Congres Zorg & Financieringsvormen 2019

In één dag alle ins & outs van huidige financieringen
Tityel

Vergrijzing, technologische ontwikkelingen en het oplopende personeelstekort zetten de bedrijfsvoering in de zorg onder druk. Het traditionele zorgsysteem en de financiering hiervan voldoen niet meer aan de eisen van een steeds veranderend zorglandschap. Een zorginfarct ligt op de loer. Een herinrichting van het financiële zorglandschap is noodzakelijk. Er zijn nieuwe financiële impulsen nodig, maar welke financieringsvormen zijn er? En hoe boor je als zorgorganisatie nieuwe financiële bronnen aan?

Bekijk hier het programma met Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht | Jos Brinkmann, Lid Raad van Bestuur GGZ Noord-Holland-Noord | Alex Martinius, Manager Planning & Control GGZ Noord-Holland-Noord Chris van den Haak, Partner Audit & Assurance, voorzitter branchegroep Zorg BDO Nederland | Vincent Eversdijk, Partner BDO Advisory  >>

Op het congres Zorg & Finance nemen we u mee in 6 nieuwe financieringsvormen die uw zorgorganisatie voorbereiden op de toekomst. U krijgt alle ins en outs rondom zorgfinanciering van autoriteiten en topsprekers uit de zorg. U krijgt:

  • Inzicht in waar de knelpunten zitten voor een fundamentele wijziging in het zorgsysteem
  • Handvatten voor andere financieringsmogelijkheden en alternatieve financierders
  • Kennis in hoe u uw instelling naar de beurs kunt brengen
  • Alle informatie rondom obligaties
  • Inzichten in de voor- en nadelen van winstuitkeringen in de zorg

Programma Zorg & Financieringsvormen 2019

Het programma van het Congres Zorg & Financieringsvormen 2019 begint om 09:30 uur en zal rond 16:30 uur afsluiten met een netwerkborrel.

09.30
Ontvangst
10.00
Lees meer Sluiten
Opening door dagvoorzitter

Interactieve opening van de dag door dagvoorzitter Elisabeth van den Hoogen.

10.15

Ziekenhuizen hebben een uitdaging als het gaat om de financieringsmogelijkheden. Traditionele financiers zoals banken en overheid trekken zich terug uit de zorg.  Tegelijkertijd zijn er steeds meer private investeerders die willen investeren in de zorgketen. Tijd voor een herinrichting van het financieringslandschap dat eenduidig, eenvoudig, en transparant als uitgangspunten heeft.

11.00
Lees meer Sluiten
5 voors- en tegens van risicodragend kapitaal en winstuitkeringen in de zorg

Het kabinet heeft onlangs aangegeven dat het de bestaande mogelijkheden voor het aantrekken van risicodragend kapitaal niet wil verruimen en beperkingen wil opleggen aan winstuitkering in de zorg. In deze bijdrage gaan we in op de haalbaarheid van deze kabinetsvoornemens en op de mogelijke gevolgen ervan. Wat zijn de consequenties voor de kosten en de kwaliteit van zorg? Draagt het bij aan meer innovatie in de zorg?

11.45
Lees meer Sluiten
Financieringsvorm 1: Obligaties voor medewerkers en particulieren

Bernhoven heeft obligaties in de verkoop. Medewerkers en omwonenden kunnen een ‘stukje Bernhoven’ kopen. Hoe is dit tot stand gekomen, welke afwegingen waren er en wat levert het op voor de diverse partijen?
Joris van de Rijt, Directeur financiën & ondersteunende diensten Bernhoven en Irma Langeraert van Ilfa Group

12.30
Lunchpauze met gelegenheid tot netwerken
13.15

Private Equity ziet de gezondheidszorg steeds meer als interessante sector om in te investeren. Zij waren verantwoordelijk voor 35 procent van alle transacties in de Nederlandse zorgsector in 2018. Investeerders richten zich vanuit diversificatieperspectief meer op deze sector omdat de zorg minder cyclisch is en sterke marktkarakteristieken heeft. Wat zijn de overwegingen om te investeren in de zorg voor private equity? Welke kansen biedt dit? Welke prognoses?
Klaas Meersma, Advocaat en partner en François Koppenol Advocaat en partner bij AKD advocaten | notarissen | belastingadviseurs

13.45

GGZ Noord-Holland-Noord haalde 20 miljoen op via zorgobligaties voor de herfinanciering van bestaande leningen. De verkregen Fitch Rating ‘A’ werd ingezet om de portefeuille met begeleiding van STX Corporate Finance te herfinancieren.Hoe ging het proces in zijn werk? Wat zijn de voor- en nadelen?
Jos Brinkmann, Lid Raad van Bestuur GGZ Noord-Holland-Noord en Alex Martinius, Manager Planning & Control GGZ Noord-Holland-Noord

