National Health Tender Day 2021

Grip op budget en bekostiging in het sociaal domein

Wegens de huidige maatregelen wordt dit congres volledig online aangeboden. Dat betekent voor u: geen reistijd, veilig vanuit huis te volgen, online interactie met de sprekers en netwerkmogelijkheden via Networkapp. Aanmelden is nog mogelijk >

Z0r 0362 Healthtenderday Header 700x350 2

Sinds de decentralisatie van de zorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor het organiseren van maatschappelijke ondersteuning van langdurig zieken, ouderen, jeugdzorg en psychische hulp. Na een lastige start wordt verbetering langzaam zichtbaar.

Grip op budget en bekostiging
Zorg wordt dichter bij huis georganiseerd, al blijft de totale financiering een grote uitdaging. Gemeenten proberen grip te krijgen met rigoureuze maatregelen zoals het inzetten van budgetplafonds en prijscriteria. Of dat verstandig is op de lange termijn zal de toekomst uitwijzen.

Intussen is de grote vraag: Hoe kan uw zorgorganisatie hier het beste op anticiperen? Hoe komt u van overleven naar regievoering?

Op de National Health Tender Day 2021 krijg u in een dag inzicht in de financiële, juridische en organisatorische ontwikkelingen. U ontvangt van autoriteiten en ervaren praktijksprekers handvatten die uw organisatie voorbereiden op de toekomst, van overkomen naar regievoeren!

Tijdens de National Health Tender Day 2021:

  • Hoort u de laatste trends en ontwikkelingen rondom kostprijzen en resultaatgericht beschikken
  • Ontdekt u de toekomst van zorgfinanciering in Nederland
  • Ontvangt u uit eerste hand inzichten over de financiële beheersbaarheid binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Krijgt u tips om uw invloed te vergroten tijdens procedures van gemeenten en aanbesteders

Online programma | National Health Tender Day

09.00
Ontvangst op het digitale netwerkplein
09.30
Lees meer Sluiten
Opening

1 januari 2015 was de dag van de decentralisaties van drie domeinen; arbeidsparticipatie, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Wat zijn de resultaten na vijf jaar? Wat gaat er goed en wat kan er beter?

10.00

Er gaan inmiddels geluiden op om het Nederlandse Zorgstelsel te laten transformeren naar modellen die dichter bij het Scandinavische model liggen. Daarbij worden medische zorg en niet-medische ondersteuning op een decentraal niveau georganiseerd en gefinancierd. Zo’n transformatie is nog niet aan de orde, maar hoe kunt u voorsorteren op de toekomstige ontwikkelingen?

10.40

Lang niet alle cliënten in het sociaal domein hebben verschillende zorgvormen met coördinatie tussen zorgaanbieders nodig. In Eindhoven bleek dit minder dan 10% te zijn. Door dit bij de voordeur in kaart te brengen, kan de cliënt veel doelmatiger en sneller geholpen worden. Bij “mono cliënten” kan met één zorgaanbieder gefocust worden op een efficiënte afhandeling. Bij “multi cliënten” kan een hoofdaanbieder de regie houden en onderaannemers aansturen. De cliënten worden met veel minder bureaucratie geconfronteerd en de ondersteuning is doelmatiger en doeltreffender georganiseerd.

Tijdens deze bijdrage leert u:

  • De basics van het mono-multi model voor gemeente en cliënten
  • De voordelen van het model:  betere cliëntervaring én een gunstiger financieel resultaat
  • De uitdagingen en ervaringen van Eindhoven met de invoering van dit model

11.25
Netwerkpauze
11.50
Lees meer Sluiten
Grip op de gevolgen van kostenbeheersing in het sociaal domein

De visitatiecommissie financiële beheersbaarheid in het sociaal domein (FBSD) doet onderzoek naar de kosten die gemeenten maken binnen WMO en jeugdzorg. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Hoe kunt u als zorgorganisatie doen om grip te krijgen op het proces van kostenbeheersing?

