Value Based Healthcare; Veranderkundig leiderschap

Congres Leiderschap en verandering bij VBHC
Value Based Healthcare; Veranderkundig leiderschap

Na de introductie van Value Based Healthcare is het tijd om te kijken naar de huidige stand van zaken. Er zijn al mooie stappen gemaakt, maar er is nog geen groot volume aan succesvolle voorbeelden in Nederland. Wat is er nodig om een versnelling te bereiken rondom VBHC zodat de Nederlandse gezondheidszorg een sprong voorwaarts kan maken? Op welke manier kan veranderkundig leiderschap ingezet worden?

Uitdagingen, Cultuuromslag en Verandertrajecten bij Value Based Healthcare. Kom naar het congres en krijg:

  • Inzicht om medisch specialist én patient mee te krijgen met VBHC
  • Inhoudelijke begeleiding vanuit VBHC-experts
  • Kennis over wat de proeftuinen van VUmc voor de patiënt betekenen

Meld u nu aan en leer hoe u door middel van veranderkundig leiderschap een versnelling in VBHC binnen uw organistie kunt maken.

“Mooie insights vanuit perspectief zorgprofessional” – deelnemer vorige editie

Programma Value Based Healthcare; Veranderkundig leiderschap 

13.30 uur Ontvangst, registratie en netwerken
14.00 uur Welkom door de dagvoorzitters: Frederieke Vriends en Ilse Matthijssen 

Korte uiteenzetting over de inhoud van de dag en wat is de stand van zaken op het gebied
van Value Based Healthcare in Nederland?

Dagvoorzitters Frederieke Vriends, manager Expertisecentrum VUmc én Ilse Matthijssen, Manager Operational Excellence VUmc

14.10 uur VBHC een utopie óf het model van de toekomst

De visie op VBHC door de bril van een verzekeraar. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het financiële perspectief van VBHC belicht. Bij wie ligt het leiderschap? Op welke manier kan een verzekeringsmaatschappij daaraan bijdragen?

14.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.50 uur Patiënten visie: de proeftuinen van het VUmc 

De VBHC-proeftuin Chronische Nierschade: Deze proeftuin is gestart in december 2017. Het zorgteam bestaat uit medewerkers die binnen VUmc betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met chronische nierschade, zoals meerdere internist-nefrologen, dialyseverpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers, baliemedewerkers, planningsmedewerkers, et cetera. Ook patiënten zitten aan tafel, waarbij alles samenkomt: de uitgewerkte ‘patient journeys’, uitkomstmaten en inzicht in wat het zorgtraject kost.

Patiënt en arts vertellen samen met over wat VBHC oplevert voor de patiënt.

15.20 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.30 uur Netwerkpauze met denkkracht  

Bezig zijn met VBHC is enorm inspirerend en tegelijkertijd ook een uitdaging. Want, hoe opmerkelijk is het toch, dat er in Nederland mooie projecten op het gebied van VBHC zijn, maar dat grote successen uitblijven?

Zet uw kennis en ervaring in en ga de dialoog met elkaar aan en met een aantal experts over:
* Wat zijn huidige belemmeringen?
* Waar liggen kansen?
* Wat zijn gemakkelijke vervolgstappen?

16.30 uur Leiderschap vanuit de overheid: Zijn de ICHOM-sets zaligmakend? 
17.00 uur  Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.10 uur Praktijkcase: Santeon over leiderschap en de lerende organisatie

Santeon loopt voor in de mogelijkheden tot benchmarken tussen de diverse behandelaars.

  • Op welke manier is de benchmark methode geïntroduceerd en geïmplementeerd?
  • Wie heeft de voortrekkersrol op zich genomen?
  • Op welke manier is er omgegaan met eventuele weerstanden?
  • Hoe is er veiligheid gecreëerd voor de medewerkers?

Spreker: Pieter de Bey, Directeur Santeon

17.40 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
17.50 uur Cultuurverandering en leiderschap

Echte verandering begint klein en verloopt stap voor stap. En het risico op mislukking van veranderprocessen is groot.

  • Op welke manier kan het slagingspercentage verhoogt worden?
  • Wat hebben mensen nodig om te veranderen?
  • Op welke manier zijn teams ongeschonden door verandertrajecten te loodsen?

Spreker: Prof. dr. Jaap J. Boonstra, hoogleraar “Organization Dynamics’ bij Esade Business School in Barcelona en hoogleraar “Organizational Change” bij WU, Vienna University for Economics and Business.  

18.45 uur Gelegenheid tot het stellen van vragen
19.00 uur Afsluiting van het programma gevolgd door een netwerkborrel met uitgebreide hapjes

Frederieke Vriends en Ilse Matthijssen

Dagvoorzitters Frederieke Vriends, manager Expertisecentrum VUmc én Ilse Matthijssen, Manager Operational Excellence VUmc  

Pieter de Bey

Pieter de Bey is directeur van Santeon, de Nederlandse ziekenhuisgroep van 7 topklinische ziekenhuizen die open samenwerken om kwaliteit van zorg te verbeteren. Hiervoor werkte Pieter bij the Boston Consulting Group (BCG) in New York aan strategische trajecten van Amerikaanse zorgaanbieders en zorgverzekeraars op gebied van VBHC.

Pieter bespreekt een Praktijkcase: Santeon aan het woord over leiderschap en de lerende organisatie.

Prof. dr. Jaap J. Boonstra

Jaap Boonstra is hoogleraar “Organization Dynamics’ bij Esade Business School in Barcelona en hoogleraar “Organizational Change” bij WU, Vienna University for Economics and Business. Daarnaast is hij kerndocent bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. Eerder was hij rector hoogleraar “Organisatieverandering” aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was commissaris bij enkele Nederlandse bedrijven en toezichthouder bij International Choreographic Arts Centre ICK en bij Spirit, een jeugdzorginstelling in Amsterdam Als zelfstandig adviseur is hij betrokken bij complexe veranderingsprocessen in organisaties in Nederland, Spanje en Duitsland.

Jaap geeft een plenaire presentatie over: Cultuurverandering en leiderschap

Datum
Woensdag 27 juni 2017

Locatie
VUmc – amstelzaal

Tarieven

249,- per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief* voor de primaire doelgroep t/m 1 april 2018
279,- per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,- per persoon (excl. btw) | Commerciëeltarief

*Primaire doelgroep

Directie, Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Managers bedrijfsvoering, Hoofd en medewerkers Kwaliteit en Veiligheid, Research & Development, Hoofd en medewerker inkoop, bestuurders MSB en medisch specialisten, promovendi, onderzoekers, verpleegkundigen en verzorgenden binnen zorginstellingen.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 -638 36 59
M: 06 – 30 905 752
E: leonie.vanhelten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.