14:30
Lees meer Sluiten
Financieringsvorm 4: Health Impact Bonds, een nieuw financieringsinstrument voor de gezondheidszorg

De transitie is ingezet: steeds meer ziekenhuizen en zorginstellingen kiezen soms liever voor alternatieve financierders dan de oude en vertrouwde banken. Er is de afgelopen jaren in binnen en buitenland geëxperimenteerd met zogeheten Health Impact Bonds (HIB). Dit zijn financieringsinstrumenten waarbij private investeerders geld investeren in een project met als doel de gezondheid te verbeteren en kosten te besparen. Deze investeerders krijgen uitbetaald door zorginkopers, zoals zorgverzekeraars en gemeenten, op basis van de gerealiseerde besparingen. Op deze manier wordt het financiële risico overgedragen op de investeerders en betalen de zorginkopers en gemeente alleen als er daadwerkelijke kosten worden bespaard of als er aantoonbaar gezondheidswinst is behaald.
Björn Vennema, mede-oprichter Social Finance NL

14.45
Korte break
15.00
Lees meer Sluiten
Financieringsvorm 5: Techbedrijven als investeerders

Techbedrijven ontwikkelen oplossingen voor financiering van gezondheidszorg waarmee u patiëntzorg van hoge kwaliteit kunt bieden en uitstekende bedrijfsresultaten kunt boeken. Dat zou een goede oplossing kunnen zijn om uw kapitaal te maximaliseren. Welke voor- en nadelen kleven aan deze vorm van financiering? Waarom ga je als zorginstelling in zee met een tech-bedrijf?

Ton van Veen, financieel directeur en  Willem-Jan Hanegraaf, Programma directeur Bouw, Rijnstate

15.45
Lees meer Sluiten
Financieringsvorm 6: Woningbouw corporaties

De variëteit aan verschillende woonvormen neemt toe en de financiering wordt steeds creatiever. De risico’s nemen toe door onzekerheid over de toekomstige behoefte, de capaciteit die wordt ingekocht, de wijzigingen in bekostiging en de veranderingen in wet- en regelgeving. Zorgorganisaties en woningcorporaties bepalen hun eigen vastgoedstrategie in deze veranderende context. En dat vraagt om ondernemerschap, lokaal maatwerk en flexibiliteit in vastgoedconcepten.

  • Op welke manier vertalen woningcorporaties dit naar de dagelijkse praktijk?
  • Welke uitdagingen zien zij in het financieren van de zorg en hoe kunnen partijen elkaar vinden om gedeelde wensen te realiseren?

Judith Tillie, Manager Vastgoedsturing Woonzorg Nederland

16.20
Lees meer Sluiten
5 tips om grensverleggend en gepassioneerd kapitaal te vergaren en te behouden

Prinses Máxima Centrum is er de laatste jaren in geslaagd om het kapitaal te vergaren voor de nieuwbouw.  Door creativiteit te mengen met een goede strategie is het project tot stand gekomen. Maar hoe blijft het Prinses Máxima Centrum in control met de financiële bedrijfsvoering en het financieel management?
Bas den Heijer, directeur Finance & Risk at Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

17.00
Netwerkborrel

* Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Sprekers Zorg & Financieringsvormen

Praktische informatie Zorg & Financieringsvormen 2019

Datum
Woensdag 16 oktober 2019

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 25, 3542 DX Utrecht

Tarieven
349,-    per persoon (btw vrij) | Early bird (t/m 15 juni)*
399,-    per persoon (btw vrij) | Zomertarief (t/m 15 augustus)*
449,-    per persoon (btw vrij) | Standaardtarief*

*Primaire doelgroep

Directie, raad van bestuur, raad van toezicht, hoofd en medewerkers financiën, hoofd en medewerkers financiële administratie, hoofd en medewerkers kwaliteit, hoofd en medewerker inkoop in de zorgsector.

Twijfelt u of u tot de primaire doelgroep voor het congres behoort, mail dan gerust naar annemarie.kreijenbroek@bsl.nl.

Uw aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer u niet behoort tot de primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact met u op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervanger.

CEDEO erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Meer informatie
Het inhoudelijke programma staat gelijk aan 5 uur studiebelasting. (Er is geen voorbereiding noodzakelijk)

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl
Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Annemarie Kreijenbroek
T: 030 – 638 36 75
M: 06 – 19 26 96 54
E: annemarie.kreijenbroek@bsl.nl
Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
T: 030 – 638 36 59
E: leonie.vanhelten@bsl.nl
Sales (sponsormogelijkheden)
Mark van der Kooij
T: 06 – 42 20 42 31
E:  mark.vanderkooij@bsl.nl


Annuleren

Een inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.