Congres Zorg & Finance 2018

Hoe financier je de zorg op de juiste plek?

Hoe ziet het toezicht van de NZa er de komende jaren uit? Welke besparing levert integrale samenwerking op? Ontdek de laatste ontwikkelingen op het gebied van financiering in de zorg tijdens het congres Zorg & Finance 2018. Leer van praktijkvoorbeelden, ontdek kansen voor financiering en ontvang quick-wins die u direct kunt toepassen in uw financiële administratie!

Laat u inspireren door dé experts op het gebied van Zorg & Finance! U krijgt praktische handvatten en leert welke rol toezicht de komende jaren speelt, de financiële voordelen van integrale samenwerkingen, hoe horizontaal toezicht in de praktijk werkt en hoe u verzekeraars overtuigt van de noodzaak om zorg te leveren zonder budgetplafonds.

Tijdens het congres Zorg & Finance krijgt u handvatten voor de toekomst:
 • Hoor hoe het toezicht van de NZa er de komende jaren uit ziet
 • Ontvang 8 concrete actiepunten voor besparingen door integrale samenwerkingen
 • Krijg tips & trucs voor het toepassen van horizontaal toezicht
 • Ontdek hoe u verzekeraars overtuigt van de noodzaak om zorg te leveren zonder budgetplafonds
 • Krijg oplossingen voor administratie en declaraties bij integrale samenwerkingen
Ervaringen van deelnemers:
‘Veel geleerd van de inspirerende sprekers. Hoog niveau van het plenair programma. Interessante ontmoetingen tijdens de pauzes.’
‘Het ketengericht samen brengen van zorgdisciplines!’
‘Inzicht over financiële problemen binnen zorg en oplossingen.’

Programma Congres Zorg & Finance 2018

09:00 uur
Ontvangst
09:30 uur
Opening programma
09:45 uur
Lees meer Sluiten
Hoe ziet het toezicht van de NZa er de komende jaren uit?

NZa verschuift de focus. Van reguleren en controleren naar samen realiseren.
Wat betekent dit in de praktijk?

 • Welke nieuwe vormen van bekostiging staan op de rol?
 • Welke ruimte komt er voor regionale en /of lokale diversiteit?
 • Hoe wordt de huidige regulering van schotten ontdaan?
 • Hoe wordt er toegewerkt naar (zorg)arrangementen die op uitkomsten zijn gebaseerd?

10:20 uur
Lees meer Sluiten
8 concrete acties voor besparingen door integrale samenwerkingen

Ontschotten van Nederlandse zorg loont. Kwaliteit en patiëntgerichte zorg nemen toe. Maar hoe kan dit gerealiseerd worden? SiRM heeft onderzoek gedaan en heeft 8 concrete acties en praktijkvoorbeelden.

11:00 uur
Netwerkpauze
11:30 uur
Lees meer Sluiten
Ontschotten en intensieve samenwerking: wat betekent dat voor de financiering en administratie

Goede zorg vraagt meer dan de zorgketen alleen kan bieden. Het sociale netwerk rond de cliënt biedt veel meer kansen. Maar hoe verbinden we deze kansen aan de zorgpraktijk? Hoe kunnen we compatible zijn en de zorg effectiever en efficiënter organiseren in een hecht netwerk van formele en informele partijen rondom de cliënt? En wat betekent dit voor de financiering en bekostiging van de zorg?

U leert:

 • Wat het betekent om als zorgorganisatie compatible te zijn
 • Dat samenwerking niet begint bij financiering, maar bij het verhaal en het goede doel
 • Hoe partnerships met financiers mogelijkheden creëren om de zorg te transformeren

12:15 uur
Netwerkpauze en lunch
13:15 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 1 Kennissessies

1.1 Horizontaal Toezicht, de energieke regierol vanuit de zorginstelling
1.2 Financieel administratieve oplossingen voor integrale zorg
1.3 Zorgadministratie naar 2025: echt in control!

