Zorgvisie Zorg en Vastgoedcongres 2020

Nieuwe tijd, flexibel vastgoed

Online congres
Wegens de huidige maatregelen wordt dit congres volledig digitaal aangeboden. Dat betekent voor u: geen reistijd, veilig vanuit huis te volgen, online netwerkmogelijkheden en een thuispakket. Aanmelden is nog mogelijk.

Zor 0389 Header Zorgvastgoed2020 700x350 V2

Flexibiliteit lijkt het woord van deze tijd als het gaat om de combinatie van zorg en vastgoed. Waren er eerder uitdagingen als de CO2 uitstoot, de leegstand, de zorgverplaatsing naar thuis en de veranderende behoeften van de eindgebruikers. De corona-crisis zorgt voor een kentering. Ineens is flexibiliteit noodzaak. Afdelingen worden omgebouwd, leegstaand vastgoed wordt in gebruik genomen en er zijn tenten ingezet.

Ontwikkelingen en oplossingen
Ook de andere uitdagingen blijven en daarom hoort u tijdens deze editie van het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres ontwikkelingen en oplossingen voor de care en de cure op het gebied van vastgoed en:

  • Financieringsstrategie
  • Flexibel vastgoed
  • Verduurzaming
  • Samenwerkingen in vernieuwende woon- en zorgconcepten
  • Integratie van technologische ontwikkelingen en architectuur

Kennissessies en online netwerkmogelijkheden
Ook online is het congres is dé uitgelezen plek om collega’s uit de sector te ontmoeten. Zo gaat u met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen. In de middag stelt u uw eigen sessie programma samen. U kiest zelf de thema’s uit waarop u verdieping zoekt. Bekijk de sessies hier.

Doe in één dag kennis op over de laatste inzichten en trends rondom vastgoed in de zorg! Kom samen met uw collega en ontvang korting!

Programma Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres 17 maart 2021

09.15
Online inloop
09.45
Opening door de dagvoorzitter
09.50
Lees meer Sluiten
Flexibel vastgoed: compact en toekomstgericht bouwen

Het Radboudumc is fors aan het bouwen. Het belangrijkste uitgangspunt was het terugbrengen van aantal benodigde meters vastgoed met zelfde volume aan zorg. Dat lukt door technologische ontwikkelingen in de architectuur te integreren. Op welke manier is het vastgoed nu echt toekomstbestendig?

10.25
Lees meer Sluiten
Samen werken aan de opgaven op het gebied van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid

De Taskforce Wonen en Zorg is een gezamenlijk initiatief van VNG, Aedes, Actiz en de ministeries van VWS en BZK. Nederland is op dit moment niet in staat om de groeiende groep ouderen te faciliteren in hun woon-, welzijn- en zorgbehoeften. Daarom is de inzet van de Taskforce erop gericht dat alle gemeenten, samen met ten minste woningcorporaties en zorgorganisaties, een analyse maken van de woonzorgopgaven, deze doorvertalen in een woonzorgvisie en hierover bindende prestatieafspraken maken. Hoe ver zijn de partners hiermee? Welke inspirerende voorbeelden zien we? Wat staat succesvolle samenwerking en doelbereik nog in de weg?
Hans Adriani, voorzitter Taskforce Wonen en Zorg, wethouder Wonen, gemeente Nieuwegein

11.00
Netwerkpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Financieringsstrategie: vijf tips voor uw vastgoedplannen

Al jaren op rij is zorgvastgoed enorm populair in de beleggingsmarkt. In 2019 is er voor het eerst meer dan één miljard euro geïnvesteerd. Dit komt mede doordat tweedelijns klinieken, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg goede investeringen blijken te zijn. Dit biedt kansen. Welke? Dat hoort u in deze bijdrage.
Jan Willem Spijkman MHA, Sector Banker ING Public Sector & Healthcare

12.15
Lees meer Sluiten
Duurzaamheid: Voorbereiden op de toekomst van een circulaire bouweconomie

Nederland wil 100% circulair zijn in 2050. Daarom is er een transitieagenda geschreven en inmiddels ook een routekaart. Wat houdt deze in? Waar moet u rekening mee houden?
Elphi Nelissen, hoogleraar Building Sustainability

