert stress en burnoutproblematiek vanuit een neurowetenschappelijk perspectief.  Hij deelt zijn visie op het brein in relatie tot burnout, stress, angst en andere psychische klachten. Scherder laat zien hoe u optimaal gebruik kunt maken van uw eigen brein. Hoe pakt breinvriendelijk werken uit op emotie en stress? Waarom is bewegen noodzaak voor de conditie van het brein. Hoe blijft fit?

16.15
Afsluiting

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | Mentale nazorg

Praktische informatie | Mentale nazorg

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Dinsdag 17 november 2020

Locatie
Digitale masterclass via livestream

Tarieven
449,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief 
399,-    per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief eerste 25 deelnemers

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor directie, raad van bestuur, raad van toezicht, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, HR professionals, informatiespecialisten, juristen, zorgorganisaties. Daarnaast artsen, medisch specialisten, specialistisch verpleegkundigen en andere zorgprofessionals, leden van patiënten- en cliëntenraden.
Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar dorien.dejong@bsl.nl.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Dorien de Jong (projectleider)
T: 030 – 638 37 56
M: 06 – 11 85 43 76
E: dorien.dejong@bsl.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Leonie van Helten (eventcoördinator)
T: 030 – 638 36 59
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.