Congres Zorg & Finance 2018

UITVERKOCHT
Header Zorg Finance2

Hoe ziet het toezicht van de NZa er de komende jaren uit? Welke besparing levert integrale samenwerking op? Ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering in de zorg tijdens het congres Zorg & Finance 2018. Leer van praktijkvoorbeelden, ontdek kansen voor financiering en ontvang quick-wins die u direct kunt toepassen in uw financiële administratie!

Dit congres is uitverkocht. Laat uw gegevens achter om op de hoogte te blijven over de volgende editie >> 

Laat u inspireren door dé experts op het gebied van Zorg & Finance! U krijgt praktische handvatten en leert welke rol toezicht de komende jaren speelt, de financiële voordelen van integrale samenwerkingen, hoe horizontaal toezicht in de praktijk werkt en hoe u verzekeraars overtuigt van de noodzaak om zorg te leveren zonder budgetplafonds.

Tijdens het congres Zorg & Finance krijgt u handvatten voor de toekomst:
 • Hoor hoe het werk van de NZa er de komende jaren uit ziet
 • Ontvang 8 concrete actiepunten voor besparingen door integrale samenwerkingen
 • Krijg tips & trucs voor het toepassen van horizontaal toezicht
 • Ontdek hoe u verzekeraars overtuigt van de noodzaak om zorg te leveren zonder budgetplafonds
 • Krijg oplossingen voor administratie en declaraties bij integrale samenwerkingen
Ervaringen van deelnemers:
‘Veel geleerd van de inspirerende sprekers. Hoog niveau van het plenair programma. Interessante ontmoetingen tijdens de pauzes.’
‘Het ketengericht samen brengen van zorgdisciplines!’
‘Inzicht over financiële problemen binnen zorg en oplossingen.’

Programma Congres Zorg & Finance 2018

09:00 uur
Ontvangst
09:30 uur
Opening programma
09:45 uur
Lees meer Sluiten
Hoe ziet het werk van de NZa er de komende jaren uit?

NZa verschuift de focus. Van reguleren en controleren naar samen realiseren.
Wat betekent dit in de praktijk?

 • Welke nieuwe vormen van bekostiging staan op de rol?
 • Welke ruimte komt er voor regionale en /of lokale diversiteit?
 • Hoe wordt de huidige regulering van schotten ontdaan?
 • Hoe wordt er toegewerkt naar (zorg)arrangementen die op uitkomsten zijn gebaseerd?

10:20 uur
Lees meer Sluiten
8 concrete acties voor besparingen door integrale samenwerkingen

Ontschotten van Nederlandse zorg loont. Kwaliteit en patiëntgerichte zorg nemen toe. Maar hoe kan dit gerealiseerd worden? SiRM heeft onderzoek gedaan en heeft 8 concrete acties en praktijkvoorbeelden.

11:00 uur
Netwerkpauze
11:30 uur
Lees meer Sluiten
Ontschotten en intensieve samenwerking: wat betekent dat voor de financiering en administratie

Goede zorg vraagt meer dan de zorgketen alleen kan bieden. Het sociale netwerk rond de cliënt biedt veel meer kansen. Maar hoe verbinden we deze kansen aan de zorgpraktijk? Hoe kunnen we compatible zijn en de zorg effectiever en efficiënter organiseren in een hecht netwerk van formele en informele partijen rondom de cliënt? En wat betekent dit voor de financiering en bekostiging van de zorg?

U leert:

 • Wat het betekent om als zorgorganisatie compatible te zijn
 • Dat samenwerking niet begint bij financiering, maar bij het verhaal en het goede doel
 • Hoe partnerships met financiers mogelijkheden creëren om de zorg te transformeren

12:15 uur
Netwerkpauze en lunch
13:15 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies

1.1 Horizontaal Toezicht, de energieke regierol vanuit de zorginstelling
1.3 Zorgadministratie naar 2025: echt in control!
1.4 Samenwerken is de juiste weg naar het antwoord op de acute zorgvraag van ouderen

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

14:15 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies

2.1 Zorg op de Juiste Plek: Naar concrete (financiële) afspraken in 7 stappen
2.2 Hoe een complex vraagstuk de psychiatrie, verpleeghuiszorg en de financier bij elkaar bracht
2.3 Informatie als concurrerend voordeel
2.4 Praktijkcase: de financiering van het project Innovatie Complexe Wondzorg

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

15:15 uur
Netwerkpauze
15:45 uur
Lees meer Sluiten
Zorgverkoop binnen de NWZ: wat hebben we reeds bereikt middels de meerjarenafspraak rondom ‘zinnige zorg’ en welke innovatieve financiering is nodig om deze beweging te stimuleren?

Meerjarenafspraken rukken sinds een aantal jaren op. Ook het NWZ heeft in 2016 een meerjarenafspraak gemaakt met VGZ waarin ‘zinnige zorg’ wordt gestimuleerd. Halverwege de contractlooptijd zijn hier al belangrijke lessen uit te trekken! Daarnaast is ook tijd om na te denken over innovatieve financiering om deze beweging nog meer te stimuleren ten einde de zorg echt betaalbaar te houden met elkaar.

Op een praktische en inspirerende manier geeft het NWZ haar visie hierop weer.

16:30 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1
Lees meer Sluiten
Horizontaal Toezicht, de energieke regierol vanuit de zorginstelling

De uitdaging is om Horizontaal Toezicht zo in te richten dat dit aansluit op het proces van de zorginstelling zelf. Registratie in één keer goed aan de bron. Er is hierbij ruimte voor maatwerk, maar die ruimte moet u wel op een energieke wijze zelf pakken. Uw eigen risico’s willen kennen en laten zien hoe die risico’s worden beheerst. Hoe pakt u dit aan in de praktijk? Een praktische, interactieve sessie rondom de invoering van Horizontaal Toezicht.

Na deze sessie weet u:

 • Hoe u de invoering van Horizontaal Toezicht aanpakt.
 • Wat de valkuilen rondom Horizontaal Toezicht zijn.
 • En gaat u naar huis met concrete tips.

1.3

Hoe verzeker je je van de meest betrouwbare financiële cijfers? En hoe ga je om met issues of onzekerheden in het registratieproces als het aankomt op volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid? In control zijn vraagt om echte samenwerking in de keten. Maar ook om een andere mindset: van probleemoplossend handelen achteraf naar risicogericht denken vooraf. Juist hier kunnen de disciplines zorgadministratie en finance één gezamenlijk doel nastreven en het tactisch samenspel in de keten sterk verbeteren!

Centraal staan inhoudelijke thema’s en praktische handreikingen omtrent:

 • Multidisciplinair samenwerken en integraal verbinden (ook bij flexibilisering de komende jaren)
 • De veranderende rol van de financial en zorgadministrateur (adviesrol en competentieprofiel)
 • Proces- en risicobeheersing (riskmanagement, controlframeworks en transparantie)

1.4

De sprekers nemen u mee naar OLVG, een hectische avond op de SEH van een ziekenhuis in hartje Amsterdam. U krijgt een inkijkje in een innovatieve samenwerking die gestart is met enthousiaste medewerkers van 3 zorgaanbieders. Hun gezamenlijke doel is: de (kwetsbare) oudere op het juiste moment op de juiste plek te laten zijn. De uitdagingen die dat met zich meebrengt en hoe de muren tussen VVT en ziekenhuis verdwijnen in dit transmurale project, komen aan bod. Een pilot die resulteert in een onderzoeksweek met verrassende uitkomsten. U krijgt de kans om actief mee te denken met de organisatoren over duurzaam vervolg op deze innovatie.

 • U krijgt een prachtig voorbeeld van een samenwerking die in het belang van de patiënt is geïnitieerd.
 • De zienswijze van de verschillende partijen zijn in beeld gebracht, in de eerste plaats die van de patiënt/cliënt
 • U krijgt inzicht in de bekostigingsproblematiek van dit project.

2.1
Lees meer Sluiten
Zorg op de Juiste Plek: Naar concrete (financiële) afspraken in 7 stappen

Het hoofdlijnenakkoord MSZ dient als katalysator voor Zorg op de Juiste Plek, met als uitgangspunt dat de financiering de patiënt volgt. Helder is dat niet langer sprake zal zijn van samenwerking op basis van ‘win-win’ maar dat een ‘latende’ en ‘ontvangende’ partij samen met verzekeraar tot nieuwe vormen komen. Berenschot heeft in opdracht van alle bij het akkoord betrokken partijen onderzoek gedaan naar (financiële) kansen en belemmeringen: wat helpt, wat belemmert? Het onderzoek leidt tot concrete handvatten en tot 7 concrete stappen waarmee zorgpartners rond een doelgroep of aanbod tot (financiële) afspraken kunnen komen.

 • Wat helpt en wat belemmert de beweging tot zorg op de juiste plek
 • 7 concrete stappen om tot (financiële) afspraken te komen
 • Hoe breng ik financiële afspraken tussen zorgpartijen in praktijk

2.2
Lees meer Sluiten
Hoe een complex vraagstuk de psychiatrie, verpleeghuiszorg en de financier bij elkaar bracht.

Stel je voor: je hebt dementie en niemand begrijpt je gedrag. Thuis wonen lukt niet meer en je moet naar een verpleeghuis. Maar ook daar kun je niet blijven. Je gedrag is te complex, de zorgvraag te omvangrijk, de kennis te beperkt, de kosten te hoog, de financiering niet toereikend. Wat dan?
Dit was het vertrekpunt van een innovatieve en succesvolle samenwerking tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, de verpleeghuissector en de financiers.