12.30
Lunchpauze en gelegenheid tot netwerken
13.30
Lees meer Sluiten
Het GGZ Zorgprestatiemodel; wat u moet doen ter voorbereiding

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 het nieuwe bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. De huidige afrekenmethodiek op basis van DB(B)C’s wordt vervangen door een methodiek gebaseerd op consulten. De bekostiging wordt gebaseerd op eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Weinig in de organisatie zal hierdoor niet geraakt worden. Het vraagt aanpassing van de (ICT)-systemen, werkprocessen, registratie en facturatie, verkoop, financiën en opleiding. Tijdig met de voorbereidingen te beginnen is noodzakelijk. Tijdens deze bijdrage geeft Adriaan Baan  5. Tips en trucs voor een goede voorbereiding, implementatie en overgang.

14.00
Korte pauze
14.10
Lees meer Sluiten
5 tips om Invloed uit te kunnen oefenen op procedures van gemeenten / aanbesteders

Als uw organisatie zorg- of welzijnsdiensten aan gemeenten levert, staat u regelmatig voor een spannend moment. Kiest de gemeente (opnieuw) voor uw aanbod? Als bestuurder of lid van het hoger management heeft u invloed op dit besluit. U werkt immers aan de kaders en kunt voorafgaand aan de aanbesteding al starten met beïnvloeden. Hoe en wanneer?

Tijdens deze sessie krijgt u 5 tips over:

  • Het kiezen van de juiste momenten om bestuurlijke lobby in te zetten
  • Het krijgen van grip en invloed op aanbestedingen

14.40
Korte pauze
14.50
Lees meer Sluiten
Leer de gemeentelijke verplichtingen onder de aanbestedingswet en vergroot uw kansen bij gunningen

Aanbestedingen zijn complexe procedures, waarin u zowel rechten als plichten heeft. Het is dus belangrijk de actuele wetgeving te kennen als u geen kansen wilt laten liggen. Tijdens deze sessie hoort u wat de Aanbestedingswet voor uw dagelijkse praktijk betekent. Daarnaast krijgt u van onze expert te horen hoe u uw kans op gunning vergroot.

15.20
Korte pauze
15.30
Lees meer Sluiten
Handvatten voor onderhandelingen naar aanleiding van het kostprijsonderzoek

Vele advies en onderzoeksbureaus waaronder PPRC hebben in afgelopen jaren in opdracht van gemeenten kostprijsonderzoek gedaan voor Wmo- en jeugdhulpvoorzieningen. Het doel is om op objectieve wijze reële tarieven vast te stellen. Wat zijn nu de belangrijkste aandachtspunten van een kostprijsonderzoek? Welke eisen stellen Wmo en jeugdwet (en jurisprudentie) aan tariefbepalingen, en moeten dus in een goed kostprijsonderzoek terugkomen? Hoe zit het met indexeren, en is het nodig dat gemeenten dit onderzoek altijd uitbesteden? Onderzoekers Niels Uenk en Madelon Wind van PPRC (Public Procurement Research Centre) delen ervaringen en bieden u handvatten in uw onderhandelingen in deze praktisch ingestoken kennissessie.

16.15
Einde programma en gelegenheid tot online netwerken

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Sprekers | National Health Tender Day

Praktische informatie | National Health Tender Day

Datum
Woensdag 24 maart 2021

Locatie
Digitaal via livestream

Tarieven
449,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief 
399,-    per persoon (btw vrij) | Vroegboektarief

Doelgroep

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, consultants, informatiespecialisten, juristen, controllers en toezichtshouders in de zorgsector. Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

 

Heeft u vragen over..

..uw inschrijving of aanmelding?
Neem contact op met de klantenservice
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Annemarie Kreijenbroek (projectleider)
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
..de inhoud of het programma?
Neem contact op met Gert Fiat (kennispartner Aanbestedingkalender.nl)
Product Manager opleidingen NIAC
T: 085 – 760 57 57
M: 06 – 523 56 532
E: gert@aanbestedingskalender.nl
..bereikbaarheid of andere logistieke vragen?
Neem contact op met Leonie van Helten (eventcoördinator)
T: 030 – 638 36 59
M: 06 – 309 05 752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.

‘Inkoopcriteria en strategie hebben alles met elkaar te maken’

Diverse gemeenten hebben aangekondigd fikse tegenvallers te verwachten door de covid-19-crisis. Dat heeft ook impact op de aanbestedingen voor zorg- en welzijnsdiensten. ‘Om te bezuinigen kopen gemeenten steeds vaker in met selectie en een vastgesteld budget. Maar daar kunnen instellingen prima op inspelen.’

tekst: Naomi van Esschoten

De lump sum-financiering is in opmars. Zo kiezen onder meer de gemeenten Leeuwarden en Utrecht er al voor om aanbieders jaarlijks een bedrag te geven waarmee zij alle zorgactiviteiten moeten financieren. ‘Een veel gekozen financieringsvorm voor gemeenten met een begrotingstekort’, constateert Astrid Buis van BUIS Advies. ‘Tegelijkertijd kiezen ze voor het beperken van het aantal aanbieders. Die kunnen dan eventueel weer andere partijen inhuren. Zo loopt de gemeente geen financieel risico en krijgen ze vat op het budget. Anderzijds blijft de vraag natuurlijk wel wat dit betekent voor de keuzevrijheid, kwaliteit en inhoud van het aanbod.’

Duizend aanbestedingen
Al ruim veertien jaar adviseert Buis zorg- en welzijnsinstellingen bij aanbestedingen binnen de WMO en de Jeugdwet. ‘Ik ben jarenlang manager geweest in de zorg vanuit een bedrijfskundige achtergrond’, vertelt ze. ‘In 2007 werd de huishoudelijke hulp overgeheveld naar de WMO en werkte ik als regiomanager bij Thuiszorg Rotterdam. Zo kreeg ik de opdracht om de aanbesteding op te pakken. Eenmaal begonnen merkte ik hoe leuk ik dat vond. Inmiddels heb ik vanuit mijn eigen organisatie bij zeker duizend aanbestedingen geadviseerd en begeleiding gegeven.’

Trend: zuinig aan
Vanuit die brede ervaring ziet Buis dan ook al welke trends in aanbesteding eraan komen. ‘De afgelopen weken was al veelvuldig in het nieuws dat veel gemeenten het water tot aan de lippen staat. Dat heeft gevolgen voor de zorginkoop. Waar sommige gemeenten nu nog werken met raamcontracten en open house-aanbestedingen, zeg maar uurtje-factuurtje, hebben die modellen echt hun langste tijd gehad. Bezuinigen en selecteren is de komende jaren het motto.’

Invloed uitoefenen
Maar dat betekent niet dat zorginstellingen met de rug tegen de muur staan. ‘Integendeel: inkoopcriteria zijn een uitvloeisel van een proces dat al veel eerder begint, met het raadsbesluit. Het gekozen beleid bij de aanbesteding is dus bijna nooit een verrassing’, legt Buis uit. ‘In die zin hebben inkoopcriteria alles te maken met strategie, want je kunt al in een vroeg stadium en op veel momenten invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente.’

Gunfactor gebruiken
Tijdens de National Health Tender Day geeft Astrid Buis een sessie over hoe zorg- en welzijnsinstellingen kunnen sturen op de procedures van gemeenten en aanbesteders, van politiek uitgangspunt tot invoering. ‘Daarnaast gaan we in op hoe organisaties kunnen werken aan hun onderscheidend vermogen, hun relatie met de gemeente en samenwerking met andere partijen. Want een proces van bezuinigen en selecteren leidt onherroepelijk tot fusies en overnames. Dan is van belang goed te weten wie je bent, welke rol je nu vervult in de zorg en wat je de komende jaren wilt bereiken. Je nu je goed positioneren, maakt straks het verschil.’

De National Health Tender Day vindt plaats op woensdag 16 december in het Van der Valk Hotel Utrecht. Aanmelden? Dat kan via dit aanmeldformulier >