13.00
Lunchpauze en online ronde tafelsessies
14.00
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde I

1.1 Samenwerkingen in vernieuwende woon- en zorgconcepten
1.2 Integratie technologie en architectuur; het model om de behoefte van de eindgebruiker te achterhalen
1.3 Flexibel zorgvastgoed met modulaire bouw

Bekijk de sessieomschrijvingen >

15.00
Korte pauze
15.15
Lees meer Sluiten
Kennissessies ronde II

2.1 Technologische innovaties; een slimme wijk in plaats van een verpleeghuis
2.2 Financieringsstrategie: Handvatten om interessant te blijven voor financiers

Bekijk de sessieomschrijvingen >

16.15
Afsluiting: welke tips neemt u mee na vandaag?

*Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Kennissessies Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres 17 maart 2021

Kennissessies ronde 1

1.1
Lees meer Sluiten
Vernieuwde samenwerking in woon- en zorgconcepten

Zorgorganisatie Triade bouwt een nieuw woon-zorgcomplex in Almere. Daarmee  faciliteren ze woon- en werkplekken voor mensen met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben. Welke innovatieve samenwerking zijn ze hiervoor aangegaan wat betreft de realisatie en wat onderscheid dit project van andere?
Erik Berends, manager vastgoed, facilitair, inkoop en ict Triade Vitree

1.2
Lees meer Sluiten
Invloed van technologie verandert vastgoed; het model om de behoefte van de eindgebruiker te achterhalen

Veel van de (noodzakelijke) vernieuwing van de zorg moet komen van nieuwe technologie  (domotica, ehealth, zorg op afstand, smart building, smart care, personalized medicine, etc.) en de mate waarin dat doorzet heeft invloed op het benodigde vastgoed. Wat is het huidige beeld van de impact van technologie, wat zijn de verwachtingen en de problemen? En welke invloed heeft de coronacrisis op o.a. de invoer van zorg op afstand.

Aan de hand van een nieuw model krijgt u inzicht in de behoeften van uw cliënt.

1.3

Als de corona-pandemie ons iets heeft geleerd dan is het dat de vraag naar vastgoed in de zorg snel kan veranderen. In een pandemie kan het betekenen dat er ineens acute behoefte is aan extra IC-bedden, testlocaties en vaccinatiestraten.  Maar anderzijds is er ook behoefte aan meer zorgcentra of hybride OK’s. Een belangrijke constatering is dat vastgoed in de zorg moet aansluiten aan de op dat moment actuele vraag. Het liefst spreken we dan ook van flexibel vastgoed dat zowel tijdelijk als permanent in te zetten is. Een vaccinatiestraat die, wanneer deze niet meer nodig is, eenvoudig om te bouwen en in te zetten is als zorgcentrum. Een hybride OK die relatief snel kan worden opgeleverd en betrokken worden bij het bestaande OK complex zonder dat het bestaande OK programma daar enige stagnatie of overlast van ondervindt.

In deze sessie tonen Jorrit Janmaat en Jos Lans uw de voordelen van modulaire en circulaire bouw en hoe er door deze bouwmethoden er op een andere manier met vastgoed in de zorg om gegaan kan worden. Niet meer gebouwen een vaste functie geven voor de komende 30-40 jaar, maar de functie van het gebouw eenvoudig aanpassen naar de zorgvraag van dat moment. Waarbij er gekozen kan worden voor zowel een tijdelijke of permanente oplossing.