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

14:15 uur
Lees meer Sluiten
Ronde 2 Kennissessies

2.1 Nieuwe vormen van bekostiging: Wijkverpleegkundige op de SEH
2.2 Praktijkcasus: Integraal Expertisecentrum Psychogeriatrie
2.3 Informatie als concurrerend voordeel

Bekijk hier de inhoud van de kennissessies >>

15:15 uur
Netwerkpauze
15:45 uur
Hoe overtuig ik zorgverzekeraars om zonder budgetplafonds te werken?
16:30 uur
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen

Kennissessies 

1.1
Lees meer Sluiten
Horizontaal Toezicht, de energieke regierol vanuit de zorginstelling

De uitdaging is om Horizontaal Toezicht zo in te richten dat dit aansluit op het proces van de zorginstelling zelf. Registratie in één keer goed aan de bron. Er is hierbij ruimte voor maatwerk, maar die ruimte moet u wel op een energieke wijze zelf pakken. Uw eigen risico’s willen kennen en laten zien hoe die risico’s worden beheerst. Hoe pakt u dit aan in de praktijk? Een praktische, interactieve sessie rondom de invoering van Horizontaal Toezicht.

Na deze sessie weet u:

 • Hoe u de invoering van Horizontaal Toezicht aanpakt.
 • Wat de valkuilen rondom Horizontaal Toezicht zijn.
 • En gaat u naar huis met concrete tips.

1.2
Financieel administratieve oplossingen voor integrale zorg
1.3

Hoe verzeker je je van de meest betrouwbare financiële cijfers? En hoe ga je om met issues of onzekerheden in het registratieproces als het aankomt op volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid? In control zijn vraagt om echte samenwerking in de keten. Maar ook om een andere mindset: van probleemoplossend handelen achteraf naar risicogericht denken vooraf. Juist hier kunnen de disciplines zorgadministratie en finance één gezamenlijk doel nastreven en het tactisch samenspel in de keten sterk verbeteren!

Centraal staan inhoudelijke thema’s en praktische handreikingen omtrent:

 • Multidisciplinair samenwerken en integraal verbinden (ook bij flexibilisering de komende jaren)
 • De veranderende rol van de financial en zorgadministrateur (adviesrol en competentieprofiel)
 • Proces- en risicobeheersing (riskmanagement, controlframeworks en transparantie)

2.1
Nieuwe vormen van bekostiging: Wijkverpleegkundige op de SEH
2.2
Lees meer Sluiten
Hoe een complex vraagstuk de psychiatrie, verpleeghuiszorg en de financier bij elkaar bracht.

Stel je voor: je hebt dementie en niemand begrijpt je gedrag. Thuis wonen lukt niet meer en je moet naar een verpleeghuis. Maar ook daar kun je niet blijven. Je gedrag is te complex, de zorgvraag te omvangrijk, de kennis te beperkt, de kosten te hoog, de financiering niet toereikend. Wat dan?
Dit was het vertrekpunt van een innovatieve en succesvolle samenwerking tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid, de verpleeghuissector en de financiers.

Ontdek:

 • Hoe inhoud verbindt en verbreedt
 • Hoe u over de grenzen van je eigen organisatie succesvol samenwerkt, op alle niveaus
 • Hoe u financiering verduurzaamt, en  ook nog eens kosten bespaart

2.3
Lees meer Sluiten
Informatie als concurrerend voordeel

De ongekende groei aan data levert nieuwe inzichten op. Door toepassing van nieuwe business intelligence en analytics-technieken ontvouwt zich een nieuwe wereld op het gebied van performance management. Visueel en analytisch krachtiger. En dan nog te beseffen dat we aan de vooravond staan van deze Vierde Industriële Revolutie.

Marian Kaljouw, voorzitter Raad van Bestuur NZa

Dr. M.J. (Marian) Kaljouw is sinds 1 juni 2015 voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ze heeft een omvangrijke professionele en wetenschappelijke carrière in de zorg. Ze is gepromoveerd en publiceerde verscheidende wetenschappelijke artikelen. Zij was directeur van de Antoniusacademie van het St. Antonius ziekenhuis en lid van de transitiecommissie sociaal domein. Daarnaast bekleedde ze voor haar aanstelling bij de NZa diverse toezichthoudende en adviserende functies. In 2015 bracht zij het advies “Naar nieuwe zorg en zorgberoepen” uit.

Jan-Peter Heida, oprichter en partner SiRM

Jan-Peter Heida is partner bij SiRM, een economisch en strategisch adviesbureau met focus op de zorg. Jan-Peter werkt voor alle soorten partijen in de zorg; aanbieders, verzekeraars, overheid, brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Hij werkte eerder bij McKinsey en (voorlopers van) ACM en NZa.

Jolande Tijhuis, Voorzitter raad van bestuur Vincent van Gogh

Drs. J.E.M. (Jolande) Tijhuis is sinds 2011 bestuursvoorzitter van Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid. In de afgelopen jaren heeft zij onder andere de GGZ ‘gewoon anders’ op de kaart gezet, door met verzekeraars en stakeholders een nieuwe spannende weg in te slaan.

Sandra Hermsen, Manager Compliance & Risk Rijnstate

Sandra Hermsen RA is manager Compliance & Risk bij Rijnstate en vanuit die rol afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij Horizontaal Toezicht in de Zorg. Rijnstate is hierbij één van de koploperziekenhuizen. Zij heeft een brede ervaring als accountant, adviseur, toezichthouder bij diverse organisaties.

Marcel Melenhorst, directeur AAG Financial Services

Drs. Marcel Melenhorst RA is directeur van AAG Financial Services bv. De opdracht van AAG is zorgorganisaties in staat te stellen ambities te realiseren. Dit door zorgorganisaties in hun kracht te zetten en te faciliteren in de beste oplossingen betreffende bedrijfsvoering. Dit doet AAG door het vergroten van informatie en inzicht. Door bundeling van kennis en expertise over de zorg en intelligence-systemen.

Joyce Kleikers, Manager Ouderenpsychiatrie Vincent van Gogh

Joyce Kleikers houdt van dynamiek en uitdaging. De gezondheidszorg vraagt om de bereidheid om jezelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Als professional, als organisatie. Joyce is van mening  dat iedere succesvolle verandering begint bij het in twijfel durven trekken van de manier waarop je het nu doet. Het kan altijd beter.

Ron Huijs, Interim manager/adviseur Quoratio

Ron Huijs is interim manager en senior consultant bij Quoratio / Zorgon. Door zijn jarenlange ervaring en brede expertise op het gebied van registratie en facturatie, ondersteunt Ron met name grote zorgaanbieders (momenteel Erasmus MC) bij complexe vraagstukken en uitdagende verandertrajecten. Ron is een pragmatisch expert, met een heldere visie over ‘de stap van mankracht naar denkkracht’ binnen organisaties.

Tom Dutilh, Interim manager/adviseur Quoratio

Tom Dutilh is expert rondom de ‘lines of defense’, met veel ervaring op het gebied van governance, internal audits, risk en compliance. Al vanaf het begin als inhoudsdeskundige en vertegenwoordiger van het Erasmus MC betrokken bij de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht in de zorg. Vanuit Quoratio leidt Tom grote implementatietrajecten en is het zijn missie om multidisciplinair te verbinden om te komen tot structurele kwaliteitsverbeteringen.

Praktische informatie Congres Zorg & Finance 2018

Datum
Dinsdag 30 oktober 2018

Locatie
Hotel Utrecht

Klik hier voor de routebeschrijving

Tarieven
299,-    per persoon (excl. btw) | Collegatarief* voor aanmelding vanaf twee personen

349,-    per persoon (excl. btw) | Vroegboektarief* voor de primaire doelgroep t/m 31 aug. 2018
399,-    per persoon (excl. btw) | Standaardtarief* voor de primaire doelgroep
799,-    per persoon (excl. btw) | Prijs voor niet-primaire doelgroep

*Primaire doelgroep

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.