Ontdek:

 • Hoe inhoud verbindt en verbreedt
 • Hoe u over de grenzen van je eigen organisatie succesvol samenwerkt, op alle niveaus
 • Hoe u financiering verduurzaamt, en  ook nog eens kosten bespaart

2.3
Lees meer Sluiten
Informatie als concurrerend voordeel

De ongekende groei aan data levert nieuwe inzichten op. Door toepassing van nieuwe business intelligence en analytics-technieken ontvouwt zich een nieuwe wereld op het gebied van performance management. Visueel en analytisch krachtiger. En dan nog te beseffen dat we aan de vooravond staan van deze Vierde Industriële Revolutie.

2.4
Lees meer Sluiten
Praktijkcase: de financiering van het project Innovatie Complexe Wondzorg

Medisch Spectrum Twente is een unieke samenwerking aangegaan met diverse huisartsen en de thuiszorg. Er is een team gevormd wordt en er wordt één werkwijze gehanteerd binnen de eerste- en tweedelijnszorg. Een prachtig initiatief maar hoe regelt u de financiën?

Marian Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur NZa

Dr. M.J. (Marian) Kaljouw is sinds 1 juni 2015 voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een omvangrijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Ze is gepromoveerd en publiceerde verscheidende wetenschappelijke artikelen. Zij was directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de transitiecommissie sociaal domein. Daarnaast bekleedde ze voor haar aanstelling bij de NZa diverse toezichthoudende en adviserende functies. In 2015 bracht zij het advies “Naar nieuwe zorg en zorgberoepen” uit.

Jan-Peter Heida, oprichter en partner SiRM

Jan-Peter Heida is partner bij SiRM, een economisch en strategisch adviesbureau met focus op de zorg. Jan-Peter werkt voor alle soorten partijen in de zorg; aanbieders, verzekeraars, overheid, brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Hij werkte eerder bij McKinsey en (voorlopers van) ACM en NZa.

Jolande Tijhuis, Voorzitter raad van bestuur Vincent van Gogh

Drs. J.E.M. (Jolande) Tijhuis is sinds 2011 bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. In de afgelopen jaren heeft zij onder andere de GGZ ‘gewoon anders’ op de kaart gezet, door met verzekeraars en stakeholders een nieuwe spannende weg in te slaan.

Sandra Hermsen, Manager Compliance & Risk Rijnstate

Sandra Hermsen RA is manager Compliance & Risk bij Rijnstate en vanuit die rol afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij Horizontaal Toezicht in de Zorg. Rijnstate is hierbij één van de koploperziekenhuizen. Zij heeft een brede ervaring als accountant, adviseur, toezichthouder bij diverse organisaties.

Marcel Melenhorst, directeur AAG Financial Services

Drs. Marcel Melenhorst RA is directeur van AAG Financial Services bv. De opdracht van AAG is zorgorganisaties in staat te stellen ambities te realiseren. Dit door zorgorganisaties in hun kracht te zetten en te faciliteren in de beste oplossingen betreffende bedrijfsvoering. Dit doet AAG door het vergroten van informatie en inzicht. Door bundeling van kennis en expertise over de zorg en intelligence-systemen.

Joyce Kleikers, Manager Ouderenpsychiatrie Vincent van Gogh

Joyce Kleikers houdt van dynamiek en uitdaging. De gezondheidszorg vraagt om de bereidheid om jezelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Als professional, als organisatie. Joyce is van mening  dat iedere succesvolle verandering begint bij het in twijfel durven trekken van de manier waarop je het nu doet. Het kan altijd beter.

Ron Huijs, Interim manager/adviseur Quoratio

Ron Huijs is interim manager en senior consultant bij Quoratio / Zorgon. Door zijn jarenlange ervaring en brede expertise op het gebied van registratie en facturatie, ondersteunt Ron met name grote zorgaanbieders (momenteel Erasmus MC) bij complexe vraagstukken en uitdagende verandertrajecten. Ron is een pragmatisch expert, met een heldere visie over ‘de stap van mankracht naar denkkracht’ binnen organisaties.

Tom Dutilh, Interim manager/adviseur Quoratio

Tom Dutilh is expert rondom de ‘lines of defense’, met veel ervaring op het gebied van governance, internal audits, risk en compliance. Al vanaf het begin als inhoudsdeskundige en vertegenwoordiger van het Erasmus MC betrokken bij de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht in de zorg. Vanuit Quoratio leidt Tom grote implementatietrajecten en is het zijn missie om multidisciplinair te verbinden om te komen tot structurele kwaliteitsverbeteringen.