Kennissessies ronde 2

2.1
Lees meer Sluiten
Technologische innovaties; een slimme wijk in plaats van een verpleeghuis

Zorginstelling Oktober voor ouderen sorteert voor op de toekomst en ontwikkelt samen met woningcorporatie Wooninc., de TU/e en de gemeente Waalre een slimme wijk voor ouderen. In dit living lab worden technologische innovaties geïntegreerd in de architectuur en directe omgeving zoals sensoren die ouderen volgen, gebruiksgroen rond en aan de flats. Wat is de reden dat Oktober hier op inzet? Op welke manier financieren ze dit project en welke verrassende nieuwe technologische innovaties zullen toegepast worden?
Rob Slegers, manager Services & Vastgoed Oktober en Vivian Poulussen, adviseur Vastgoed en projectleider namens Oktober

2.2
Lees meer Sluiten
Samenwerken aan nieuwe woonzorgconcepten in de praktijk

Samenwerkingen tussen zorginstellingen en (maatschappelijk) beleggers maken vernieuwende woonzorgconcepten mogelijk. In deze workshop krijgt u inzicht in twee vernieuwende woonzorgconcepten in Leeuwarden en Utrecht voor respectievelijk ouderen met dementie en voor jongvolwassenen die wonen met 24-uurs begeleiding. Voor beide projecten wordt het vernieuwende woonzorgconcept gepresenteerd en wordt toegelicht hoe deze projecten tot stand zijn gekomen in samenwerking met respectievelijk een belegger en een woningcorporatie. Beide projecten zijn ontwikkeld in samenwerking met een risicodragende partij.

Na deze sessie heeft u inzicht in:

  • Een duurzame samenwerking met een woningcorporatie en een belegger
  • De vertaling van een visie op zorg naar een concreet en haalbaar project
  • Het belang van het bewaken van kwaliteit van visie tot realisatie

René Lolkema, Domeinleider Zorg en Wonen HEVO

Sprekers Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres 17 maart 2021

Organisaties op het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres 17 maart 2021

Op het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres ontmoet u onder meer bestuurders, beslissers en managers uit de volgende organisaties:

AT Osborne
Attent Zorg en Behandeling
Avoord
Bohn Stafleu van Loghum
Careaz
CuraMare
Cure+Care consultancy
De Binnenvest
De Wulverhorst
De Zellingen
Dichterbij
Espria
Fokus
Gemeente Nieuwegein
GGZ Friesland
‘s Heeren Loo
HEVO
ICS zorg
ING Public Sector & Healthcare
Innoforte
Intermaris Woningcorporatie
Jan Snel
Koninklijke Visio
KwadrantGroep
Laurens
Mediq
Medisch Centrum Leeuwarden
Menzis
Oktober
Pro Persona
Radboudumc
Roosdom Tijhuis
’s Heeren Loo
Skipr
SMT Bouw & Vastgoed
Stichting Pergamijn
Treant Zorggroep
Triade Vitree
Verpleegservice Verbaandert
Woonwaarts
Woonzorgconcern IJsselheem
Zilveren Kruis Zorgkantoor
Zorgcentra De Betuwe
Zorgcentra Meerlanden
Zorggroep Charim
Zorggroep Liante
Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Zorgvisie
ZuidOostZorg

Informatie Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres 17 maart 2021

Wat ‘coronaproof’ nascholen bij ons betekent 
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Woensdag 17 maart 2021

Locatie
Online

Tarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Vroegboektarief t/m 31 juli 2020
€ 499,- p.p. (btw vrij) | Standaardtarief
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Collega tarief vanaf 2 personen
€ 399,- p.p. (btw vrij) | Abonneetarief

€ 999,- per persoon (btw vrij) | Tarief voor niet-primaire doelgroep

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw-vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw-vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Doelgroep
Dit congres is geschikt voor professionals in de zorg, die betrokken zijn bij advies en beleid in de zorg. Onder andere functies als directie, raad van bestuur, raad van toezicht, adviseurs, consultants, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep van dit congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.
Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Accreditatie
Heeft u suggesties voor accreditatie voor een bepaalde beroepsvereniging?
Mail uw verzoek naar leonie.vanhelten@bsl.nl

Het Zorgvisie Zorg & Vastgoedcongres staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Contact

Vragen over inschrijving/aanmeldingen?

Klantenservice
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Vragen over het programma?

Annemarie Kreijenbroek (Portfoliomanager)
T: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl

Praktische vragen?

Leonie van Helten (Eventcoördinator)
M: 06 – 30 90 57 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering ook een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken.