Home 2022

Zorgvisie magazine

Cover 6 2022
Behalve het kennismakingsinterview met VWS-minister Ernst Kuipers, leest u in dit magazine onder meer: hoe geven vvt-organisaties de ouderenzorg van de toekomst vorm, de klinkende resultaten én de prijs van domeinoverschrijdende samenwerking, tips voor samenwerken in netwerken en tips hoe uw zorgpersoneel te 're-animeren' na de coronacrisis. Lees ook...
Cover Zvm02 270x370
In het coverinterview vertelt IC-hoofd Peter van der Voort over zijn vak, zijn plannen voor personeelsbehoud en steviger preventie. Verder in het maartnummer artikelen over actuele onderwerpen als de houdbaarheid van de huidige ouderenzorg, de inhaalzorg, de concentratie van de kinderhartchirurgie en de urgentie om de cure- en care-sector...
Cover Zvm01 2022
In het eerste nummer van Zorgvisie magazine in 2022 klinkt de coronacrisis nog door. Dankzij goede samenwerking over de sectoren heen is succesvol gewoekerd met de zorgcapaciteit. Dat smaakt naar meer voor die toekomst met groeiende vraag en beperkte middelen. Trusted networks zoals Alex Jadad ze inrichtte, aandacht voor...
Cover Zvm08 270x370
Het coverinterview is deze maand met Bertine Lahuis. Ondanks de coronacrisis gaat de transformatie van het Radboudumc gewoon door, vertelt bestuursvoorzitter Lahuis, want de blik moet ook op de langere termijn gericht blijven. Verder artikelen over de slimme samenwerking in Zuid-Limburg tussen huisartsen en zorgverzekeraars, het dreigende tekort aan...
Cover 270x370
In het novembernummer een interview met Marcel Levi, internist en kersverse voorzitter van de NWO. Hij blijft gepassioneerd over de gezondheidszorg. Verder een analyse van het faillissement van de MC-ziekenhuizen, op basis van correspondentie van VWS die de redactie ontving na een WOB-verzoek. En in dit nummer aandacht voor...
Cover Zvm06 270x370

Zorgvisie magazine nr. 6, 2021

Regionaal én over landsgrenzen heen georganiseerde zorg. Dat staat het Groningse OMT-lid Alex Friedrich voor ogen, vertelt hij in Zorgvisie magazine. Verder in dit nummer het belang van goed werkgeverschap. Iedereen die werkt in de zorg verdient meer aandacht en waardering op alle fronten. En een artikel over wel...
Zorgvisie magazine nr. 5
In het coverinterview vertelt Henri Plagge hoe de revalidatiezorg met de epidemie dealt en meeverandert met de rest van de zorg. Vier gezondheidseconomen geven advies voor de zorgagenda van het toekomstig kabinet. Hoe houden we de verpleeghuiszorg op peil en wat hebben ouderen werkelijk nodig om langer thuis te...
Cover Zvm04 270x370
Het coverinterview is deze keer met Helen Mertens en Anniemie Schols, respectievelijk de voorzitter en vice-voorzitter van het MUMC+. Zij willen samenwerken in de regio om de gezondheidsverschillen onder de Limburgse bevolking te verkleinen. Verder een interview met Stefan Valk. De bestuursvoorzitter van Parnassia voerde drie rechtszaken. Hij vertelt wat...
Cover Zvm03 270x370
In deze editie een interview met Karien van Gennip, de bestuursvoorzitter van VGZ. Verder artikelen over onder andere het netwerk geboortezorg, de samenwerking tussen MST en ZGT en de financiële strubbelingen in de jeugdzorg. En de eerste column voor Zorgvisie van LUMC-bestuursvoorzitter Douwe Biesma.
Cover 270x370
In deze verkiezingsspecial een terugblik op vier jaar beleid van de VWS-bewindslieden De Jonge en Blokhuis. Een profiel van de later aangetreden VWS-minister Van Ark en een overzicht van de zorgparagrafen uit de verkiezingsprogramma's van de zeven grootste politieke partijen.