Adri Zwagerman, Manager Financiën & Control, Noordwest Ziekenhuisgroep

Adri Zwagerman is manager Financiën & Control van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder. Voor de Noordwest Ziekenhuisgroep is Adri intensief betrokken bij zorgverkoop. Daarnaast is Adri lid van het sectorbestuur van Fizi vanuit Ziekenhuizen & Revalidatiecentra.

Geertje Koppers, Managing Consultant Berenschot

Geertje Koppers ondersteunt zorgaanbieders al meer dan 15 jaar bij het (be)sturen van hun zorginstelling waaronder meer dan 10 jaar binnen de ziekenhuiszorg. Centraal staat steeds de vraag: welke informatie is nodig om deze instelling op de juiste manier te kunnen besturen? En wie kan dan aan welke knop draaien om de doelen te bereiken? In haar werkwijze staat het verhelderen van de vraag en het creëren van verbinding om de doelen te bereiken centraal.

Maarten Adelmeijer, senior managing consultant Berenschot

Maarten Adelmeijer is adviseur transformatie zorg en sociaal domein bij Berenschot. Daarin combineert hij kennis van verandertrajecten in een overheids- en non profit omgeving met financiële kennis. Voor Berenschot was Maarten verantwoordelijk voor financiële functies bij Shell, de gemeente Amsterdam en Pantar, uitvoering van werkvoorziening, re-integratie en participatie in Amsterdam.

Christel van Zijp, senior managing consultant Berenschot

Christel van Zijp ondersteunt zorgaanbieders in de transitie naar Zorg op de Juiste plek. Centraal staat steeds de vraag: hoe komen we van strategische ambitie naar realisatie in praktijk? Christel heeft ruim 20 jaar ervaring als organisatieadviseur in de zorg. In haar werkwijze staan het verhelderen van ieders onderscheidend vermogen en creëren van verbinding aan de gezamenlijke opgave centraal. Hard en zacht gaan hand in hand. Een heldere koers komt alleen dan tot leven als vertrouwen bestaat en een inspirerend proces tot energie leidt.

Mariët Dirkzwager, accountmanager verpleeghuizen en thuiszorg OLVG

Mariët is lid van verschillende werkgroepen en samenwerkingsverbanden in de stad Amsterdam, met als visie om de doorstroming in de stad te verbeteren. De kwetsbare oudere is nog te vaak op een plek waar deze niet de juiste soort of hoeveelheid zorg krijgt. Iedere verbetering die we maken is winst. De uitdaging blijft om de schotten tussen de financieringsvormen voor oudere patiënt weg te halen.

Anita Koerts, beleidsmedewerker transmurale processen Evean

Anita kan in haar functie als beleidsmedewerker transmurale processen de ervaring die zij heeft opgedaan als wijkverpleegkundige en transferverpleegkundige goed gebruiken. Mogelijkheden zoeken voor de cliënt / patiënt in een aan regels gebonden context ziet zij als uitdaging. Het inspireert haar om door samenwerking met partners die mogelijkheden te vinden.

Stefanie Otto, beleidsadviseur Cordaan

Stefanie is sinds 20 jaar werkzaam binnen de zorg en welzijn in Amsterdam. Zij is nauw betrokken bij alle organisaties in de stad om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren. Focus ligt hierbij op denken in mogelijkheden om betekenisvol voor de oudere patiënt te kunnen zijn.

Dhr. Marald Wikkeling, algemeen, vaat- en lymfoedeemchirurg, MBA

De heer Wikkeling werkt sinds 2007 in Ziekenhuis Nij Smellinghe. Daarvoor werkte hij als chirurg onder meer in het Academisch Ziekenhuis (MUMC+) te Maastricht om zich verder te bekwamen in de vaatchirurgie. In 1991 behaalde hij het artsexamen aan de Rijks Universiteit te Utrecht. Hij volgde de opleiding tot algemeen chirurg in St. Joseph Ziekenhuis in Veldhoven (nu Maxima Medisch Centrum) en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen.

Hij is sinds 2002 ingeschreven als chirurg en vanaf 2005 ook als vaatchirurg.

Elise van Soest, hoofd business control Noordwest Ziekenhuisgroep

Elise van Soest is sinds 2010 werkzaam voor de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder. Na enige jaren bij KPMG in de zorgsector gewerkt te hebben, is zij als business controller gestart bij de Noordwest Ziekenhuisgroep waar zij nu alweer 4  jaar als Hoofd Business Control werkt.

Praktische informatie Congres Zorg & Finance 2018

Datum
Dinsdag 30 oktober 2018

Locatie
Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
299,-    per persoon (excl. btw) | Collegatarief* voor aanmelding vanaf twee personen

349,-    per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief* voor de primaire doelgroep t/m 31 aug. 2018
399,-    per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,-    per persoon (excl. btw) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.